Elif Merve ALPAK
(Boş)
Emine TARAKCI EREN
(Boş)
TUĞBA DÜZENLİ
(Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, El-mek:)
Yıl: 2017Cilt: 12Sayı: 13ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 201 - 214Türkçe

129 2
MÜZE BAHÇELERİNİN PEYZAJ ÖZELLİKLERİYLE KULLANICI MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ
Müzelerin bulundukları kentin, bölgenin ya da ülkenin imajına ve prestijine etkisi oldukça büyüktür. Çünkü yerli ya da yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedirler. Kullanıcı bakımından özel bir grup olan turistlerin sıklıkla ziyaret ettikleri müzelerin dış mekânları en az müze binasının kendisi kadar önemlidir. Bu sebeple müze bahçelerinin mevcut durumlarındaki eksik yönlerinin belirlenip, geliştirmesi gerekmektedir. Bu araştırmada da Türkiye'nin Trabzon kentinde bulunan müze bahçelerinin fiziksel peyzaj özellikleri incelenmiş ve kullanıcıların bu bahçelerden memnuniyet düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmaya toplam üç müze; Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü Müzesi, Türk Eğitim Tarihi ve Teknoloji Müzesi dâhil edilmiştir. Müze bahçelerinin değerlendirilmesi için puantaj yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile ilk aşamada müzeler; kentteki konumu, yakın çevre ilişkileri, ulaşılabilirliği, arazi plastiği, etkinlik mekânları, klimatik faktörleri, donatıları, su öğeleri, bitki ve yaban hayatı varlığı, manzarası, bahçesinin olup olmaması, tasarımı, güvenlik durumu, konfor ve uygunluk özellikleri açısından puanlanarak sınıflandırılmıştır. Bu aşamanın sonucunda; bahçeler aldıkları puanlara göre birbirleriyle kıyaslanmış ve böylece her bir müze bahçesinin fiziksel açıdan olumlu ve olumsuz özellikleri ortaya konulmuştur. İkinci ve son aşamada ise müze bahçelerini kullanan kentli ve kent dışından 135 ziyaretçiyle anket yapılmış, bahçelerin memnuniyet düzeyleri belirlenmiştir. Bu aşamada ziyaretçilere; müze bahçesinden memnun olup olmadıkları sorulmuştur. Çalışma sonucunda belirlenen eksiklikler; açık yeşil alan yetersizlikleri, konfor eksikliği, donatı, su öğesi, bitkisel materyal eksikliği yani peyzaj kriterlerine gereken önem verilmemesi olarak sıralanabilir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bateson, J. (1991). Managing Services Marketing, 2nd ed., Dryden Press, Forth Worth, TX.
 • Berber, B. Edgü, E. (2016). Kütahya’nın sosyal ve kültürel değişiminin kent mimarisine etkisi. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi IV. Çevre-Tasarım Kongresi 2016. 05-06 Mayıs 2016, Kayseri, 363-374.
 • Broadhurst, R. (1989). The search for new funds. in Uzzell, D. (Ed.), Heritage Interpretation, Volume 2, Belhaven Press, London.
 • Byrne, D. (1991). Western hegemony in archaeological management. History and Archaeology, 5: 269-76.
 • Cleere, H. (1989). Introduction to the Rationale of Archaeological, Heritage Management in the Modern World. Unwin Hyman, London.
 • Cossons, N. (1989). Trends in supplying the market: heritage, trend and tribulations. Tourism Management, September.
 • Çıldır, Z. (2007). Öğretmenlerle müzede yetişkin eğitim. Feza Gürsey Bilim Merkezi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Delaney, J. (1992). Ritual space in the Canadian museum of civilisation. in Shields, R. (Ed.), Lifestyle Shopping, Routledge, London.
 • Dikmen, Ç. B., Özçetin, Z., (2012). Kültürel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Bağlamında Yozgat Konaklarının Cephe Düzeni. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 31-40, Bursa.
 • Goulding, C. (1999). Interpretation and presentation. in Leask, A. and Yeoman, I. (Eds), Heritage Visitor Attractions: An Operations Management Perspective, Cassell, London.
 • Goulding, C. (2000). The museum environment and the visitor experience. European Journal of Marketing, 34 (3/4): 261-278.
 • Hewison, R. (1991). Commerce and culture. in Boylan, P. (Ed.), Museums 2000, Routledge, London.
 • Hudson, K.(1987). Museums of Influence. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Jenkins, K. (1991). Re-thinking History. Routledge, London.
 • Karataş, A. (2011). Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Doğa Tarihi Müzeleri’nin Rolü. Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 27: 1-15.
 • Langman, L. (1992). Neon cages: shopping for subjectivity. in Shields, R. (Ed.), Lifestyle Shopping, Routledge, London.
 • Perot, P. (1993). Funding sponsorship and corporate support. in Boylan, P. (Ed.), Museums 2000, Routledge, London.
 • Shields, R. (1992). Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption. Routledge, London.
 • Shostack, G. (1985). Planning the service encounter. in Czepiel, J., Solomon, R. and Surprenant, C. (Eds), The Service Encounter, Lexington Books, Lexington, MA.
 • Simpson, R. (1993). From healing to heritage. Annals of Tourism Research, 120: 164-81.
 • Tarakci Eren E., Düzenli T., Akyol D., (2017). Examınatıon Of Museum Garden Landscape Plans In Terms Of Socıo-Cultural Sustaınabılıty: The Example Of Trabzon Cıty, İn: Ecology,
 • Plannıng And Desıgn, Koleva, I., Yüksel, U.D., Benaabiadate, L., Eds., St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, 502-514.
 • Thomas, J. (1991). Archaeology and the notion of ideology. in Baker, F. and Thomas, J. (Eds), Writing the Past in the Present,University College, Lampeter.
 • Zukin, S. (1991). Landscapes of Power: From Detroit to Disney World. University of California Press, Berkeley, CA.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.