ŞAHİN DANİŞMAN
(Düzce Üniversitesi)
Mikail YALÇIN
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Ş. Koza ÇİFTÇİ
(Akdeniz Üniversitesi)
Şule B TOSUNTAŞ
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Nihan SÖLPÜK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Yusuf AY
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
ENGİN KARADAĞ
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
CEMİL YÜCEL
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 22Sayı: 4ISSN: 1300-4832 / 2148-2403Sayfa Aralığı: 483 - 506Türkçe

469 20
Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Dergilerin Bilimsel Yayın Haritası: Dergi Etki Faktörleri Üzerine Bir İnceleme
Bu araştırmada, Türkiye'de eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerin atıf analizlerinin ve etki faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 32 hakemli bilimsel dergide 20052014 yılları arasında yayımlanan 7681 makale üzerinden kapsamlı bir atıf analizi yapılmış ve sonrasında ise her bir dergiye ilişkin etki faktörleri belirlenmiştir. Araştırmada veri kaynağı olarak kullanılan dergilerin belirlenmesinde, dergilerin kapsamı ve isimlerinde 'eğitim', 'öğretim', 'eğitim bilimleri', 'öğretmen eğitimi' ve 'öğretmen yetiştirme' sözcükleri olması ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen 7681 makale ve 15052 atıfa ilişkin her veriye bir kod numarası verilmiş ve daha sonra veri temizleme ve düzeltme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bibliyometrik ve etki faktörü analizleri öncesinde makalelerin yıllara ve dergilere göre dağılımları için frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanarak tanımlayıcı istatistikler üretilmiş, dergilerin etki faktörlerinin belirlenmesi için etki faktörü katsayısından yararlanılmıştır. Araştırmada kapsamında incelenen makalelerde en fazla atıf yapılan ilk üç dergi, (i) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (ii) Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri ve (iii) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi'dir. Araştırma kapsamında ele alınan eğitim bilimleri dergilerinin 2014 yılı etki faktörü katsayısı incelendiği zaman, en yüksek etki faktörü katsayısına sahip dergilerin (i) Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, (ii) Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi ve (iii) Kuramsal Eğitimbilim Dergisi olduğu saptanmıştır
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksnes, D. (2003). macro study of self-citation. Scientometrics, 56(2), 235-246.
 • Aksnes, D. W. (2005). Citations and their use as indicators in science policy: Studies of validity and applicability issues with particular focus on highly cited papers (Unpublished doctoral dissertation). University of Twente, Twente.
 • Aksnes, D. W. (2006). Citation rates and perceptions of scientific contribution. Journal ofthe American Societyfor Information Science and Technology, 57(2), 169-185.
 • Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi'nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 1-24.
 • Al, U. ve Soydal, İ. (2010). Bilgibilim alanında kendine atıf üzerine bir çalışma. Bilgi Dünyasi, (2), 349-3 64.
 • Al, U. ve Soydal, İ. (2012). Dergi kendine atıfının etkisi: Energy Education Science and Technology örneği. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 699-714.
 • Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, (1), 19-47.
 • Alkan, N. (1998). Temel ve uygulamalı bilim dallarında etki faktörü değeri en yüksek olan süreli yayınların Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde bulunabilirliği. Türk Kütüphaneciliği, 12(4), 279-305.
 • Asan, A. (2004). ISI’nın kullandığı indeksler: SCI -Expanded, SSCI ve AHCI: Tarihsel gelişim, bugünkü durum ve etki faktörü (IF). Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 2(5), 1-21.
 • Baker, D. R. (1990). Citation analysis: methodological review. Social Work Research Abstracts, 26(3), '10.
 • Biehl, M., Kim, H., Wade, M. (2006). Relationships among the academic business disciplines: multi method citation analysis. Omega, 34, 359'371.
 • Binwal, J. C., Chandel, A. S., Saraf, V. (Eds.) (1990). Social science information: Problems and prospects. New Delhi: Har-Anand Publications. Birinci, H. G. (2008). Turkish Journal of Chemistry’nin bibliyometrik analizi. Bilgi Dünyası, 9(2), 348-369.
 • Bonzi, S., Snyder, H. W. (1991). Motivations for citation: comparison of self citation and citation to others. Scientometrics, 21(2), 245-254 . Braun, T., Glânzel, W., Grupp, H. (1995a). The scientometric weight of 50 nations in 27 science areas, 1989-1993. Part 1: All fields combined, mathematics, engineering, chemistry and physics. Scientometrics, 33(3), 263-293.
 • Braun, T., Glanzel, W., Grupp, H. (1995b). The scientometric weight of 50 nations in 27 science areas, 1989-1993. Part 11: Life sciences. Scientometrics, 34(2), 207-237.
 • Carr, J. E., Britton, L. N. (2003). Citation trends of applied journals in behavioral psychology: 1981-2000. Journal of Applied Behavior Analysis, 36(1),113'117.
 • Christopher, M. M. (2003). The impact factor: Getting grip. Vet Clin Pathol, 32(3), 98-100.
 • Davis, P. (2011). Gaming the impact factor puts journal in time-out. The Scholarly Kitchen. Retrieved from www.scholarlykitchen.sspnet.org
 • Davis, P. (2012). Citation cartel journals denied 2011 Impact Factor. The Scholarly Kitchen. Retrieved from www.scholarlykitchen.sspnet.org
 • Diodato, V. P. (1994). Dictionary of bibliometrics. USA: The Hawthorne Press. Emrecan, B. (2007). Bilimsel çalışmalarda atıfların önemi. Akademik Dizayn Dergisi, 22-25.
 • Eto, H. (2003). Interdisciplinary information input and output of nanotechnology Project. Scientometrics, 58(1), 5-33.
 • Garfield, E. (1965). Can citation indexing be automated? Essays of an Information Scientist, I, 84-90.
 • Garfield, E. (1972). Citation Analysis as tool in journal evaluation. Science, 178, 471-479.
 • Garfield, E. (1979). Citation indexing: Its theory and application in science, technology and humanities. New York: Wiley.
 • Garfield, E. (1991). citationist perspective on science in Turkey. Paper presented at the Symposium on Scientific Publications In Medical Sciences, Ankara. Garfield, E. (1994). The impact factor: ISI. Current Contents, 25, 3-7.
 • Garfield, E. (2006). The history and meaning of the journal impact factor. The Journal of the American Medical Association, 295(1), 90-93.
 • Glânzel, W. (2008). Turkey on the way to the European Union? On scientific power rising next door. International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI) Newsletter, 4, 10-17.
 • Glânzel, W. (2009). History of bibliometrics and its present-day tasks in research evaluation. Retrieved from http://iam.metu.edu.tr
 • Glânzel, W., Schubert, A. (2004). Analysing scientific networks through coauthorship. In Handbook of quantitative science and technology research (pp. 257-276). Netherlands: Springer.
 • Gokkurt, Ö. (1997). ‘Citation’ indeks ve ‘citation’ analizi: Enformetrik bir model çalismasi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Haiqi, Z., Yuhua, Z. (1997). Scientometric study on research performance in China. Information Processing Management, 33(1), 81-89.
 • Hyland, K. (2003). Self'citation and self'reference: Credibility and promotion in academic publication. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(3), 251-259.
 • İnönü, E. (2003). The influence of cultural factors on scientific production. Scientometrics, 56(1), 137-146.
 • İnönü, E., L. Kurnaz. (2002). Observations on the growth characteristics of the research output of Turkish physicists based on selective citation analysis. Scientometrics, 55(3), 437- 444.
 • Jacobs, D., Ingwersen, P. (2000). bibliometric study of the publication patterns in the sciences of South African scholars 1981-96. Scientometrics, 47(1), 75-93.
 • Jeevan, V. K. J., Gupta, B. M. (2002). Scientometric analysis of research output from Indian Institute of Technology, Kharagpur. Scientometrics, 53(1), 165-168.
 • Judge, T. A., Cable, D. M., Rynes, S. L. (2007). What causes management article to be cited 'article, author, or journal?. Academy of Management Journal, 50(3), 491-506.
 • Karasözen, B. (2009). Türkiye bilim göstergeleri. T. Çelik ve İ. Tekeli (Ed.). Türkiye’de üniversite anlayışının gelişimi II içinde (s. 579-615). TÜBA.
 • Lawani, S.M. (1982). On the heterogeneity and classification of author self-citations. Joamal ofthe American Society for Information Science, 33(5), 281-284.
 • Liang, L. (2003). Evaluating China's research performance: how do SCI and Chinese indexes compare? Interdisciplinary Science Reviews, 28, 38-43.
 • Moed, H. F. (2002). Measuring China’s research performance using the Science Citation Index. Scientometrics, 53(3), 281-296.
 • Moed, H. F. (2005). Citation analysis in research evaluation. Dordrecht, Netherlands: Springer.
 • Moed, H. F., De Bruin, R. E., Van Leeuwen, N. (1995). New bibliometric tools for the assessment of national research performance: Database description, overview of indicators and first applications. Scientometrics, 33(3), 381-422.
 • National Science Foundation [NSF]. (2007). Asia ’s rising science and technology strength: Comparative indicators for Asia, the European Union, and the United States. Retrieved from http://www.nsf.gov
 • Önalan, O. (2013). Türk kardiyoloji derneği arşivi: At1f analizi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 41(3), 256-263.
 • Osareh, F. (1996). Bibliometrics, citation analysis and co- citation analysis: review of literature. Libri, 46, 149-158.
 • Osareh, F., &Wilson, C. S. (2000). comparison of Iranian scientific publications in the Science Citation Index: 1985-1989 and 1990-1994. Scientometrics, 48(3), 427-442.
 • Özen-Uçak, N. ve Al, U. (2008). Sosyal bilimler tezlerinin atıf özellikleri. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 223 -240.
 • Öztürk, (2012). Şişme dergiler ve yayın etiği ihlalleri. Matematik Dünyası, 2, 69-75. Phelan, T. J. (1999). compendium of issues for citation analysis. Scientometrics, 45(1), 117-136.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of Documentation, 25, 348-349.
 • Schreiber, M. (2008). The influence of self-citation corrections on Egghe’sg index. Scientometrics, 76(1), 187-200.
 • Smith, L. C. (1981). Citation analysis. Library Trends, 30, 83-106.
 • Snyder, H., Bonzi, S. (1998). Patterns of self-citation across disciplines (1980- 1989). Journal of Information Science, 24(6), 431-435.
 • Swales, J. (1986). Citation analysis and discourse analysis. Applied Linguistics, 7, 39-56.
 • Tonta, Y. ve İlhan, M. (1997). Sosyal bilimlerde Türkiye’nin dünyadaki yeri. Türk Psikoloji Dergisi, 12(40), 67-75
 • Tonta, Y. ve İlhan, M. (2002). Contribution of Hacettepe University Faculty of Medicine to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 55(1), 123-136.
 • Uzun, A. (1998). scientometric profile of social sciences research in Turkey. International Information and Library Review, 30, 169-184.
 • Uzun, A. (2002). Productivity ratings of institutions based on publication in Scientometrics, Informetrics, and Bibliometrics, 1981-2000. Scientometrics, 53(3), 297-307.
 • Vanclay, J. (2012). Impact factor: outdated artefact or Stepping-stone to journal certification? Scientometrics, 92, 211-238.
 • Wilson, C. S., F. Osareh. (2003). Science and research in Iran: scientometric study. Interdisciplinary Science Reviews, 28(1), 26-37.
 • Wohlin, C. (2008). An analysis of the most cited articles in software engineering journals-2001. Information and Software Technology, 50(1—2), 3-9. Yalçın, H. (2010). Millî Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 205-211.
 • Yozgat, U. ve Kartaltepe, N. (2009). Ulusal yönetim ve organizasyon kongre kitaplarında yer alan bildirilerin bibliyometrik profili: Örgüt teorisi ve örgütsel davranış bildirileri üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 149-165.
 • Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö. A. ve Tonta, M. (2001). Sosyal BilimlerAtıf Dizini ’nde (SSCI Türkiye: 1970-1999. Ankara: TÜBA.
 • Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö. A. ve Tonta, M. (2002). Sağlık bilimleri, mühendislik ve temel bilimlerde Türkiye’nin uluslararası atıf dizinindeki yeri: 1973-1999. Ankara: TÜBA.
 • Zan, B. U. (2013). Türkiye’de bilim dallarında karşılaştırmalı bibliyometrik analiz çalışması (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi: Ankara
 • Ziman, J. M. (1968). Public knowledge: An essay concerning the social dimension of science. Cambridge: Cambridge University.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.