BAYRAM TAY
(Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü,)
Yıl: 2017Cilt: 8Sayı: 27ISSN: 2146-1961Sayfa Aralığı: 461 - 487Türkçe

353 10
COMPARISON OF 2005 SOCIAL STUDIES COURSE CURRICULUM AND 2017 SOCIAL STUDIES COURSE DRAFT CURRICULUM
Bu araştırmada, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma modellerinden durum çalışması niteliğindedir. Araştırma verilerinin kaynağını Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programı kitabı ve yine Milli Eğitim Bakanlığının askıya çıkardığı 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programı oluşturduğundan doküman analizi işe koşulmuştur. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlar şöyledir: 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programının bir vizyonu varken 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının vizyona karşılık gelebilecek temel bir felsefesinin yer aldığı, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programının tematik anlayışa, 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programı tematik gibi görünse de ünite anlayışına sahip olduğu, her ikisinde de hedeflerin yer aldığı, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programında toplamda 174 kazanım; 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programında ise toplamda 136 kazanımın yer aldığı, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programının genel anlamda 9 öğrenme alanı çerçevesinde oluşturulduğu, 2017 yılı sosyal bilgiler dersi taslak öğretim programının tamamının 7 öğrenme alanı çerçevesinde oluşturulduğu fakat bazı öğrenme alanlarının adlarının değiştirildiği tespit edilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.