KORAY KILIÇ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ahi Evran Üniversitesi)
MUSTAFA LEVENT İNCE
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 28Sayı: 4ISSN: 1300-3119 / 2667-6672Sayfa Aralığı: 167 - 175Türkçe

172 4
Türkçe’ye Uyarlanmış Sporda Yetkinlik Envanterinin Güvenirliğinin İncelenmesi
B u çalışmanın amacı Vierimaa, Erickson, Côté ve Gilbert (2012) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Yetkinlik Envanteri'nin (Sport Competence Inventory; Vierimaa ve diğ., 2012) Türkçe'ye uyarlanmış formunu sporcunun kendisinin, antrenörünün ve takım/antrenman grubu arkadaşının görüşlerine göre güvenirlik açısından sınamaktır. Envanter sporcunun kendisinin, takım arkadaşının ve antrenörünün ayrı ayrı sporda yetkinliğini 5'li Likert ölçeği ile değerlendirdiği tek boyut ve üç maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar artistik cimnastik, atletizm, basketbol, boks, futbol, güreş, ritmik cimnastik, tenis, voleybol ve yüzme branşlarından 36 ayrı takım/antrenman grubu (36 antrenör) ve 12 - 18 yaş aralığında 186 kadın ve 206 erkek toplam 392 yarışmacı sporcudur (güvenirliği için öncelikle her bir puanlayıcının derecelendirmelerinin (sporcu, antrenör ve takım arkadaşı) iç tutarlık güvenirliği (Cronbach alpha) hesaplanmıştır. Ayrıca, puanlayıcılar arası güvenirliği değerlendirmek amacıyla envanterin her bir maddesi için Sınıf içi Korelasyon Katsayısı (Intraclass Correlation Coefficient; ICC, Field, 2009) değerleri hesaplanmıştır. Çalışma bulguları Sporda Yetkinlik Envanteri'nin 12 yaş ve üzerindeki sporcular için sporda yetkinliği ölçmede güvenirlik açısından uygun bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Allan V, Côté J. (2016). A cross-sectional analysis of coaches’ observed emotion-behavior profiles and adolescent athletes’ self-reported developmental outcomes. Journal of Applied Sport Psychology, 28(3), 321. doi:10.1080/10413200.2016.1162220
 • 2. Baker J, Côté J, Abernethy B. (2003). Learning from the experts: Practice activities of expert decision makers in sport. Research Quarterly for Exercise and Sport, (3), 342.
 • 3. Brislin RW. (1980). Translation and content analysis of oral and written material. (HC Triandis & JW Berry, Eds), Handbook of Cross-Cultural Psychology. s.1, 389-444. Boston: Allyn & Bacon.
 • 4. Causgrove Dunn J, Dunn JGH, Bayduza A. (2007). Perceived athletic competence, sociometric status, and loneliness in elementary school children, Journal of Sport Behavior, 30(3), 249-269.
 • 5. Collins D. (2003). Pretesting survey instruments: An overview of cognitive methods. Quality of life research, 12(3), 229-238.
 • 6. Côté J, Gilbert W. (2009). An integrative definition of coaching effectiveness and expertise, International Journal of Sports Science and Coaching, 4(3), 307-323.
 • 7. Côté J, Fraser-Thomas J. (2007). Youth involvement in sport. (P Crocker, ed.) Sport Psychology: A Canadian Perspective. Toronto: Pearson, s.270-298.
 • 8. Creswell JW. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2011.
 • 9. Erickson K, Côté J. (2016). An exploratory examination of interpersonal interactions between peers in informal sport play contexts. Plos One, 11(5), e0154275. doi:10.1371/journal.pone.0154275
 • 10. Field AP. (2009). Discovering statistics using SPSS : (and sex and drugs and rock ‘n’ roll). Los Angeles [i.e. Thousand Oaks, Calif.]; London : SAGE Publications, c2009.
 • 11. Fraser-Thomas JL, Côté J, Deakin J. (2005). Youth sport programs: An avenue to foster positive youth development. Physical Education & Sport Pedagogy, 10(1), 19-40. doi:10.1080/1740898042000334890
 • 12. Harter S. (1982). The perceived competence scale for children. Child Development, 53(1), 87-97.
 • 13. Kılıç K & İnce ML. (2016). Sporda pozitif gençlik gelişimi ölçeklerinin 8-14 yaş grubu çocuk ve genç sporcular tarafından anlaşılırlığının incelenmesi. / Examination of comprehensibility of positive youth development scales for sport by 8-14 years old children and youth athletes. Journal Of Physical Education & Sports Science / Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 213-225.
 • 14. Koo TK, Li MY. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. Journal of Chiropractic Medicine, 15(2), 155-163. doi:10.1016/j.jcm.2016.02.012
 • 15. Lacy AC. (2011). Measurement & Evaluation in Physical Education and Exercise Science, 6th edition., Benjamin Cummings, Boston, MA.
 • 16. Martens R. (2004). Successful Coaching, Human Kinetics, Champaign, IL.
 • 17. Nunnally JC. (1978): Psychometric Theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
 • 18. Tabachnick BG, Fidell LS. (2013). Using Multivariate Statistics. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
 • 19. Vierimaa M, Erickson K, Côté J, Gilbert W. (2012). Positive youth development: A measurement framework for sport. International Journal of Sports Science & Coaching, 7(3), 601-614.
 • 20. Willis GB. (2015). Analysis of the cognitive interview in questionnaire design. Oxford: Oxford University Press.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.