CEMAL GÜVEN
(Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya/Türkiye E-Posta: ORCID: 0000-0001-5649-1273)
Yıl: 2017Cilt: 7Sayı: 13ISSN: 2528-9527 / 2528-9535Sayfa Aralığı: 1017 - 1030Türkçe

90 1
Mustafa Kemal Paşa’nın Sovyet Rus ve Azerbaycan Büyükelçileri ile 5. Süvari Kolordusunu Teftişi ve Ilgın’ı Ziyaretleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Sovyet Rus ve Azerbaycan Büyükelçileri ve askerî ataşeleri ile birlikte, Büyük Taarruz öncesinde 28 Mart - 4 Nisan 1922 tarihleri arasında Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın ve Konya'yı kapsayan cephe ve cephe gerisi ziyareti ve teftişi yapmışlardır. Bu kapsamda 1 Nisan 1922'de Mustafa Kemal Paşa misafirleriyle birlikte Ilgın'da Fahrettin (Altay) Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusunu teftiş etmiş ve akabinde ilçe merkezini ziyaret etmişlerdir. Bu çalışmada olayın tanıkları ve dönemin basınından yararlanılarak konunun detayları ortaya konmuştur
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anadolu’da Yeni Gün, 29 Haziran 1922, nr.529-906, s.1.
 • Babalık, 4 Nisan 1922, nr. 859, s.1.
 • Hâkimiyet-i Milliye, 16 Nisan 1922, nr.483, s.1.
 • Vakit, 26 Mayıs 1922, nr.1602, s.1.
 • Altay, F. (1970). Görüp geçirdiklerim 10 yıl savaş ve sonrası 1912-1922. İstanbul: İnsel Kitabevi.
 • Altay, F. (1949). İstiklâl harbimizde suvari kolordusu. İstanbul: İnsel Kitabevi.
 • Aralov, S. İ (1985). Bir Sovyet diplomatı’nın Türkiye anıları. Ankara: Birey Toplum Yayınları.
 • Aslan, Y. (2002). Mustafa Kemal - M. Frunze görüşmeleri Türk Sovyet ilişkilerinde zirve. İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Boran, A. vd. (Editör) (2011). Bütün yönleriyle Ilgın, Ilgın: Ardıçlıform Matbaacılık.
 • Boran, A. (2013). Ilgın kültür envanteri, Konya: Ilgın Belediyesi Yayınları.
 • Çarpan, N. (1996). Atatürk albümü, Ankara: Yeni Mesnevi Yayım ve Turizm Endüstrisi A.Ş.
 • Güven, C. (Nisan-2006). Mustafa Kemal Paşanın Büyük Taarruz öncesinde Sovyet Rus ve Azerbaycan elçileri ile cephe ve cephe gerisi gezisi (Sivrihisar - Çay- Akşehir- Ilgın - Konya). Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, (218), 58-60.
 • Önder, M. ( 1998). Atatürk’ün yurt gezileri. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Özel, M. ( 2001). Atatürk. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü. (1994). Ankara: TBMM Genel Sekreterliği Yayınları.
 • Türkmen, Z. (Mart 2004). Mustafa Kemal Paşanın Büyük Taarruz öncesinde süvari kolordusunu denetlemesi ve Ilgın manevrasında sü- vari kolordusu. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, (XX, 58), 203- 230.
 • Ülger, S. E. (1996). Özgün belge ve fotoğraflarla Mustafa Kemal Atatürk. Ankara: TBMM Vakfı Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.