BEYTULLAH KARAGÖZ
(Yrd. Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü)
Yıl: 2017Cilt: 12Sayı: 14ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 211 - 229Türkçe

269 6
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI YAPITLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİNİ BİLME YETERLİKLERİ
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarının temel özelliklerine ilişkin yeterliklerini belirleyebilmektir. Çalışma, 2016-2017 öğretim yılı Güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesine kayıtlı Türkçe Öğretmenliği 3 ve 4. Sınıfında öğrenim gören 105 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerinin toplanması amacıyla Çocuk Edebiyatı dersini almış Türkçe öğretmeni adaylarına kâğıtlar dağıtılmış ve adayların çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarının temel özelliklerini yazmaları beklenmiştir. Araştırmada veriler Sever'in (2014) geliştirdiği "Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yapıtlarını Değerlendirme Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgulardan hareketle Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatının biçimsel özelliklerine ilişkin yeterlik düzeylerinin güçlü olduğu görülmüştür. İçeriğin yapılandırılması ve içeriği oluşturan öğeler bakımından yeterlik durumlarının ise yeterli olmadığını söylemek mümkündür. Öğretmen adaylarının çocuk ve gençlik yayınlarının içerik kısmına ilişkin gündemi ağırlıkla kitapların öğüt taşıması gerektiği, çocuğu ve genci eğitme olanağı yarattığı şeklinde belirmiştir. Bu, öğretmen adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarına karşı yararcı bir bakış geliştirdiklerini gösterir. Anılan sonucun öğretmen adaylarını günümüzün çocuk ve gençlerine hitap etmekte, çocuk ve genç okuru kitaba ve okuma alışkanlığına teşvik etmekte etkisiz kılacağı açıktır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çocuk ve gençlik edebiyatı bağlamında gelişimine katkı sunacak bazı önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, bu çerçevede Çocuk ve Gençlik edebiyatı öğretimi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Eğitim fakültelerinin öğretim programlarında çocuk ve gençlik edebiyatının yeri, okutulan kaynak kitaplar, seçilen örnek okuma metinleri ve dersi veren öğretim üyelerinin çocuk edebiyatına yönelik tutumları/düşünceleri benzeri konuların akademik ilginin konusu haline getirilmesi yönünde görüş bildirilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.