EMİNE ÖZLEM YİĞİT
(Emine Özlem Yiğit, Doç. Dr. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
SERKAN KELEŞOĞLU
(Serkan Keleşoğlu, Arş. Gör. Dr. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 50Sayı: 1ISSN: 1301-3718 / 2458-8342Sayfa Aralığı: 161 - 187Türkçe

249 3
Yenilikçi Tarih Öğretimi Hizmet İçi Eğitim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Tarih öğretiminde en önemli sorunlardan birisi dersin ezbere dayalı bir ders olarak algılanması ve bu nedene bağlı olarak anlatıma dayalı gerçekleştirilmesidir. Öğretim programlarında yer alan içeriğin genişliği ve sınav odaklı eğitim bu durumun kendi içinde yeniden üretimine neden olmakta ve öğretmenleri bilgi aktaran teknikerler haline dönüştürmektedir. Bu araştırmanın amacı, Muş ilinde görev yapan öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen 30 saatlik "Yenilikçi Tarih Öğretimi" başlıklı hizmet içi eğitim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesidir. Öğretmen görüşme formları aracılığıyla toplanan veriler içerik ve betimsel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin eğitim programını etkili olarak değerlendirdikleri, yenilikçi tarih öğretimi yöntem ve tekniklerinin okullarında uygulamaları sırasında öğrenci hazırbulunuşluğu, okulun fiziksel yapısı, ekonomik eksiklikler, ders sürelerinin yetersizliği, öğretim programını yetiştirme kaygısı yaşama sorunları ile karşılaşabileceklerini düşündükleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Müzik
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.