Yasemin TURAN
(Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Aydın, Turkey)
Canan YILDIRIM
(Midyat State Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Mardin, Turkey)
ELİF AYDIN
(Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Aydın, Turkey)
ENGİN TAŞTABAN
(Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Aydın, Turkey)
ÖMER FARUK ŞENDUR
(Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Aydın, Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 2149-9063Sayfa Aralığı: 144 - 147İngilizce

74 2
Cauda Equina Syndrome Following an Epidural Lysis Procedure: A Case Report
Epidural lizis başarısız bel cerrahisi sonrası tedavide uygulanan yöntemlerden biridir. Bu prosedürün bilinen yararlı etkilerinin yanı sıra sonrasında gelişen çeşitli komplikasyonlar da raporlanmıştır. En sık gözlenen komplikasyonlar arasında dural perforasyon, katater kırılması ve enfeksiyonlar sayılmaktadır. Kauda ekina sendromu epidural lizisin nadir bir komplikasyonudur. Altı yıldır bel ağrısı şikayeti olan 51 yaşındaki kadın olgunun, lomber 3-4-5 seviyelerinden epidural lizis işlemi uygulanması sonrasında yürüyememe, her iki alt ekstremitede güçsüzlük, idrar ve gaita inkontinansı şikayetleri gelişmiş. Hasta, kauda ekina sendromu tanısı konularak rehabilitasyon programına alındı. Üç aylık tedavi sonrasında olgu, bilateral karbon fiber ayak-ayak bilek ortezi ve yürüteçle ambulasyonunu sağlar duruma gelmişti. Epidural lizis işleminden sonra kauda ekina sendromu gibi hastanın yaşam kalitesini kötü yönde etkileyebilecek, ciddi komplikasyonların gelişebileceği akılda bulundurulmalıdır.
Fen > Diş Hekimliği > Diş Hekimliği
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Racz GB, Halubec JT. Lysis of adhesions in the epidural space. In: Ray P, Techniques of neurolysis. Boston: Kluwer Academic; 1989: 57-72.
  • 2. Talu GK, Erdine S. Complications of epidural neuroplasty: a retrospective evaluation. Neuromodulation 2003; 6: 237-47.
  • 3. Trescot AM, Chopra P, Abdi S, Datta S, Schultz DM. Systematic review of effectiveness and complications of adhesiolysis in the management of chronic spinal pain: an update. Pain Physician 2007; 10: 129-46.
  • 4. Lee JM, Kim DH, Kim HJ. Cauda equina syndrome following epidural adhesiolysis in a patient with spinal stenosis: A case report. J Korean Pain Soc 2001; 14: 245-8.
  • 5. Chopra P, Smith HS, Deer TR, Bowman RC. Role of adhesiolysis in the management of chronic spinal pain: a systematic review of effectiveness and complications. Pain Physician 2005; 8: 87-100.
  • 6. Belozer M, Wang G. Epidural Adhesiolysis for the Treatment of Low Back Pain, Health Technology Assessment. Washington State Department of Labor and Industries. 2004.
  • 7. Kim RC, Porter RW, Choi BH, Kim SW. Myelopathy after the intrathecal administration of hypertonic saline. Neurosurgery 1988; 22: 942-5.
  • 8. Manchikanti L, Malla Y, Wargo BW, Cash KA, Pampati V, Fellows B. A prospective evaluation of complications of 10,000 fluoroscopically directed epidural injections. Pain Physician 2012; 15: 131-40.
  • 9. Lucas JT, Ducker TB, Perot PL Jr. Adverse reactions to intrathecal saline injection for control of pain. J Neurosurg 1975; 42: 557-61.
  • 10. Erdine S, Talu GK. Precautions during epidural neuroplasty. Pain Pract 2002; 2: 308-14.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.