HALİL ALTINTAŞ
(Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.)
ÖZGÜR KOÇBULUT
(Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi, Akdağmadeni MYO.)
Yıl: 2014Cilt: 0Sayı: 43ISSN: 1301-3688 / 2630-6409Sayfa Aralığı: 37 - 66Türkçe

175 0
TÜRKİYE'DE ELEKTRİK TÜKETİMİNİN DİNAMİKLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME: SINIR TESTİ VE NEDENSELLİK ANALİZİ
Bu çalışma, Türkiye'de elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi iki önemli kontrol değişkeni (ihracat ve yatırım) kullanarak araştırmaktadır. Ampirik uygulamada değişkenler arasında eş bütünleşmenin varlığı doğrulanmış ve ekonomik büyüme, ihracat ve yatırım değişkenlerinin uzun dönemde elektrik tüketimi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü Granger nedensellik sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Türkiye'de enerji kaynaklarını korumaya yönelik elektrik tüketimini azaltıcı (konservatif) politikaların ve elektrik arzında ortaya çıkabilecek daralmaların ekonomik büyümeyi azaltabileceğini göstermektedir. Bu nedenle politika uygulayıcıları artan elektrik talebini karşılamak için enerji üretimini artırıcı ve tasarruf edici ileri teknolojileri benimsemeli ve yeni enerji kaynaklarını geliştirici projeleri desteklemelidir.
Fen > Mühendislik > Enerji ve Yakıtlar
Fen > Mühendislik > Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ABOSEDRA, Salah; Abdallah DAH and Sajal GHOSH; (2009), "Electricity Consumption and Economic Growth: The Case Of Lebanon", Applied Energy, 86, pp. 429-432 . ACARAVCI, Ali and İlhan ÖZTÜRK; (2010), "Electricity ConsumptionGrowth Nexus: Evidence from Panel Data for Transition Countries," Energy Economics, 32(3), pp. 604-608 . AĞIR, Hüseyin ve Muhsin KAR; (2010), "Türkiye'de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi", Hacettepe Üniversitesi Sosyoekonomi Dergisi, 6(12), ss. 149-177.
 • AKINLO, Anthony E.; (2009), "Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Cointegration and Co-feature Analysis", Journal of Policy Modeling, 31(5), pp. 681-693.
 • AKTAS, Cengiz; (2009), "Türkiye'de Elektrik Tüketimi, İstihdam ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Hata Düzeltme Modeliyle Analizi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, ss. 61-68.
 • AKTAŞ, Cengiz and Veysel YILMAZ; (2008), "Causal Relationship Between Electricity Consumption And Economıc Growth In Turkey", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), pp. 45-54.
 • ALTINAY, Galip and Erdal KARAGÖL; (2005), "Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence From Turkey", Energy Economics, 27, pp. 849-856.
 • APERGIS, Nicholas and James A. PAYNE; (2009), " Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from The Common Wealth of Independent States", Energy Economics, 31, pp.641-647.
 • APERGIS, Nicholas and James A. PAYNE; (2009), " Energy consumption and economic growth in Central America: Evidence from a panel cointegration and error correction model", Energy Economics, 31, pp.211-216.
 • BROWN, Richard L.; James DURBIN and J. M. EVANS; (1975), "Techniques for Testing the Constansy of Regression Relations over Time", Journal of Royal Statistical Society, Series B37, pp.149-163.
 • DICKEY, David A. and Wayne A. FULLER; (1979), "Distribution of The Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, 74, pp.427-431.
 • DICKEY, David A. and Wayne A. FULLER; (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root", Econometrica, 49(4), pp. 1057-1072.
 • Enerji Bakanlığı; (2014), "Elektrik", İnternet Adresi: http://www.enerji.gov.tr/ index.php?dil=tr&sf=webpages&b=elektrik&bn=219&hn=219&nm=384 &id=386, Erişim Tarihi 05.04.2014.
 • GHOSH, Sajal; (2002), "Electricity Consumption and Economic Growth in India", Energy Policy", 30, pp. 125-129.
 • GRANGER, Clive W.J. and Paul NEWBOLD.; (1974), "Spurious Regressions in Econometrics," Journal of Econometrics, 2/2, pp.111-120.
 • HAUG, Alfred A.; (2002), "Temporal Aggregation and The Power of Cointegration Tests: A Monte Carlo Study", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64, pp.399-412.
 • HESTON, Alan, Robert SUMMERS and Aten BETTINA; (2012), Penn World Table Version 6.3, Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP).
 • HO, Chun-Yu and Kam Wing SIU; (2007), "A Dynamic Equilibrium Of Electricity Consumption and GDP in Hong Kong: An Empirical Investigation", Energy Policy, 35, pp. 2507-2513.
 • IFS; (2014), International Financial Statistics (CD Rom), Washington: IFS.
 • JOHANSEN, Soren and Katarina JUSELIUS; (1990), "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -with Application to the Demand for Money", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), pp.169-210.
 • JUMBE, Charles B.L.; (2004), "Cointegration and Causality Between Electricity Consumption And GDP: Empirical Evidence From Malawi", Energy Economics, 26, pp. 61-68.
 • KAR, Muhsin ve Esra KINIK; (2008), "Türkiye'de Elektrik Tüketimi Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Bir Analizi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), ss. 333-353.
 • KARAGÖL, Erdal; Erman ERBAYKAL ve H.Murat ERTUĞRUL; (2007), "Türkiye'de Ekonomik Büyüme ile Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), ss. 72-80.
 • KRAFT, J. and A. KRAFT; (1978), "On the Relationship Between Energy and GNP", Journal of Energy Development, 3(2), pp. 401-403.
 • KWAITKOWSKI, Denis; Peter C. B. PHILLIPS; Peter SCHMIDT P. and Yongcheol SHIN; (1992), "Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?", Journal of Econometrics, 54, pp. 159-178.
 • LEE, Chien-Chiang and Chun-Ping CHANG; (2008), "Energy Consumption and Economic Growth in Asian Economies: A More Comprehensive Analysis Using Panel Data", Resource and Energy Economics, 30(1), pp. 50-65.
 • MASIH, Abul M. M. and Rumi MASIH; (1996), "Energy Consumption, Real Income and Temporal Causality: Results from A Multicountry Study Based on Cointegration and Error Correction Modeling Techniques", Energy Economics, 18, pp.165- 183.
 • NARAYAN, Paresh K. ; (2005), "The Savings and Investment Nexus for China: Evidence From Cointegration Test", Applied Economics, 37, pp.1979- 1990.
 • NARAYAN, Paresh K. and Baljeet SINGH; (2007), "The Electricity Consumption and GDP Nexus for the Fiji Islands", Energy Economics, 29, pp.1141-1150.
 • NARAYAN, Paresh K. and Russell SMYTH R.; (2009), "Multivariate GrangerCausality Between Electricity Consumption, Exports, and GDP: Evidence From a Panel of Middle Eastern Countries", Energy Policy, 37, pp.229-236.
 • NARAYAN, Paresh K., and Arti PRASAD; (2008), "Electricity Consumption- Real GDP Causality Nexus: Evidence from A Bootstrapped Causality Test for 30 OECD Countries", Energy Policy, 36, pp. 910-918.
 • NG, Serena and Pierre PERRON; (2001), "Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power", Econometrica, 69, pp. 1529-1554.
 • ODHIAMBO, Nicholas M.; (2009), "Electricity Consumption and Economic Growth in South Africa: A Trivariate Causality Test", Energy Economics, 31, pp. 635-640.
 • OUEDRAOGO, Idrissa M.; (2010), "Electricity Consumption and Economic Growth in Burkina Faso:A Cointegration Analysis", Energy Economics, 32, pp. 524-531.
 • PAYNE, James E.; (2010), "A Survey of the Electricity Consumption-Growth Literature, Applied Energy, 87, pp. 723-731.
 • PESARAN, Hashem; Yongcheol SHIN and Richard J. SMITH; (2001), "Bound Testing Approaches to the Analysis of Long Run Relationships", Journal of Applied Econometrics, 16(3), pp.289-326
 • PHILLIPS, Peter C. B. and Pierre PERRON; (1988), "Testing for a Unit Root in Time Series Regression", Biomètrika, 75(2), pp.336-346.
 • POLAT, Özgür; Enes E. USLU ve Sayın SAN; (2011), "Türkiye'de Elektrik Tüketimi, İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(1), ss. 349-362.
 • RAMCHARRAN, Harridutt; (1990), "Electricity Consumption and Economic Growth in Jamaica", Energy Economics, 12(1), pp. 65-70.
 • SAATÇİ, Mustafa ve Yasemin DUMRUL; (2013), "Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Dinamik Bir Analizi: Türkiye Örneği", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), ss. 1-24.
 • SHAHBAZ, Muhammad and Hooi Hooi LEAN; (2012), "Does financial development increase energy consumption? The role of industrialization and urbanization in Tunisia", Energy Policy, 40(C), pp. 473-479.
 • SHAHBAZ, Muhammad; Shahbaz SHABBIR and Chor F. TANG; (2011), "Electricity Consumption and Economic Growth Nexus in Portugal Using Cointegration and Causality Approaches", Energy Policy, 39, pp. 3529-3536.
 • SHIU, Alice and Pan-Lee LAM; (2004), "Electricity Consumption and Economic Growth in China", Energy Policy, 32, pp. 47-54.
 • SOYTAŞ, Uğur and Ramazan SARI; (2007), "The Relationship Between Energy and Production: Evidence from Turkish Manufacturing Industry", Energy Economics, 29, pp. 1151-1165.
 • SQUALLI, Jay; (2007), "Electricity Consumption and Economic Growth: Bounds and Causality Analyses of OPEC Members", Energy Economics, 29(6), pp. 1192-1205.
 • TANG, Chor F. and Eu C. TAN; (2013), "Exploring the Nexus of Electricity Consumption, Economic Growth, Energy Prices and Technology Innovation in Malaysia", Applied Energy, 104, pp. 297-305.
 • TANG, Chor F.; (2008), "A Re-examination of the Relationship Between Electricity Consumption and Economic Growth in Malaysia", Energy Policy, 36, pp. 3077- 3085.
 • TÜİK; (2013), İstatistik Göstergeler 1923-2012, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları.
 • TÜİK; (2014), "Enerji İstatistikleri", İnternet Adresi: http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1029, Erişim Tarihi: 22.04.2014.
 • WORLDBANK; (2014), "World Development Indicators 2014", Internet Address:
 • http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariab les.aspx?source=world-development-indicators#, Date of Access: 11.02.2014.
 • WOLDE-RUFAEL, Yemane; (2006), "Electricity Consumption and Economic Growth: A Time Series Experience for 17 African Countries", Energy Policy, 34, pp. 1106-1114.
 • YAPRAKLI, Sevda ve Z. Çağlar YURTTANÇIKMAZ; (2012), "Elektrik Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz", C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), ss. 195-215.
 • YOO, Seung-Hoon; (2005), "Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence from Korea", Energy Policy, 33, pp. 1627-1632.
 • YOO, Seung.-Hoon; (2006), "The Causal Relationship Between Electricity Consumption and Economic Growth in the ASEAN Countries", Energy Policy, 34, pp. 3573-3582.
 • YOO, Seung.-Hoon and So-Yoon KWAK; (2010), "Electricity Consumption and Economic Growth in Seven South American Countries", Energy Policy, 38, pp. 181-188.
 • YUAN, Jiahai; Changhong ZHAO; Shunkun YU and Zhaoguang HU; (2007) "Electricity Consumption and Economic Growth in China: Cointegration and Co-feature Analysis", Energy Economics, 29, pp. 1179-1191.
 • ZAMAN, Khalid; Khan M. MUHAMMAD; Mehboob AHMAD and Rabiah RUSTAM; (2012), "Determinants of Electricity Consumption in Pakistan: Old Wine in the New Bottle", Energy Policy, 50, pp. 623-634.
 • ZIVOT, Eric and Donald W.K. ANDREWS; (1992), "Further Evidence of Great Crash, the Oil-Price Shock and the Unit Root Hypothesis", Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), pp.251-270.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.