MEHMET VAHİT EREN
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü;)
AYŞE ERGİN ÜNAL
(Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, Bankacılık ve Finans Bölümü;)
Halil İbrahim AYDIN
(Batman Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü;)
Yıl: 2018Cilt: 19Sayı: 1ISSN: 1302-6739 / 1308-6979Sayfa Aralığı: 1 - 18Türkçe

241 0
Türkiye'de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi
Çalışmanın amacı, Türkiye'de 1975-2013 dönemine ait yıllık verilerle vergi gelirleri ile kalkınma arasındaki ilişkinin varlığını araştırmakla beraber söz konusu ilişkinin yönünü farklı ekonometrik testlerle analiz etmektir. Hacker ve Hatemi nedensellik testi bulgularına göre, dolaylı vergi gelirlerinden kalkınmaya doğru tek yönlü; Breitung ve Caldelon frekans alanı nedensellik testi ise toplam vergi gelirlerinden kalkınmaya, dolaysız vergi gelirlerinden kalkınmaya ve kalkınmadan dolaylı vergi gelirlerine doğru tek yönlü ilişkiler tespit edilmiştir.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.