UMUT OKKAN
(Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 10145, Merkez-BALIKESİR)
Umut KIRDEMİR
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35430, Urla-İZMİR)
Yıl: 2016Cilt: 0Sayı: 121ISSN: 1012-0726 / 1308-2477Sayfa Aralığı: 41 - 57Türkçe

106 0
BAYES MODEL ORTALAMASI YÖNTEMİYLE KAVRAMSAL YAĞIŞ-AKIŞ MODELİ ÇIKTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hidrolojik modeller yağış-akış ilişkisinin eldesi, akım tahmini, meteorolojik değişkenliğin akışa olan etkilerinin ölçümünde etkili bir rol oynamaktadır. Herhangi bir havzada tek bir hidrolojik model kullanmak diğer modellere kıyasla daha iyi sonuçlar vermeyebilir. Hazırlanan çalışmada Gediz Havzası'nın toplam drenaj alanını büyük ölçüde temsil eden Gediz Nehri üzerindeki Muradiye akım gözlem istasyonunda gözlenen akımlar altı farklı kavramsal yağış-akış modeli ile modellenmiştir. Elde edilen çoklu model çıktıları Bayes Model Ortalaması (Bayesian Model Averaging (BMA)) yöntemi ile değerlendirilmiş ve havzayı temsil edebilme performanslarına göre ağırlıklandırılmışlardır. Ağırlıklandırma işlemi ile her bir modelin katkısı değerlendirilip yeni akış serileri türetilmiştir. BMA yöntemi ile elde edilen çıktılar tekil kavramsal yağış-akış modeli çıktıları ile karşılaştırıldığında, BMA yöntemiyle elde edilen sonuçların daha güvenilir olduğu tespit edilmiştir
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] Abulohom, M.S., Shah, S.M.S. ve Ghumman, A.R. (2001). "Development of a rainfall-runoff model, its calibration and validation." Water Resources Management, 15(3), 149-163.
 • [2] Budyko, M.I. (1958). “The Heat Balance of the Earth’s Surface.” US Department of Commerce, Washington, DC.
 • [3] Clyde, MA. (1999). "Bayesian model averaging and model search strategies." Oxford University Press, 157–85.
 • [4] Duan, Q, Ajami, N.K, Gao, X. ve Sorooshian, S. (2007). "Mult-model ensemble hydrologic prediction using Bayesian model averaging." Advances in Water Resources, 30(5), 1371-1386.
 • [5] Ellison, A.M. (2004). "Bayesian inference in ecology." Ecology Letters, 7(4), 509- 520.
 • [6] Fıstıkoğlu, O. ve Harmancıoğlu, N. (2001). “Yukarı Gediz havzasında aylık su bütçesi modeli uygulaması.” III. Ulusal Hidroloji Kongresi, İzmir.
 • [7] Fıstıkoğlu, O. ve Okkan, U. (2010). "Tahtalı havzası için aylık su bütçesi." VI. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı (546- 554). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • [8] Fu, B.P. (1981). “On the calculation of the evaporation from land surface.” Sci. Atmos. Sin., 23–31. (Çince).
 • [9] Makhlouf, M. ve Michel. C. (1991). "A twoparameter monthly water balance model for French watershed." Journal of Hydrology, 162(3-4), 299-318.
 • [10] Mouelhi, S. ve Michel. C. ve Perrin, C. (2006). "Stepwise development of a twoparameter monthly water balance model." Journal of Hydrology, 318(1-4), 200-214.
 • [11] Okkan, U. (2013). “İklim değişikliğinin akarsu akışları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.” Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. (Tez danışmanı: Doç. Dr. Okan Fıstıkoğlu)
 • [12] Okkan, U., and Fistikoglu, O. (2014). “Evaluating climate change effects on runoff by statistical downscaling and hydrological model GR2M.” Theoretical and Applied Climatology, 117, 343–361.
 • [13] Okkan, U. ve Kırdemir, U. (2016). "Budyko yaklaşımına dayanan bir su bütçesi modeli ve parçacık sürü optimizasyonu algoritması ile kalibrasyonu." Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2(1), 1-10.
 • [14] Perrin, C., Michel, C., ve Andreassian, V. (2003)." Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation." Journal of Hydrology, 279(1-4), 275–289.
 • [15] Raftery AE, Zheng Y. (2003). "Discussion: performance of Bayesian model averaging. Journal of American Statistical Association, 98(464), 931–938.
 • [16] Raftery, A.E., Gneiting, T., Balabdaoui, F. ve Polakowski, M. (2005). " Using Bayesian model averaging to calibrate forecast ensemble." Monthly Weather Review, 133(5), 1155-1174.
 • [17] Shamseldin, A.Y., O'Connor, K.M. ve Liang, G.C. (1997). "Methods for combining the outputs of different rainfall-runoff models." Journal of Hydrology, 197(1-4), 203-229.
 • [18] Shamseldin, A.Y. ve O'Connor, K.M. (1999). "A real time combination method for the outputs of different rainfall-runoff models." Hydrological Sciences Journal, 44(6), 895-912.
 • [19] Thomas, H. A. (1981). "Improved Methods for National Water Assessment. Report, Contract: WR15249270." Washington, D.C.: US Water Resource Council.
 • [20] Vandewiele, G. L., Xu, C-Y. ve Win, N-L. (1992). "Methodology and comparative study of monthly water balance models in Belgium, China and Burma.", Journal of Hydrology, 135(1-4), 315-347.
 • [21] Viallefont V, Raftery AE, Richardson S. (2001) "Variable selection and Bayesian model averaging in epidemiological case-control studies." Technical Report No:343, 3215–3230.
 • [22] Zhang, L., Potter, N., Hickel, K., Zhang ve Y.Q., Shao, Q.X. (2008). “Water balance modeling over variable time scales based on the Budyko framework – model development and testing.” Journal of Hydrology, 360(1–4), 117–131.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.