ERTUĞRUL GÜREŞCİ
(Yrd.Doç.Dr., Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırşehir.)
Yıl: 2013Cilt: 4Sayı: 7ISSN: 1309-7423Sayfa Aralığı: 122 - 139Türkçe

146 1
İŞ HUKUKU KAPSAMINDA TARIMDA ÇALIŞANLAR
Bu çalışmada, İş Hukukun yapısı, konusu ve temel özellikleri çerçevesinde tarımda çalışanların durumun genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, tarımın ve çalışanlarının özellikleri de dikkate alınarak İş Hukuku ile arasındaki ilişkinin ve özellikle Türkiye'de tarım çalışanlarının önemli bir bölümünün, çıkarılan İş Kanunları kapsamı dışında bırakılmasının nedenleri tartışılmıştır. Bunun için İş Hukuku, tarım ve çalışanları ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ile çalışmanın altyapısı oluşturulmuştur. Tarım ve çalışanlarının mevcut İş Hukuku düzenlemeleri içerisinde yer almasının güçlükleri ve söz konusu bu çalışanlar için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulabileceği sonucu ortaya konulmuştur
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Hukuk
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALEXENDER, P. (2011). ‘’Amerika’da Zencilerin Başkaldırısı.’’ http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/327/3271.pdf, Erişim Tarihi: 08.07.2011.
 • ADIGÜZEL, O ve YÜKSEL, H; (2011), ‘‘Tarihsel Süreçte Çalışma Kavramı ve Bir Kırılma Noktası Olarak Sanayi Devrimi.’’, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 48 (553).
 • ANONİM., (2011a), 4857 Sayılı İş Kanunu. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4857&MevzuatIliski= 0&sourceXmlSearch=,Erişim Tarihi: 08.07.2011.
 • ANONİM., (2011b), İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. http://www.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=156:insanhaklari-evrensel-beyannames&catid=37,Erişim Tarihi: 07.07.2011.
 • ANONİM., (2011c), Avrupa Temel Haklar Bildirgesi. http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ab_thb.html, Erişim Tarihi: 07.07.2011.
 • ANONİM., (2011d), Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi. http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ilo.html, Erişim Tarihi: 07.07.2011.
 • ANONİM., (2011f), http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal#, Erişim Tarihi: 07.07.2011.
 • ANONİM., (2011g), 4857 Sayılı İş Kanunu. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4857&MevzuatIliski= 0&sourceXmlSearch=,Erişim Tarihi: 07.07.2011.
 • ANONİM., (2011h), Türk Dil Kurumu Sözlüğü. http://tdkterim.gov.tr/bts/ Erişim Tarihi: 05.07.2011.
 • ANONİM., (2011ı), Tarım Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?Mevzuat Kod=1.5.5488&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0, Erişim Tarihi: 05.07.2011.
 • ANONİM., (2011i), Tarım İstatistikleri .www.tuik.gov.tr., Erişim Tarihi: 04.07.2011.
 • ANONİM., (2011j), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Verileri. www.tigem.gov.tr, Erişim Tarihi: 05.07.2011.
 • ANONİM., (2011k), Sendikalar Kanunu. http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/609.html Erişim Tarihi: 06.07.2011)
 • ANONİM., (2011l), Toplu İş Sözleşmesi Kanunu. http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/ 610.html, Erişim Tarihi: 06.07.2011.
 • ANONİM., (2011m), Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu. http://www.zmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=44, Erişim Tarihi: 05.07.2011.
 • ANONİM., (2011n), Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu. http://www.tarim.gov.tr/Files/Mevzuat/kanun_son/TKB_Kanunlar/TARIMISCILERIS OSYALSIGORTALARKANUNU.pdf, Erişim Tarihi: 04.07.2011.
 • ANONİM., (2011o), Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu. http://www.zmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=44, Erişim Tarihi: 05.07.2011.
 • ANONİM., (2011ö), Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/4688-sayili-kamu-gorevlileri-sendikalarikanunu.pdf Erişim Tarihi: 06.07.2011.
 • ARI, F.A. (2011). ‘’Türkiye’deki Tarımın Ekonomideki Yeri ve Güncel Sorunları.’’ http://www.calismatoplum.org/sayi9/aylan_ari.pdf, Erişim Tarihi: 04.07.2011.
 • AYYILDIZ, Tayyar., (1992), Tarım Politikası Genel Politikalar ve Türkiye’de Durum, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 850, Erzurum, 197s.
 • ÇAKMAK, Diren., (2007), ‘‘Toplumsal Uzlaşma Belgesi: 1936 Tarihli İş Kanunu.’’ , Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, s127-169.
 • GENÇ, C; (2005), İş Hukuku Genel Bilgiler Bireysel İş Hukuku Toplu İş Hukuku, 3. Baskı, 519s, Trabzon.
 • GÖRÜCÜ, İbrahim ve AKBIYIK, Nihat; (2010), ‘‘Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri.’’, Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi, Sayı: 5, 189-219.
 • GÜREŞCİ, Ertuğrul; (2010). ‘‘Türkiye’de Kentten-Köye Göç Olgusu.’’, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), s77-86.
 • KARAGÖLGE, Cahit, Semiha KIZILOĞLU ve Orhan YAVUZ; (1995), Tarım Ekonomisi Temel İlkeler, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 801, 221s, Erzurum.
 • KORKMAZ, Fahrettin; (1999), İş Hukuku, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 208, Erzurum, 158s.
 • KORKMAZ, F; (2001), Hukukun Temel Kavramları, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 923, Erzurum, 113s.
 • KORKMAZ, Fahrettin ve GÜREŞCİ, Ertuğrul; (2002), ‘‘Tarımda Çalışanların yasal Durumları ve Uluslararası Boyutlara Göre Değerlendirilmesi’’, Türktarım Dergisi, Sayı: 144, s66- 67.
 • ÖZBEKMEZCİ, Şule ve SAHİL, Sare; (2004), ‘‘Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Barınma Sorunlarının Analizi’’, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3), s261-274.
 • ÖZKİRAZ, Ahmet ve TALU, Nuray; (2008), ‘‘Sendikaların Doğusu; Türkiye ve Batı Avrupa Ülkeleri Karsılaştırması’’, Sosyal Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, s108-126.
 • TİGEM, (2012). İstatistikler. http://www.tigem.gov.tr/Pages/Istatistik4.aspx, Erişim Tarihi: 19.10.2012.
 • TÜİK, (2012). Toplam Yerleşim Yeri ve Hanehalkı Sayısı ile Tarımsal Faaliyette Bulunan ve Bulunmayan Hanehalkı Sayısı (http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=44, Erişim Tarihi: 19.10.2012.
 • UÇAR, Zefure; (2010), Türkiye’de Siyasal Dönüşümlerin Işığında Sendikal Hareketlerin Gelişim Dinamikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 246s.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.