Hakan SARAÇ
(Dr)
Halil KUNT
(Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
Yıl: 2016Cilt: 11Sayı: 9ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 701 - 724Türkçe

291 8
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM 7E ÖĞRENME HALKASI MODELİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2004-2005 eğitim-öğretim döneminden itibaren yapılandırmacı yaklaşımın ön plana çıktığı bir öğretim planı uygulamaya koymuştur. Yapılandırmacı yaklaşımın eğitim-öğretim alanında uygulama modellerinden biri de 7E modelidir. Bu çalışmanın amacı, 2005-2016 yılları arasında 7E modeli ile ilgili ulusal ve uluslar arası alanda yapılmış olan araştırmaların içerik analizini yapmaktır. Çalışmada 7E modeli ile ilgili 42 Ulusal ve 33 Uluslararası olmak üzere 75 araştırmaya ulaşılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen "Eğitim Araştırmaları Yayın Sınıflama Formu" ile elde edilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak tespit edilen araştırmaların tam metin incelemesi sonucu içerik analizi kodlama formuna işlenirken Türkçe ve İngilizce yazılan 51 araştırma eğitim araştırmaları alanında uzman iki farklı kodlayıcı tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Kodlama sonrası her iki uzmana ait formlar karşılıklı kodlamaların güvenirliği, güvenlik düzeyi formülüne (güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği+ görüş ayrılığı) göre % 90 olduğu hesaplanmıştır. Geri kalan 24 araştırma ise Endonezyaca dilinde yazıldığından dolayı üniversite ve lisansüstü eğitimini Endonezya'da tamamlamış eğitim araştırmaları alanında uzman biri yerli, diğeri yabancı iki kodlayıcı tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Aynı şekilde kodlamanın güvenirliği güvenlik düzeyi formülüne göre % 85 olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda son yıllarda 7E modeli üzerinde yapılan araştırmaların araştırmaların, daha çok tek yazarlı olduğu, Fen bilimleri alanlarında daha çok yapıldığı, genellikle nicel ve yarı deneysel çalışmalar olduğu, modelin öğrenme ürünlerine etkisinin incelendiği, ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde olduğu görülmüştür. İncelenen araştırmalarda, veri toplama aracı olarak genellikle başarı ve tutum-ilgi testlerinin kullanıldığı, veri analiz yöntemi olarak ise genellikle betimsel ve kestirimsel analizlerinin kullanıldığı görülmüştür
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.