Diler AYDIN
(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Bandırma)
NURDAN ŞAHİN
(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Bandırma)
BERNA AKAY
(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Bandırma)
Yıl: 2017Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2146-2372 / 1309-9566Sayfa Aralığı: 8 - 14Türkçe

482 14
Göç olayının çocuk sağlığı üzerine etkileri
Göç, toplumların sosyokültürel, ekonomik, politik yapısı ile doğrudan ilişkili olan ve insanlık tarihinin bütün dönemleri boyunca var olan bir olgudur. Göç her zaman önemli bir toplumsal değişim nedenidir. Göç çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekse de bu süreçten ve toplumsal sonuçlarından en fazla etkilenen gruplardan biri çocuklardır. Dünyada çocuklar son dönem göç hareketleri içerisinde yeni ve önemli bir grup olarak karşımızda çıkmakta ve siyasi gündemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Göç, çocukların yaşamını olumsuz yönde etkilemekte ve kalıcı sağlık sorunlarının ortaya çıkışına neden olabilmektedir. Çocukların özellikle büyüme ve gelişme süreçlerinin devam etmesi, ebeveynlerine bağımlı olmaları ve kendilerini korumadaki yetersizlikleri gibi nedenlerle göç sürecinde sağlık açısından etkilenmelerine neden olmaktadır. Bu süreçte yaşanan tüm olumsuzluklar çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal yapısını derinden ve bazen de kalıcı şekilde zarar görmesine neden olabilmektedir. Göç olayında çocuklar sayısal üstünlüklerinden ve korunmaya düşkün durumlarından dolayı özel bir konumdadır. Zaten zayıf ve savunmasız olan çocuklar bu süreçten farklı düzeylerde ve farklı yönlerde etkilenen en önemli grup olduğundan sağlık sorunlarına ve çözüm önerilerine daha fazla önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda makalede, göç olayının çocuk sağlığı açısından önemi ve hemşirelik yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiDerlemeErişime Açık
 • 1. Çalım S, Kavlak O, Sevil Ü. Evrensel bir sorun: Göç eden kadınların sağlığı ve sağlık hizmetlerinde yaşanan dil engeli. Sağlık ve Toplum 2012;2:11-19.
 • 2. Aksoy Z. Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. The Journal of International Social Research 2012;5:292-303. 3. Topcu S, Beşer A. Göç ve sağlık. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;3:37-41.
 • 4. Bakar C. Göç ve Sağlık: Binlerce yıldır sona ermeyen yolculuğun sağlığa etkileri. Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009 Çanakkale, 43-49.
 • 5. Harunoğulları M. Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi 2016;1:29-30.
 • 6. Gümüş Y, Bilgili N. Göçün sağlık üzerindeki etkileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;18:63- 67.
 • 7. ORSAM-2015. Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri. http://www.unhcr.org/turkey/uploads/root/tr(48).pdf 8. Adhikari R, Jampaklay A, Chamratrithirong A. Impact of children's migration on health and health care-seeking behavior of elderly left behind. BMC Public Health 2011;11:143.
 • https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-143 9. IOM & UNICEF. IOM and UNICEF Data Brief: Migration of Children to Europe, http://www.iom.int/sites/default/files/ press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-andMigrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf 10. Çevik SA. Suriye'den Türkiye'ye göç'ün etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;2:80-83.
 • 11. Özservet Y, Sirkeci E. Editörden: Çocuklar ve göç. Göç Dergisi 2016;1:1-4.
 • 12. Türkay M. Çocukların Sorunları. Savaş, Göç ve Sağlık, Türk Tabipleri Birliği Yayınları: Ankara 2016. s:71-75.
 • 13. Polat S, Evliyaoğlu N. Göçmen çocuklar. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2008;4(6):52-5.
 • 14. Gözübüyük AA, Duras E, Dağ H, Arıca V. Olağanüstü durumlarda çocuk sağlığı. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2015;3:324-330.
 • 15. Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu-2014. Eşitsizliklerin ortaya konulması, çocuk haklarının ileriye götürülmesi, http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/ uploads/2014/05/unicef-dunya-cocuklarinin-durumu-raporu- 2014.pdf, Erişim tarihi:18.07.2016.
 • 16. Şener D, Ocakçı A. Yoksulluğun çocuk sağlığı üzerine çok boyutlu etkileri. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2014;1:57- 68.
 • 17. Korkmaz AÇ. Sığınmacıların sağlık ve hemşirelik hizmetlerine yarattığı sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2014;1:37-42.
 • https://doi.org/10.5222/SHYD.2014.037 18. UNİCEF-2016. Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar. http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%
 • 20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20 Kasim%202015.pdf
 • 19. Esin NM, Ardıç A, Nar Ş, Yıldırım B, Sunal N. İstanbul'un Bir Bölgesinde Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Yaşam Koşulları. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Edirne 2014. 20. Mu R, de Brauw A. Migration and Young Child Nutrition: Evidence from Rural China 2013, http://ftp.iza.org/dp7466. pdf
 • 21. Polat G. İç göçün çocuk ruh sağlığına etkisi ve sosyal hizmet müdahalesi. Toplum ve Sosyal Hizmet 2007;1:89-106.
 • 22. Uluocak GP. İç göç yaşamış ve yaşamamış çocukların okulda uyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 2009;26:35-44.
 • 23. Erkan R, Erdoğdu MY. Göç ve çocuk suçluluğu. Aile ve Toplum 2006;9:79-90.
 • 24. Korkmaz M, Erden G. Çocukları suç davranışına yönelten olası risk faktörleri. Türk Psikoloji Yazıları 2010;25:76-87.
 • 25. Koçak Y, Terzi E. Türkiye'de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2012;3:163-184.
 • 26. Flamm S. The Linkage Between Migration and Child Labor: An International Perspective 2010. https://web.stanford.edu/ group/sjir/12-1/fall10-final_2.pdf
 • 27. Demiral Y, Demir E. Olgu Sunumu: Sığınmacılarda Çocuk İşçiliği. Savaş, Göç ve Sağlık, Türk Tabipleri Birliği Yayınları: Ankara, 2016. s:44-45.
 • 28. Şen B, Kahraman F. Oyun hakkının uzağında yaşamak: Türkiye'de iç göç ve çocuk emeği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012;27:167-189.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.