MEHMET AKİF ÖNCÜ
(Doç.Dr., Düzce Üniversitesi, ?şletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü)
ONUR ÖZEVİN
(Öğr.Gör., Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Gerede Myo, Işletme Bölümü,)
Yıl: 2017Cilt: 16Sayı: 61ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 583 - 601Türkçe

205 3
KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Davranışsal finans yaklaşımı, rasyonel hareket etmesi beklenen insanın yatırım kararlarında bazı psikolojik etkiler altında kalarak rasyonaliteden sapabileceği teorisine dayanır. Çalışmamızda kadınların yatırım davranışlarında davranışsal finans teorisinde yer alan psikolojik etkilerin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan anket rastgele örnekleme yoluyla seçilmiş 300 kadına uygulanmış, sonuçlar SPPS 18 programında frekans analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın giriş bölümünden sonra literatürdeki benzer çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde davranışsal finans teorisi ve diğer temel finans teorileri hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde analiz sonuçları yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır. Sonuçta kadınların yatırım davranışlarında araştırılan psikolojik faktörlerden etkilendikleri, yatırım kararlarında psikolojik eğilimlerin etkisiyle hareket edebildikleri tespit edilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.