ÖMER ŞÜKRÜ YUSUFOĞLU
(Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Ass. Prof. Dr., Firat University, Faculty of Economic And Administrative Sciences, Department of Social Work Orcid ID: 0000-0003-3173-7251)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 5ISSN: 2147-1185 / 2147-1185Sayfa Aralığı: 2414 - 2434Türkçe

174 1
Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Oldukça yakın bir zamanda insanların hayatında yer almaya başlayan akıllı telefonlar, toplumsal açıdan dikkat çeken ciddi bir kullanım düzeyine ulaşmıştır. Buna bağlı olarak, bu çalışmada boş zaman faaliyeti olarak akıllı telefonların zaman kaybına yol açıp açmadığı, insanların sosyal yaşantısını nasıl etkilediği ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gibi konular tartışılmaktadır. Bu amaçla üniversite öğrencilerine 33 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, akıllı telefonla geçirilen zamanın bir hayli fazla olduğu, bireyin beklediği sosyalleşme düzeyine ulaştırmadığı ve birey üzerinde ciddi bir bağımlılık duygusu yarattığı bulgularına ulaşılmıştır. Ancak bireylerin yalnızlık duygusunu azaltması, çeşitli sosyal etkiler ve topluma uyum nedeniyle kullanılması ve sağladığı birçok kolaylık gibi olumlu özellikleri nedeniyle vazgeçilmez bir niteliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bireylerin akıllı telefonlarla birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları, güncel haberleri takip ettikleri, gerekli bilgilere hızlıca ulaştıkları gibi veriler elde edilmiştir. Bununla birlikte teknolojinin bireyleri mutlu etmediği ve eskiye duyulan özlemi artırdığı sonucuna ulaşılmıştır
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.