H. Hulusi ACAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye)
A. Uğur GÜL
(Girilmedi)
SELÇUK GÜMÜŞ
(Girilmedi)
Yıl: 2000Cilt: 24Sayı: 3ISSN: 1300-011X / 1303-6173Sayfa Aralığı: 383 - 391Türkçe

76 1
Bölmeden çıkarma çalışmalarında toplam maliyetin minimizasyonu için doğrusal programlama kullanımı
Ormancılıktaki üretim çalısmalarında transport asaması, orman isletmeciligi içerisinde oldukça zor, pahalı ve zaman alıcı bir iştir. Bu sırada orman ürününün kendisine ve çevresine en az zararla, kalite ve miktar kaybına ugramadan bölmeden çıkarılması ülkemiz için önemli bir problemdir. Ülkemizde günümüze kadar bölmeden çıkarma çalısmalarında yöneylem araştırması yöntemleri kullanılmamıstır. Bu çalışma ile doğrusal programlama yönteminin kullanılmasıyla bölmeden çıkarma çalışmalarında toplam maliyetin minimize edilmesi amaçlanmıştır. Toplam maliyetin minimizasyonu için toplam 13 değisik model kurulmus ve çözülmüştür. En düsük toplam maliyeti oluşturan 4 nolu modelin çözümünde toplam maliyet 522.640 Dolar olarak hesaplanmıstır. Zayiat miktarı ise 2500 m3 olarak bulunmuştur. Bu miktarın toplam maliyete yansıması ile birlikte toplam maliyet 808.890 Dolar'a çıkmıştır. Bölmeden çıkarma maliyetini minimize eden model, toplam ürün içinde kullanım oranlarına göre % 4 insan gücü, % 36 orman traktörü ve % 60 kısa mesafeli orman hava hattı kombinasyonu olarak gerçekleşmiştir. Bölmeden çıkarma maliyetlerinin dogrusal programlama ile minimize edilmesi sayesinde makine ve insan gücü kaynaklarının daha rasyonel kullanımı sağlanacaktır. Orman transport planları mutlaka oluşturulmalı ve makine gücü kullanımı bu planlar ile düzenlenmelidir.
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Aykut, T., Orman Ürünlerinin Taşınmasında Mekanizasyon ve Verimler, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği I. Ulusal Sempozyumu, Bolu, MPM Yayın No. 339, 130-158, 1985.
 • 2. Seçkin, Ö. B., Bölmeden Çıkarma, İ.Ü.O.F. Dergisi, Cilt 1, Seri B, 23, 157-178, 1978.
 • 3. Bayoğlu, S., Ormancılıkta Mekanizasyon ve Gelişmesi, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Verimliliği I. Ulusal Sempozyumu, Bolu, MPM Yayın No. 339, 38-67, 1985.
 • 4. Acar, H., Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Hazırlanması Üzerine Bir Araştırma (Kümbet Orman İşletme Şefliği Örneği) Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 21 201-206, 1997.
 • 5. Soykan, B., Ormancılıkta Transport yada Dağıtım Sorunlarının Çözümü, K.T.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, , Cilt 1, Sayı 2, 93-105, 1978.
 • 6. Soykan, B., Orman Amenajmanına İlişkin Sorunların Çözümünde Yöneylem Araştırması Yöntemlerinden Yararlanma Olanakları, K.T.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 93-105, 1978.
 • 7. Lussier, L., J., Operations Research in Logging, Woodlands Section, Canadian Pulp and Paper Association Logging Field Meeting, Quebec North Shore Paper Company, Quebec, 246-262, 1959.
 • 8. Bell, E., F., Mathematical Programming in Forestry, Journal of Forestry, 317-319, 1977.
 • 9. Koger, J. L., ve Webster, D. S., Maximizing Profits of GroundBased Harvesting Systems, Forest Products Journal, 36, 25-31, 1986.
 • 10. Kalıpsız, A., Ormancılıkta Matematik Modeller ve Yöneylem Araştırmaları, İ.T.Ü. Elektronik Hesap Sempozyumu, İstanbul, 10-17, 1968.
 • 11. Sun, O., Ormancılık İşlemlerinde Doğrusal (Linear) Programlamanın Uygulanmasına Değin Esaslar, Orm. Araş. Enst. Derg., Cilt 15, Sayı 2, 52-60. 1969.
 • 12. Asan, Ü., Dinamik Programlamanın Ormancılıktaki Önemi ve Uygulama Örnekleri, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 32, Seri B, Sayı 1, 1982.
 • 13. Köse, S., Orman İşletmelerinin Planlanmasında Yöneylem Araştırması Yöntemlerinden Yararlanma Olanakları, Doktora Tezi, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon, 1986.
 • 14. Gül, A, U, Orman Amenajmanında Uzun Süreli Eta Kestiriminin Doğrusal Programlama İle Gerçekleştirilmesi, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Orman Fakültesi, Trabzon, 1995.
 • 15. Gürtan, H., Dağlık ve Sarp Arazili Ormanlarda Kesim ve Bölmeden Çıkarma İşlerinde Uğranılan Kayıpların Saptanması ve Bu İşlerin Rasyonalizasyonu Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK Yayın No: 250, 250, T.O.A.G. Proje No 81, Seri No 38, 85 s., 1975.
 • 16. Erdaş, O., Odun Hammaddesi Üretimi, Bölmeden Çıkarma ve Taşıma Safhalarında Sistem Seçimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı1-2, 91-113, 1986.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.