DUYGU AKYOL
(Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Üniversite Mahallesi, KTÜ, 61080 Ortahisar/Trabzon/Türkiye.)
EMİNE İPEK ÖZBEK SÖNMEZ
(Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kuruçeşme Mahallesi, Doğuş Cd. Tınaztepe Kampüsü No:209, 35160 Buca/İzmir/Türkiye.)
Yıl: 2018Cilt: 27Sayı: 2ISSN: 1300-1825Sayfa Aralığı: 45 - 70Türkçe

183 0
Kentin Yönetiminde Ekolojik Yaklaşımlar: Ankara, İstanbul ve İzmir Uygulamaları Üzerinden Bir Değerlendirme
Günümüzde sürdürülebilir kent gelişimi ve yönetimi, sürdürülebilir kent ve planlama için izlenen kentleşme politikaları genellikle ekonomi ile ekolojiyi karşı karşıya getirmektedir. Bu kapsamda önemli olan kentlerin potansiyelleri kapsamında alt ve üst yapı değerlerinin doğru bir şekilde yönetilmesidir. Bunun için yerel yönetimler, kentlerin yönetimi için çok çeşitli yasa ve yönetmeliklerle sorumlu ve yetkili kılınmışlardır. Çalışma kapsamında kent yönetiminde ekolojik sürdürülebilirlik amacına ulaşmak için yapılması gerekenler irdelenmiş, örnek alan olan dört büyükşehir üzerinde detaylı bir irdeleme yapılarak Türkiye'deki tüm ilçe belediyeleri için rehber olabilecek sürdürülebilir kent yönetimi kapsamında öneriler sunulmuştur
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Kentsel Çalışmalar
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Atık Yönetimi, http:// projects. sklinternational. se/ tuselog /tr/ belediyeortakliklari/atikyonetimi/. ( 22 Mart 2014)
 • Demiral, B. (2005), Sürdürülebilir Kentler ve Bölge, Özhan Ertekin (Ed.), Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler (8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, 7-9 Kasım 2005), İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, s. 251-260.
 • Enerji sistemleri, http://www.normenerji.com.tr/menu_detay.asp?id=9403. (14 Aralık 2015)
 • Erkul, E. ve Sönmez, A. (2014). “Çevreye Duyarlı Mimarlık: Yeşil Çatı Sistemleri ve Çevresel Etkileri”. Mimarlık Dergisi, Sayı:375, s.52-58.
 • Erkul, E .(2012),Yeşil Çatı Sistemlerinin Yapım Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, s. 127-163.
 • Ertürk, H. (1994), “Kentsel Çevre Sorunlarının Çözümü Açısından Ekolojik İlkeler”, Mehmet Çubuk (Ed.), Ekolojik Yaklaşım (17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kent ve Çevre: Planlamaya Ekolojik Yaklaşım, 4-5-6 Kasım 1993, Bursa), İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, s. 49-58.
 • Güneş ev projesi, http://enerjienstitusu.com/2011/07/23/antalyada-gunesev-ve-ekolojikegitimmerkezi/(b.t). (16 Aralık 2015)
 • Kendi elektiriğini kendi üretiyor (2011) http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2011/07/22/kendi-elektrigini-kendi-uretiyor.( 18 Ekim 2014)
 • Kıraç, C., Orhun, C., Toprak, A., Veryeri, O., Orsi, U., Ünal, V., ve diğer . (2010), Gökova özel çevre koruma bölgesi kıyı ve deniz alanları bütünleşik yönetim planlaması. 8. Türkiye kıyıları Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı. 27 Nisan – 1 Mayıs 2010, Trabzon.
 • Özcan, A.(2007), Ekolojik Temele Dayalı Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Malatya Kent Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme, s.689-710. http://www.ayk.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/01/, (20.09.2016 ).
 • Özgür, H. ve Yavuzçehre, S.P. (2004), “Kentsel Yaşam Kalitesi Çerçevesinde Ege Bölgesi’nden Başarılı Belde Belediyesi, Yaşanılabilir Kasaba Örnekleri: YeşilyuvaAcıpayam, Atça-Sultanhisar, Alaçatı-Çeşme”, Yerel Yönetimler Kongresi (3-4 Aralık 2004) Bildiriler Kitabı, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale s. 435-448.
 • Rees, William E. and Mark R.(1991), "Sustainable Communities: Planning for the 21st Century." Plan Canada, 31(3), s.15-26.
 • Serpin mimarlık Hersek gölü çalışması, (2011), http://www.sepinmimarlik.com/projeler.php. (10 Ekim 2014).
 • http://www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2011/09/G%C3%B6k%C3%A7enKasapo%C4%9Flu.pdf(30.06.2016).
 • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, , http://docplayer.biz.tr/8507102- Oduller-sahiplerinibuldu.html. (b.t). (13 Ekim 2014).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.