MEDİNE KOÇ
(Gaziosmanpaşa Üni. Tokat Sağlık Yüksekokulu)
DÖNDÜ BATKIN ERTÜRK
(Gaziosmanpaşa Üni. Tokat Sağlık Yüksekokulu)
Yıl: 2016Cilt: 19Sayı: 3ISSN: 1309-5471 / 2687-2498Sayfa Aralığı: 189 - 196Türkçe

124 0
HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN UYGULAMA ALANLARINDA MESLEKTAŞ ŞİDDETİNE MARUZ KALMA DURUMLARI
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin uygulama alanlarında meslektaş şiddetine maruz kalma durumlarını ve meslektaş şiddeti ile ilişkili olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem:Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de bir sağlık yüksekokulunda öğrenim gören ve uygulamaya çıkan toplam 368 2., 3. ve 4. sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, ilgili literatür taranarak oluşturulan bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, aritmetik ortalama) ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %56.5'i hemşirelik bölümü öğrencisi, yaş ortalaması 21.67±1.93 olup, %85.3'ü kadındır. Öğrencilerin %56.8'i meslektaş şiddetine maruz kaldığını, %51.9'u serviste çalışan hemşire ve ebeler tarafından şiddet uygulandığını belirtmiştir. %38.3'ü iğneleyici sözlere maruz kaldığını, %37.5'i çalışmalarının görmezden gelindiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %38'i olayı arkadaşıyla/önem verdiği birisiyle paylaştığını belirtmiştir. Bu çalışmada ebelik bölümü öğrencilerinin, hemşirelik bölümü öğrencilerine göre daha fazla meslektaş şiddetine maruz kaldığı (p=.000; X2=43.670)belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun uygulama alanlarında meslektaş şiddetine maruz kaldığı ve sıklıkla serviste çalışan hemşire veya ebeler tarafından şiddet uygulandığı saptanmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arslantaş H, Adana F, Bağcı S, Ayva E. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarında Karşılaştıkları Şiddetin Boyun Eğici Davranışlar ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2012; 20(1): 53-61.
 • Bartholomew K. Defining Horizontal Hostility. In: Waddell A, eds. Ending Nurse-to-Nurse Hostility: Why Nurses Eat Their Young and Each Other, 1 st ed. Marblehead: HCPro. Inc; 2006. p.3-5.
 • Becher J, Visovsky C. Horizontal Violence in Nursing. MedSurg Nursing 2012; 21(4): 210-3.
 • Brunt B. Breaking The Cycle of Horizontal Violence. ISNA Bulletin 2011 February-April; 37(2):6-11.
 • Carins M. Horizontal Violence in Midwifery. Nuritinga November 2006;(7):1-9.
 • Celik SS, Bayraktar N. A Study of Nursing Student Abuse in Turkey. Journal of Nursing Education 2004; 43(7):330-6.
 • Clarke C, Kane DJ, Rajacich DL, Lafreniere KD. Bullying in Undergraduate Clinical Nursing Education. Journal of Nursing Education 2012;51(5): 269-76.
 • Curtis J, Bowen I, Reid A. You Have No Credibility: Nursing Students' Experiences of Horizontal Violence. Nurse Education in Practice 2007;7(3):156-63.
 • Decker JL, Shellenbarger T. Strategies for Nursing Faculty to Promote a Healthy Work Environment for Nursing Students. Teaching and Learning in Nursing 2012;7(2):56-61.
 • Dumont C, Meisinger S, Whitacre MJ, Corbin G. Nursing2012 Horizontal Violence Survey Report 2012; 42(1): 44-9.
 • Dunn H. Horizontal Violence Among Nurses in The Operating Room. Association of periOperative Registered Nurses Journal 2003; 78(6): 977-88.
 • Ergöl Ş, Kürtüncü M. Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Karşılaştıkları Şiddet. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2013; 3(1): 65-9.
 • Ferns T, Meerabeau L. Verbal Abuse Experienced by Nursing Students, Journal of Advanced Nursing 2008; 61(4):436-44.
 • Gillen P, Sinclair M, Kernohan WG, Begley C. Bullying. Evidence Based Midwifery 2009;7(2):46- 53.
 • Griffin M. Teaching Cognitive Rehearsal as A Shield for Lateral Violence: An Intervention for Newly Licensed Nurses. The Journal of Continuing Education in Nursing 2004; 35(6): 257-63.
 • Hakojärvi HR, Salminen L, Suhonen R. Health Care Students' Personal Experiences and Coping with Bullying in Clinical Training. Nurse Education Today 2014; 34(1): 138-44.
 • Hinchberger PA. Violence Against Female Student Nurses in The Workplace. Nursing Forum 2009; 44(1): 37-46.
 • Longo J. Horizontal Violence Among Nursing Students. Archives of Psychiatric Nursing 2007; 21(3): 177-8.
 • McKenna BG, Smith NA, Poole SJ, Coverdale JH. Horizontal Violence: Experiences of Registered Nurses in Their First Year of Practice. Journal of Advanced Nursing 2003; 42(1): 90-6.
 • Palaz S. Turkish Nursing Students' Perceptions and Experinces of Bullying Behavior in Nursing Education. Journal of Nursing Education and Practice 2013; 3(1): 23-30.
 • Purpora C, Blegen MA, Stotts NA. Horizontal Violence Among Hospital Staff Nurses Related to Oppressed Self or Oppressed Group. Journal of Professional Nursing 2012; 28(5): 306-14.
 • Sellers KF, Millenbach L, Ward K, Scribani M. The Degree of Horizontal Violence in RN's Practicing in New York State. The Journal of Nursing Administration 2012;42(10):483-7.
 • Stanley KM, Martin MM, Nemeth LS, Michel Y, Welton JM. Examining Lateral Violence in The Nursing Workforce. Issues in Mental Health Nursing 2007;28(11):1247-65.
 • Thomas SP, Burk R. Junior Nursing Students' Experiences of Vertical Violence During Clinical Rotations. Nursing Outlook 2009;57(4):226-31.
 • Weaver KB. The Effects of Horizontal Violence and Bullying on New Nurse Retention. Journal for Nurses in Professional Development 2013;29(3):138-42.
 • Wilson BL, Diedrich A, Phelps CL, Choi M. Bullies at Work: The Impact of Horizontal Hostility inThe Hospital Setting and Intent to Leave. The Journal of Nursing Administration 2011;41(11): 453- 8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.