MEHMET GİRAY SÖNMEZ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya)
Ahmet Hakan HALİLOĞLU
(Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara)
SEMİH TANGAL
(Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara)
Yunus Emre GÖGER
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya)
ERHAN DEMİRELLİ
(Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Giresun)
Yıl: 2016Cilt: 26Sayı: 4ISSN: 2602-3741Sayfa Aralığı: 134 - 138Türkçe

201 4
Tuberoskleroz kompleksli hastada hemorajik giant renal anjiomyolipom'a nefron Koruyucu cerrahi yaklaşım: olgu sunumu
Tuberoskleroz, tüm organları tutabilen ancak en sık deri, beyin, kalp, göz ve böbreği tutan benign hamartomatöz lezyonlar ile karakterize otozomal dominant bir hastalıktır. Renal anjiomyolipom (AML) matür yağ hücreleri, düz kas dokusu ve kalın duvarlı kan damarlarını değişen oranlarda içeren benign bir tümördür. Tuberoskleroz kompleksinin (TS) en yaygın ürolojik tutulumu renal anjiomyolipomlardır. Anjiomyolipomlar asemptomatik olabilmekle beraber, palpabl kitle, ağrı, hematüri şikayeti ile tanı alabilir, masif kanamaya neden olarak morbidite ve mortaliteye sebep olabilirler. Biz de palpable kitle ile tanı konulan, masif kanamaya neden olan ve cerrahi tedavi yapılan dev renal anjiomyolipom olgumuzu paylaşmak ve bulgular eşliğinde güncel literatürü değerlendirmek istedik.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Winterkorn EB, Daouk GH, Anupindi S, et al. Tuberous sclerosis complex and renal angiomyolipoma: case report and review of the literature. Pediatr Nephrol 2006; 21: 1189-93.
 • 2. Kılıç Ö, Yurdakul T, Kaynar M, Özbek O, Baba F. Tüberosklerozlu hastada bilateral renal anjiomyolipom sebebi ile masif retroperitonael kanama. Gazi Medical Journal 2009;20:86-9.
 • 3. Rakowski SK, Winterkorn EB, Paul E, Steele DJ, Halpern EF, Thiele EA. Renal manifestations of tuberous sclerosis complex: Incidence, prognosis, and predictive factors. Kidney Int 2006;70:1777-82.
 • 4. Ünlü EN, Atasoy Ç, Fitöz S, Yağcı C, Akyar S. Tüberosklerozda dev renal anjiyomyolipomlar:Bilgisayarlı tomografi bulguları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005;58:189-92.
 • 5. Kontos S, Politis V, Fokitis I, et al. Rupture of renal angiomyolipoma during pregnancy: a case report, Cases Journal 2008;1:245.
 • 6. Schillinger F, Montagnac R. Renal lesions in tuberous sclerosis. Nephrol Ther 2006;2 Suppl 2:S123-6.
 • 7. Kushwaha R, Dhawan I, Arora R, Gupta K, Dhupia JS. Multifocal renal angiomyolipoma presenting as massive intraabdominal hemorrhage. Indian J Pathol Microbiol 2010;53:340-1.
 • 8. Park HK, Zhang S, Wong MK, Kim HL. Clinical presentation of epithelioid angiomyolipoma, Int J Urol 2007; 14:21-5.
 • 9. Orlova KA, Crino PB. The tuberous sclerosis complex. Ann NY Acad Sci 2010;1184:87-105.
 • 10. Mistry KA, Sood D, Bhoil R, et al. A Classic Case of Tuberous Sclerosis with Multisystem Involvement Including Giant Bilateral Renal Angiomyolipomas Presenting as Massive Hematuria. Pol J Radiol 2015;80:435-41.
 • 11. Hallett L, Foster T, Liu Z, et al. Burden of disease and unmet needs in tuberous sclerosis complex with neurological manifestations: systematic review. Curr Med Res Opin 2011;27:1571-83.
 • 12. Shankar S, Hulikanthimatt KS, Awatti SM, Narayanrao ST. Bilateral Multifocal Renal Angiomyolipoma Associated with Wunderlich's Syndrome in A Tuberous Sclerosis Patient. J Clin Diagn Res 2015; 9:ED01-3.
 • 13. Taken M, Pirinççi N, Kaba1 M, Ergün M, Canbey Ö. Renal Anjiomyolipomdan Dolayı Massif Retroperitoneal Kanama: Bir Olgu Sunumu. Tıp Araştırmaları Dergisi 2015;13:83-5.
 • 14. Roach ES, Gomez MR. Northrup H. Tuberous sclerosis complex consensus conference: revised clinical diagnostic criteria. J Child Neurol 1998;13:624-8.
 • 15. Kapoor A, Girard L, Lattouf JB, et al. Evolving Strategies in the Treatment of Tuberous Sclerosis Complex-Associated Angiomyolipomas (TSC-AML). Urology 2016;89:19-26.
 • 16. Mullerad M, Hidas G, Kastin A, Issaq E, Moskovitz B, Nativ O. Nephron sparing surgery as a treatment modality for renal angiomyolipoma. Harefuah 2005;144:619-21.
 • 17. Krueger DA, Northrup H. Tuberous Sclerosis Complex Surveillance and Management: Recommendations of the 2012 International Tuberous Sclerosis Complex Consensus Conference. Pediatr Neurol 2013;49:255-65.
 • 18. Yılmaz E, Özdemir K, Başaran C, Gözmen ŞK, Erturgut P, Serdaroğlu E. Kidney involvement in tuberous sclerosis complex. Dicle Med J 2015;42:66-71.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.