A. Celil ÇAKICI
(Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi)
İSMAİL KIZILIRMAK
(İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi)
Gülmira SAMATOVA
(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)
Kayra Suna KIZILAY
(İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 5ISSN: 1694-7215 / 1694-7215Sayfa Aralığı: 67 - 78Türkçe

94 2
BİŞKEK'TEKİ OTEL ÇALIŞANLARININ KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KAYGILARI
Otelcilik, kültürlerarası iletişimin çok yoğun yaşandığı bir sektördür. Otellerde sunulanın hizmet olması, bu iletişimi daha da önemli hale getirmektedir. Bu kapsamda; otel çalışanlarının kültürlerarası iletişim kaygılarını belirlemek ve bu kaygıların kategorik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek üzere bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, literatüre dayalı geliştirilen bir anket ile derlenmiştir. Otel çalışanlarının kültürlerarası iletişim kaygılarının belirlenmesinde, Neuliep ve McCroskey (1997) tarafından geliştirilen 16 maddeli ölçek kullanılmıştır. Anket, kolayda örnekleme tekniği ile Bişkek'te faaliyet gösteren otel çalışanlarına, 15 Aralık 2016-10 Ocak 2017 tarihleri arasında yüz yüze ve bırak topla tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, faktör analizi, t-testi, Tek Yönlü ANOVA ve Tek Yönlü MANOVA'dan yararlanılmıştır. Kadınların erkeklere, lise ve altı eğitim seviyesindekilerin ön lisans mezunlarına, 18-24 yaş aralığındakilerin 25-32 yaş arasındakilere kıyasla daha fazla iletişim tedirginliği ve çekingenliği yaşadıkları tespit edilmiştir. Misafirle dolaylı temas halinde olanların doğrudan temas halinde olanlara kıyasla, daha fazla iletişim çekingenliği yaşadığı bulgulanmıştır. Kategorik değişkenlerin iletişim tedirginliği ve çekingenliği üzerindeki etkisinin "orta" düzeyli (0,06<?2<0,14) olduğu belirlenmiştir. Çalışma, Bişkek'teki otellerde çalışanların iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerle son bulmaktadır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKC Kyrgyz Concept (2001). You are welcome to the majestic land of Kyrgyzstan, one of the Eurasia's bestkept secrets, located on the network of the Great Silk Road!, http://www.akc.com.kg/tour.html.
 • Bıyıklı (2001). Yaşar, Kırgızistan Cumhuriyeti. http://www.kargid.org.tr/kirgiz.htm. Bozkaya, M., & Erdem Aydın, İ. (2010). Kültürlerarası İletişim Kaygısı: Anadolu Üniversitesi Erasmus
 • Öğrencileri Değişim Programı Örneği. İletişim Fakültesi Dergisi, 29-40.
 • Fritz, C.O., Morris, P.E. & Richler, J.J. (2012). Effect Size Estimates: Current Use, Calculations, and Interpretation, Journal of Experimental Psychology, American Psychological Association, 141 (1): 2– 18 . Kartarı, A. (2014). Kültür, Farklılık ve İletişim. İstanbul: İletişim.
 • Kırgız Milli İstatistik Komitesi, www.stat.kg, 2016 Edition.
 • Kızılırmak, İ., & Oktay, K., Kırgızistan Turizm Sektörüne İlişkin Genel Bir Analiz ve Geleceğe Yönelik Öngörüler, 6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat/Kırgızistan 25-28 Mayıs 2008.
 • McCroskey , J. C. & Richmond V. P. (1989). An investigation of self‐ perceived communication competence and personality orientations. Communication Research Reports, 6 (1), 28-36. Neuliep, J. W. (2012). The Relationship among Intercultural Communication Apprehension, Ethnocentrism,
 • Uncertainty Reduction, and Communication Satisfaction during Initial Intercultural Interaction:An
 • Extension of Anxiety and Uncertainty Management (AUM) Theory. Journal of Intercultural Communication Research, 41 (1), 1-16.
 • Bişkek'teki Otel Çalışanlarının Kültürlerarası İletişim Kaygıları 77 Neuliep, J., & J. Ryan, D. (1998). The influence of intercultural communication apprehension and socio‐ communicative orientation on uncertainty reduction during initialcross‐ cultural interaction.
 • Communication Quarterly, 46 (1), 88-99.
 • Neuliep, J., & McCroskey, J. (1997). The Development of Intercultural and Interethnic Communication Apprehension Scales. Communıcatıon Research Reports, 14 (2), 145-156.
 • Neuliep, J., & Ryan, D. (1998). The influence of intercultural communication apprehension and socio‐ communicative orientation on uncertainty reduction during initial cross‐ cultural interaction. Communication Quarterly, 46 (1), 88-99.
 • Oktay (2004), Kutay, “Kırgızistan Turizm Sektöründe Nitelikli İşgören Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Birinci Türk Dünyası Turizm Kurultayı, 20-24 Ekim, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi,
 • Türkistan-Kazakistan. Şenol, F. (2016). Her Yönüyle Kırgızistan Turizmi. Bişkek: BYR Publishing House. TİKA, (2001). Ülke Profılleri, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Ankara.
 • Wrench, J., Corrigan, M., McCroskey, J., & Punyanunt-Carter, N. (2007). Religious Fundamentalism and Intercultural Communication: The Relationships Among Ethnocentrism, Intercultural Communication
 • Apprehension, Religious Fundamentalism, Homonegativity, and Tolerance for Religious Disagreements. Journal of Intercultural Communication Research, 35 (1), 23-44. -http://tr. Wikipedia.org.
 • -http://www.jamescmccroskey.com/measures/prica.htm, e.t.: 17.01.2017

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.