Tuncer BÜLBÜL
(Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 36Sayı: 1-2ISSN: 1301-3718 / 2458-8342Sayfa Aralığı: 167 - 174Türkçe

197 2
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri
Bu çalışma lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine ilişkin öğretim üyelerinin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2002-2003 öğretim yılında Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan 13 öğretim üyesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Görüşme yapmak üzere, amaçlı örnekleme (purposeful sampling) yolu izleyerek lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine jüri üyesi olarak katılan öğretim üyeleri görüşmeci olarak seçilmiştir. Öğretim üyelerinin sürece ilişkin görüşleri, lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecinin mevcut haliyle olumsuzluklar taşıdığı izlenimini desteklemektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıgüzel, E.(2002). “Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin Görüşleri” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. AÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arıcı, H. (1997). Bilim İnsanı Yetiştirme: Lisansüstü Eğitim ve Sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Toplantı Serileri 7: Bilim İnsanı Yetiştirme. Lisansüstü Eğitim. Ankara
 • Gümgüm, B. (2002). “LES Neden TUS Gibi Değil?” Cumhuriyet Bilim Teknik, 783. Karakütük, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme: Lisansüstü Öğretiminin Planlanması. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Karakütük, K. (1999). “Lisansüstü Öğretimde Örgütlenme Modelleri ve Türkiye’deki Uygulamalar.” 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği. (Bildiri)
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
 • Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği, (http.www.yok. gov.tr/yasa/yonet/yonet11.html. 16.05.2003).
 • Miller, G. ve Dingwall, R. (1997). Con-text and method in qualitative research. USA: Sage Publications, Inc.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık
 • Tosun, İ. (1997). Bilim Adamı Yetiştirme: Lisansüstü Eğitim. Ankara: TÜBA Yayınları.
 • Varış, F. (1984). “Lisansüstü Düzeyde Eğitim Elemanı Yetiştirme”. Eğitim Bilimleri Sempozyumu. 49-54. Ankara: Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları:136
 • Versan, V. (1988).Tarihsel Gelişim İçinde Üniversite ve Yükseköğretim Kavramı. Ankara: TED Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://www.osym.gov.tr/sinavlar/les/sinav-kapsam.html. İnd. Tarihi; 14.05.2003
 • http://www.psikolog.org.tr/ple/6-ple.htm, İnd. Tarihi; 15.05.2003

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.