CENGİZ GÜLER
(Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Düzce, TÜRKİYE)
ÇAĞLAR AKÇAY
(Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Düzce, TÜRKİYE)
CİHAT TAŞÇIOĞLU
(Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Düzce, TÜRKİYE)
Yıl: 2018Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 2148-2446Sayfa Aralığı: 40 - 46Türkçe

92 3
Bazı Tarımsal Atıklardan Üretilen Kompozitlerin Esmer Çürüklük Mantarı Fomitopsis palustris’e Karşı Dayanımı
Bu çalışmada bazı tarımsal atıklardan elde edilen kompozitlerin esmer çürüklük mantarına (Fomitopsis palustris) karşı dayanıklılığı araştırılmıştır. Bunun için daha önce laboratuvar ortamında üretilen pamuk sapı, mısır sapı, fındık zürufu ve fındık kabuğu esaslı yonga levhalar kullanılmıştır. Kontrol örneği olarak da ticari yonga levha ile sarıçam (Pinus sylvestris) odun örneği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mantar tahribatına maruz kalan levhaların ağırlık kayıpları arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. En yüksek ağırlık kaybı 0,60 g/cm3 yoğunlukta 6 dakika pres süresi uygulanan ve dış tabakada %12 orta tabakada %10 tutkal kullanılmış % 100 mısır sapı ile üretilen levhalarda meydana gelmiştir. En düşük ağırlık kaybı ise fındık kabuğunun %50 ile %100 oranlarında ve %100 fındık zürufu ile üretilen levhalarda görülmüştür. Bu levhaların ağırlık kayıp değerleri ile kontrol örneklerinin ağırlık kayıpları ile aralarında anlamlı fark çıkmıştır. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde fındık kabuğu ve fındık zürufunun bolca bulunduğu dikkate alındığında, bu atıkların esmer çürüklük mantarının risk olduğu yerlerde yonga levha olarak değerlendirilerek kullanılabileceği bu çalışma ile ortaya çıkmıştır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.