Nazlı CİHAN
(Arş. Gör. Dr. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, El-mek:)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 429 - 436Türkçe

411 40
OKULLARDA DEĞERLER EĞİTİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMAYA BİR BAKIŞ
Değerler, normlar ve ahlak kavramları hem zihinlerde çağrıştırdıklarıyla, hem de eğitim alanı için oluşturdukları anlamlarıyla giderek önem kazanan ve tüm dünyada tartışılan kavramlardır. Özellikle değerler eğitiminin okulla ilişkisinin sorgulandığı bir zeminde, okulda değerler eğitiminin verilip verilmemesi gerektiği, eğitimin amaçlarının neler olduğu, toplumun temel değerlerinin neler olduğu, ortak değerlerin neyi ifade ettiği ve okulda değerler eğitiminin nasıl yapılacağı soruları, henüz kesin yanıtlarını bulabilmiş değildir. Eğitim, yalnızca akılcı bilginin ve teknik becerinin geliştirildiği bir alan değil, aynı zamanda kültürel değerlerin, ahlaki tutum ve davranışların aktarıldığı bir araç olarak da karşımıza çıkmaktadır. Eğitimin devletin gözetimi altında, bir takım yasal düzenlemeler ile gerçekleştiği kurumlar olan okullar, devletin, toplumun, anne babaların ve öğrencilerin çeşitli beklenti ve taleplerini karşılamaya yönelik bir işlevi yerine getirmektedir. Bilindiği gibi Türkiye'de 2011-2012 eğitim-öğretim yılında "Değer Eğitimi", bir proje olarak okullarda uygulamaya başlanmıştır. "Değerler erozyonuna bir çözüm arayışının ürünü" olarak tarif edilen bu proje çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen hedefler saptanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim öğretim yılı için değerler önerilmiştir. Bu değerler okullarda, belirli kurulların belirlediği bir programa bağlı olarak çeşitli etkinlikler yoluyla öğrencilere aktarılmaktadır. Bu çalışmada, değerlerin aktarımı ve eğitiminin okullarla ilişkisi üzerinde durulacak, daha sonra Türkiye'de değerler eğitiminin okullarda ne şekilde ve hangi amaçlar doğrultusunda uygulandığı sorusu irdelenecektir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKSAN, D.: Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1. Cilt, Ankara, 2000.
 • BERNFELD, S.: Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. Frankfurt a.M. : Suhrkamp Vrlg.
 • DREEBEN, R.: Was wir in der Schule lernen. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1980.
 • GIESECKE, Hermann: Was kann die Schule zur Werteerziehung beitragen? In: Was Schule macht. Hrsg. Von S.Gruehn, G.Kluchert, T.Koinzer; Beltz Verlag, Weinheim und Basel: 2004 ; S.235-246.
 • GIESECKE, Hermann: Wie lernt man Werte? Juventa Verlag, Weinheim und München, 2005.
 • HÖHLER, Gertrud: Neue Welt für eine Welt im Wandel. In: Bildung und Erziehung an der Schwelle zum 3. Jahrtausend, 1994, S.116.
 • LOTT, Martin: Pädagogik. Traditionelle und neue didaktische Konzeptionen im Hinblick auf eine Werteerziehung, Hamburg: Kovac 1996
 • LOTT, Martin: Wertewandel, Unterricht und Erziehung, Hamburg: Kovac 1996
 • Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Değerler Eğitimi Kılavuzu, 2012. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/36/974348/dosyalar/2013_03/010 51825_deerlereitimiklavuzu.pdf (20.12.2013)
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/10/05/743046/dosyalar/2013_02/24015229_ deerlereitimiynergesi.pdf ( 20.12.2013)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2010/53 sayılı Genelge, Ankara, 2010.
 • PARSON, T.: Die Schulklasse als soziales system. Einige ihrer Funktionen in der amerikanischen Gesellschaft. In: Sozialstruktur und Persönlichkeit, Frankfurt a.M.: Klotz, S.161-193, 1997
 • REKUS, J.: Werteerziehung im Fachunterricht. In: Engagement 1993, S.33-46
 • SANDER W.: „…erkennen, als jemnd, der einmalig ist in einer Welt“ – Werteerziehung als Aufgabe de Schule. IN. Breit, G. / Schiele, S. (Hrsg), S. 184-201
 • Tebliğler Dergisi (2003). Milli Eğitim Bakanlığı 2552 Sayılı Tebliğler Dergisi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Eylül 2003.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.