Kurtman ERSANLI
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Melek KALKAN
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1300-7378Sayfa Aralığı: 219 - 226Türkçe

957 0
Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının Evli Çiftlerin Evlilik İlişkilerini Değerlendirmelerine Etkisi
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Evlilik ilişkisini Geliştirme Programının evli çiftlerin evlilik ilişkilerini değerlendirmelerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın deney ve kontrol grubu toplam 28 evli çiftten oluşmaktadır. Bu araştırmada kontrol gruplıı ön-test ve son-test modeli kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına, Birtchnell Eş Değerlendirme Ölçeği ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön-test ve son-test puanları ortalamaları arasındaki farklılığın önemli olup olmadığını saptama amacı ile kovaryans analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının evli çiftlerin evlilik ilişkilerini değerlendirmelerine olumlu yönde etkileri olduğu saptanmıştır.Tartışma: Elde edilen bulgular literatür ışığında yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.Özgüven İ E. Evlilik ve aile terapisi. Ankara: PDREM Yayınları, 2000.
 • 2.Özuğurlu K. Evlilik raporu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1996,4.Basım.
 • 3.Özgüven İ E. Cinsellik ve Cinsel Yaşam, PDREM Yayınları, Ankara, 1997.
 • 4.Williams D.G. Gender marriage and psychosocial well-being. J Fam Issues 1988; 94: 452-468.
 • 5.Sayers SL, Kohn CS, Heavey C. Prevention of marital dysfunction: behavioral approaches and beyond. Clin Psych Review 1998; 18 (6): 713-744.
 • 6.Coyne JC, DeLongis A. Going beyond social support: the role of social relationships in adaptation. J Consulting and Clin Psych 1986; 544: 454-460.
 • 7.Birtchnell J, Kennard J. Does marital maladjustment lead to mental illness? Social Psychiatry 1983a; 18: 79-88.
 • 8.Birtchnell J, Kennard J. Marriage and mental illness. Br J Psychiatry 1983b; 142: 193-198.
 • 9.Köknel Ö. insanı anlamak. Istanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1994,5.Basım.
 • 10.Gottlieb A. The secret strength of happy marriages. Marriage and family. (Ed.)Ollie Pocs. Guilford Connecticut: The Dushkin Publishing Group Inc., 1992.
 • 11.Bond CR, McMahon RJ. Relationships between marital distress and child behavior problems, maternal personal adjustment, maternal personality and maternal parenting behavior. J Abnormal Psych 1984; 933: 348-351.
 • 12.Katz LF, Gottman JM. Patterns of marital conflict predict children's internalizing and externalizing behaviors. Developmental Psych 1993; 296: 940-950.
 • 13.Frick PJ. Childhood conduct problems in a family context. School Psych Review 1993; 223: 376-385.
 • 14.Eiden RD, Teti DM, Corns KM. Maternal working models of attachment marital adjustment and the parent-child relationship. Child Development 1995; 665: 1504-1518.
 • 15.Kim M. Marital conflict parent-child interaction and children's social adjustment: an examination of mexican-american families (Doktora Tezi). California Riverside: University of California, 2001.
 • 16.Bilen M. Sağlıklı insan ilişkileri. Ankara: Sistem Ofset, Tarihsiz, 4.Baskı.
 • 17.Christensen A, Shenk JL. Communication conflict and psychological distance in nondistressed clinic and divorcing couples. J Consulting and Clin Psych 1991; 593: 458-463.
 • 18.DeTurck MA, Miller GR. The effects of husbands' and wives' social cognition on their marital adjustment conjugal power and self-esteem. J Marriage and The Family 1986; 48: 715-724.
 • 19.Robinson LÇ, Blanton PW. Marital strengths in enduring ; marriages. Family Relations 1993; 42: 38-45.
 • 20.Özgüven İE. Ailede iletişim ve yaşam. Ankara: PDREM Yayınlan, 2001.
 • 21.Berger R, Hannah MT. Introduction. Preventive approaches in couples therapy. Ed. R.Berger ve M.Hannah Edwards Brothers. Lillington,N.C: 1999.
 • 22.Markman HJ, Hahlweg K. The prediction and prevention of marital distress: An international perspective. Clin Psych Review 1993; 13: 29-43.
 • 23.Mace D. Three ways of helping married couples. J Marital and Family Therapy 1987; 13 (2): 179-185.
 • 24.L'Abate L, Sloan S. A workshop format to facilitate intimacy in married couples. Family Relations 1984; 33: 245-250.
 • 25.Worthington EL, Buston BG, Hammonds TM. A component analysis of marriage enrichment: information and treatment modality. J Counseling and Development 1989; 67: 555-560.
 • 26.James PS. Effects of a communication training component added to an emotionally focused couples therapy. J Marital and Family Therapy 1991; 17 (3): 263-275.
 • 27.Burchard GA. A study of two marital enrichment programs and couples' quality of life (Doktora Tezi). Regent University, 2001.
 • 28.Vaughan LE. The relationship between marital satisfaction levels associated with participation in the FREE (Forgiveness and Reconciliation through Experiencing Empathy and Hope-focused Marital Enrichment program) (Doktora Tezi). Regent University, 2001.
 • 29.Mattson DL, Christensen OJ, England JT. The effectiveness of a spesific marital enrichment program: TIME. Individual Psych 1990; 46:'88-92.
 • 30.Ross ER. Baker SB, Guerney BG. Effectiveness of relationship enhancement therapy versus therapist's preferred therapy. The Am J Family Therapy 1985; 13 (1):11-21.
 • 31.Worthington EL, Hight TL, Ripley JS ve ark. Strategic hope-focused relationship-enrichment counseling with individual couples. J Counseling Psych 1997; 44 (4): 381-389.
 • 32.Michaels ML. The step family enrichment program: a preliminary evaluation using focus groups. Am J Family Therapy 2000; 28 (1): 61-73.
 • 33.Coutta ER. An investigation into the significance of an acceptance-based marital enrichment group on couple intimacy and acceptance (Doktora Tezi). New Orleans Baptist Theological Seminary, 2001.
 • 34.Kabakçı E, Tuğrul C, Öztan N. Birtchnell eş değerlendirme ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 1993; 8 (29): 31-37.
 • 35.Balcı A. Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: 72TDFO Bilgisayar-Yayıncılık, 1997, 2. Baskı.
 • 36.Birtchnell J. The assessment of the marital relationship by questionnaire. Sexual and Marital Therapy 1988; 3(1): 57-70.
 • 37.Ross ER, Baker SB, Guerney BG. Effectiveness of relationship enhancement therapy versus therapist's preferred Therapy. The American J Family Therapy 1985; 13, (1): 11-21.
 • 38.Markman HJ, Floyd FJ, Stanley SM, Storaasli RD. Prevention of marital distress: a longitudinal investigation. J Counseling and Clin Psych 1988; 56 (2): 210-217.
 • 39.Christensen A, Shenk JL. Communication, conflict and psychological distance in nondistressed, clinic and divorcing couples. J Consulting and Clin Psych 1991; 59 (3): 458-463.
 • 40.Wampler KS, Sprenkle DH. The Minnesota couple communication program: A follow-up study. J Marriage and The Family 1980; 42 (3): 577-584.
 • 41.Hortaçsu N. İnsan ilişkileri. Ankara: İmge Kitabevi, 1991.
 • 42.Kathy K. Predictors of attitudes of Iranian males toward seeking psychological help (Doktora Tezi). USA: Alliant International University, 2002.
 • 43.Doğaner İ. Köstek mi destek mi? Yakın ilişkiler, iç ve dış dünyalar, izmir: Atadost Yayınları, 2001.
 • 44.Jakupcak M, Lisak D, Roemer L. The role of masculine ideology and masculine gender role stress in men's perpetration of relationship violence. Psych of Men and Masculinity 2001; 2(2)
 • 45.McGraw SL. Masculinity ideologies, men's relationship behavior, and relationship satisfaction in heterosexual couple relationships (Doktora Tezi). USA: California School Of Professional Psychology - Berkeley/Alameda, 2001.
 • 46.Peterson CD, Baucom DH, Elliot MJ, Farr PA. The relationship between sex role identity and marital adjustment. Sex Roles 1989; 21: 11-12.
 • 47.Tannen D. Hiç anlamıyorsun. Istanbul: Varlık Yayınları, 1997.
 • 48.Goleman D. Duygusal zeka. istanbul: Varlık Yayınları. 1998.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.