Muhsin KAR
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye)
Sami TABAN
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 58Sayı: 3ISSN: 0378-2921 / 1309-1034Sayfa Aralığı: 145 - 169Türkçe

226 8
Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri
Bu makalede, kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri teorik ve ampirik olarak incelenmektedir. Neo-Klasik büyüme teorisine göre, kamu politikaları, durağan durumda ekonomik büyüme oranını etkilememektedir. Son zamanlarda geliştirilen içsel büyüme teorileri ise verimli kamu harcamalarının ekonomik büyüme oranını artırabileceğini öngörmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki kamu harcamalarının dağılımının (eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve altyapı harcamalarının) ekonomik büyümeye etkilerini, 1971-2000 dönemine ait yıllık verileri ve eş-bütünleşme yaklaşımını kullanılarak araştırmaktadır. Ekonometrik soraıçlar, eğitim ve sosyal güvenlik harcamalarının ekonomik büyümeye etkisinin pozitif, sağlık harcamalarının büyümeye etkisinin negatif ve altyapı harcamalarının etkisinin ise istatiksel olarak anlamsız olduğu şeklindedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ARROW, K. (1962), "The Economic Implications of Learning by Doing," Review of Economic Studies, 29: 155-173.
 • ATEŞ, S. (2001), "Kamu Harcamaları ve Vergi Politikalarının Uzun Dönemli Büyüme Sürecine Etkileri: Yeni İçsel Büyüme Modelleri Açısından Bir Bakış ve Türkiye Örneği," V. Erc/METU Uluslararası Ekonomi Kongresi, 10-13 Eylül (Ankara: ODTÜ).
 • BALCILAR, M. (1997), "Effects of Taxes and Public Goods on Economic Growth in Endogenous GrowthModels," D.E.Ü., I.I.B.F. Dergisi, 12/2: 149-167.
 • BANERJEE, A./DOLADO, J.J./GALBRAITH, J.W./HENDRY, D.F. (1993), Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Advanced Texts in Econometrics (London: Oxford University Press).
 • BARRO, R.J. (1990), "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Grovvth," Journal of Political Economy, 98: 103-125.
 • BARRO, R.J. (1991), "Economic Grovrth in a Cross-Section of Countries," Quarterly Journal of Economics, May. 407-443. BARRO, R.J. (1995), Determinants of Economic Growth (London: MİT).
 • BARRO, R.J. (1998), Hurnan Capital and Growth in Cross-Country Regressions (Harvard University, Manuscript, October).
 • CANPOLAT, N. (2000), "Türkiye'de Beşeri Sermaye Birikimi ve Ekonomik Büyüme," H.Ü. I.I.B.F. Dergisi, 18/2: 265-281.
 • CHENG, B.S./HSU, R.C. (1997), "Human Capital and Economic Grovrth in Japan:An Application of Time Series Analysis," Applied Economic Letters, 4: 393-395.
 • COE, D.T./MOGHADAM, R. (1993), "Capital and Trade As Engines of Grovrth in France: An Application of Johansen's Cointegration Methodology," IMF Staff Papers, 40/3: 542-566.
 • CRONE, D. (1993), "States, Elites, and Social VVelfare in Southeast Asia," World Development, 21/1: 55-66.
 • DEL MONTE, A./PAPAGNI, E. (2001), "Public Expenditure, Corruption, and Economic Growth:The Case of Italy," European Journal of Political Economy, 17: 1-16.
 • DEMİR, O. (2002), "İçsel Büyüme Kapsamında Devletin Değişen Rolü," I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, 10-11 Mayıs 2002).
 • DEVARAJAN, S/SV/AROOP, V./ZOU, H. (1996), "The Composition of Public Expenditure and Economic Growth," Journal of Monetary Economics, 37: 313-344.
 • Devlet istatistik Enstitüsü (DİE) (2001), İstatistiksel Göstergeler 1923-1998 (Ankara: DİE).
 • DIAMOND, J. (1989), Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation, IMF working paper, No. 89/45.
 • DOORNIK, J. A./HENDRY, D. F (1994), PcGive 8.0 interactive Economethc Modelling of Dynamic Systems (London: International Thomson Publishing).
 • ENGLE, R.F./GRANGER C.W.J. (1987), "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing," Econometrica, 55: 251-276.
 • FEDER, G. (1983), "On Export and Economic Grovrth," Journal of Development Economics, 12: 59-73.
 • GHALI, K.H. (1998), "Public Investment and Private capital Formation in a Vector Error-Correction Model of Growth," Applied Economics, 30: 837-844.
 • GHATAK, S./MILNER, C./UTKULU, U. (1995), "Trade Liberalization and Endogenous Growth: Some Evidence forTurkey," Economics of Planning, 28/2-3:147-167.
 • GLOMM, G./RAVIKUMAR, B. (1997), "Productive Government Expenditures and Long-run Growth," Journal of Economic Dynamics and Control, 21:183-204.
 • GRAMMY, A.P./ASSANE, D. (1996), "New Evidence on the Effect of Human Capital on Economic Grovvth", Applied Economic Letters, 4:121-124.
 • GRANGER, C.W.J./NEWBOLD, P. (1974), "Spurious Regressions in Econometrics," Journal of Econometrics, 35:143-159.
 • GRANGER, C.W.J. (1986), "Developments in the Study of Cointegrated Economic Variables," Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48: 213-228.
 • GRANGER, C.W.J./NEWBOLD, P. (1974), "Spurious Regressions in Econometrics," Journal of Econometrics, 35: 43-159.
 • GUJARATI, D.M. (1999), Temel Ekonometri (istanbul: Literatür Yayıncılık) (Çev.: Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen).
 • GÜNAYDIN, İ. (2000), "Türkiye İçin Wagner ve Keynes Hipotezlerinin Testi," iktisat işletme ve Finans, 15/175: 70-86.
 • GÜNGÖR, N.D. (1997), "Education and Economic Grovvth in Turkey 1980-90:A Panel Study," METU Studies in Development, 24/2: 185-214.
 • HAN, E./KAYA, A.A. (1999), Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika (Eskişehir).
 • HARRIS, R.I.D. (1995), Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling (London: Prentice Hall / Harvester Wheatsheaf).
 • HENDRY, D.F./ERICSSON, N.R. (1991),. "Modeling the Deamnd for Narrow Money in the United Kingdom and the United States," European Economic Review, 35: 833-881.
 • IMF, Government Finance Statistics Yearbook (Değişik yıllara ilişkin yayınlar) (Washington D.C.: IMF).
 • INDER, B. (1993), "Estimating Long-run Relationships in Economics: A Comparison of Different Approaches," Journal of Econometrics, 57: 53-68.
 • KAR, M./TUNCER, M. (1999), "Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme," Uludağ Üniversitesi I.I.B.F Dergisi, 17/3.
 • KARABULUT, K. (1998), Türkiye'de Sağlık Sektörü-Sağlık Harcamaları üzerine Bir Uygulama (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, No:904).
 • KARABULUT, K/EMSEN, Ö.S. (1997), "Kalkınma Teorileri ve Geliştirilen Son Büyüme Modeli: Yeni Büyüme Teorisi," Atatürk Ü. I.I.B.F. Dergisi, 11/3-4: 27-50.
 • KELLY, T. (1997), "Public Expenditures and Grovrth", Journal of Development Studies, 34/1: 60-84.
 • KİBRİTÇİOGLU, A. (1998), "iktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri," Ank. Ü. SBF Dergisi, 53/1 -4: 207-230.
 • KREMERS, J.J.M./ERICSSON, N.R./DOLADO, J.J. (1992), "The Power of Cintegration Tests," Oxford Butletin of Economics and Statistics, 54/3: 325-348.
 • KUTLAR, A. (1998), Bilgisayar Uygulamalı Ekonometriye Giriş (Sivas: Beta).
 • LANDAU, D. (1986), "Government and Economic Growth in the Less Developed Countries: An Empirical Study for 1960-1980," Economic Development and Cultural Change, 35/1: 35-75.
 • LEIGH, L. (1996), Financial Development and Economic growth: An Econometric Analysis for Sinsapore, Working papers, No: WP/96/15 (Washington D.C.: IMF).
 • LUCAS, R. (1988), "On the Mechanics of Economic Development," Journal of Monetary Economics, 22/1: 3-42.
 • MACKINNON, J.G. (1991), "Critical Values for Cointegration Tests," ENGLE, R.F. / GRANGER, C.W.J. (Eds.), Long-run Economic Relationships (Oxford: Oxford University Press).
 • MANKIW, N.G./ROMER, D./WEIL, D.N. (1992), "A Contribution to the Empirics of Economic Grov/th," Quarterly Journal of Economics, 107/2: 407-437.
 • MIHÇI, S. (1999), "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme: Endojen Büyüme Modelleri," iktisat işletme ve Finans, 14 /159.
 • OTANI, I./ VILLANUEVA, D. (1989), "Theoretical Aspects of Growth in Developing Countries, External Debt Dynamics and The Role of Human Capital," IMF Staff Papers, 36/2: 307-342.
 • ÖZDEMİR, D. (2002), "Küreselleşme, Ekonomik Büyüme ve Çokuluslu Şirketler," Doğu Batı, 5/18: 237-245.
 • ÖZMUCUR, S. (1996), The Economics of Defense and The Peace Dividend in Turkey (İstanbul: Boğaziçi University Press).
 • PAGANO, M. (1993), "Financial Markets and Grovrth: An Overview," European Economic Revievv, 37: 613-622.
 • PARASIZ, İ. (1997), Modern Büyüme Teorileri (Bursa: Ezgi Kitabevi).
 • REBELO, S. (1991), "Long-run Policy Analysis and Long-run growth," Journal of Political Economy, 99/3:500-521.
 • RENELT, D. (1991), Economic Growth: A Review of the Theoretical and Empirical Literatüre, Working Papers WPS 678 (Washington, D.C.: World Bank).
 • ROMER, P.M. (1986), "Increasing Returns and Long Run Growth", Journal of Political Economy, 94/5: 1002-1037.
 • ROMER, P.M. (1990), "Endogenous Technological Change", Journal of Political Economy, 98/5: 71-102.
 • ROUBINI, N./SALA-I MARTIN, X. (1992), "Financial Repression and Economic Grovrth," Journal of Development Economics, 39/1: 5-30.
 • SALA-I MARTIN, X. (1990), Lecture Notes on Economic Growth (l): Introduction to the Literature and Neo-Classical Modets, NBER Working paper, No.3563.
 • SEZGİN, S. (1997), "Country Survey X:Defence Spending in Turkey," Defence and Peace Economics, 8: 381-409.
 • SOLOW, R. (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth," Ojjarterly Journal of Economics, 70/1: 65-94.
 • TABAN, S. (1999), "Kamu harcamalarının Özel Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisi Üzerine Teorik (Klasik ve Keynesgil) ve Uygulamalı Yaklaşımlar: Türkiye Uygulaması," Prof. Dr. Orhan Oğuz'a Armağan, Marmara Üniversitesi Yayını, No. 640, İstanbul.
 • TANZI, V./DAVOODI, H. (1997), Corruption; Public Investment and Growth, IMF Occasional Paper, No.WP/97/139 (Washington, D.C.:IMF).
 • ULUTÜRK, S. (2001), "Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi," Akdeniz Ü., I.I.B.F. Dergisi, 1/1: 131-139.
 • WANG, E.C. (2002), "Public Infrastructure and Economic Grovvth: A New Approach Applied to East Asian Economies," Journal of Policy Modeling, 24: 411-435.
 • WEBBER, D.J. (2002), "Policies to Stimulate Growth: Should We Invest in Health or Education," Applied Economies, 34/13: 1633-1643.
 • YAMAK, N./KÜÇÜKKALE, Y. (1997), "Türkiyede Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi," İktisat işletme ve Finans, 12/131: 5-14.
 • YOUNG, A. (1991), "Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade," Quarterly Journal of Economics, 106: 369-405.
 • YÜLEK, M.A. (1997), "İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine," Hazine Dergisi, 6 (Nisan): 89-105.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.