HALİL ŞENOL
(1* Giresun Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Giresun)
EMRE AŞKIN ELİBOL
(Giresun Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Giresun)
ÜNSAL AÇIKEL
(Cumhuriyet Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas)
Merve ŞENOL
(Bulancak Anadolu Lisesi, İngilizce öğretmenliği Bölümü, Giresun)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 2147-3129 / 2147-3188Sayfa Aralığı: 15 - 28Türkçe

131 15
Biyogaz Üretimi İçin Ankara’nın Başlıca Organik Atık Kaynakları
Biyogaz üretimi enerji kazanımı ve organik atıkları bertaraf edilmesi açısından önemlidir. Bitkisel ve hayvansal organik atık maddeler, biyogaz üretimi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Dünya genelinde biyogaz üretiminde substrat olarak kullanılan organik atıklar ve endüstriyel atık sular bizim ülkemizde yeterince değerlendirilmemektedir. Ülkemizde tarımsal ve hayvancılık üretimlerinin sürekli olarak artmasıyla bu ürünlerin atıklarda artmaktadır. Aynı şekilde ülkemizde nüfusun sürekli artma eğiliminde olmasıyla organik atık miktarı da artmaktadır. Ülkemizde özellikle başkent Ankara ilinde organik atık potansiyelinin oldukça fazla olması nedeniyle biyogaz üretim potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu çalışmada ülke nüfusunun büyük bir kısmını barındıran Ankara ilinin hayvansal atıklar, mutfak atıkları, atık su arıtma tesisi atıkları ve tarımsal atıkları dikkate alınarak bu atıklardan biyogaz üretim miktarı belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada Ankara'da organik atıklardan üretilebilecek teorik biyogaz enerji değeri m3/gün olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte hayvansal atıklardan 277.348 m3/gün, atık su arıtma çamurundan 515.220 m3/gün, tarımsal atıklardan 38.493 m3/gün ve mutfak atıklarından 160.380 m3/gün olarak bulunmuştur
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Tarımsal Atıklar. 2010. http://www.dektmk.org.tr/pdf/enerji_kongresi_11/49.pdf (Erişim tarihi: 24.04.2017).
 • 2. Türkiye Petrolleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 2015. Ham Petrol ve Sektör Raporu, Türkiye.
 • 3. ETKB. 2014. www.enerji.gov.tr (Erişim tarihi: 24.04.2017).
 • 4. Kaya D., Çağman S., Eyidoğan M., Aydöner C., Çoban V., Tırıs M. 2009. Türkiye’nin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Enerjisi ve Ekonomisi, Atık Teknolojileri Dergisi, 1: 48-51.
 • 5. Sümer S.K., Kavdır Y., Çiçek G. 2016. Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 19 (4): 379-387.
 • 6. Onurbaş Avcioğlu A., Türker U. 2012. Status and Potential of Biogas Energy From Animal Wastes in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (2012): 1557-1561.
 • 7. Haak L., Roy R., Pagilla K. 2015. Toxicity and Biogas Production Potential of Refinery Waste Sludge for Anaerobic Digestion, Chemosphere, 144 (2016): 1170-1176.
 • 8. Diya’uddeen B.H., Daud W.M.A.W., Aziz A.R.A. 2011. Treatment Technologies for Petroleum Refinery Effluents: A Review, Process Safety and Environmental Protection, 89: 95-105.
 • 9. Coates J.D., Anderson R.T., Woodward J.C., Phillips E.J., Lovley D.R., 1996. Anaerobic Hydrocarbon Degradation in Petroleum-contaminated Harbor Sediments Under Sulfate-reducing and Artificially Imposed Iron-reducing Conditions, Environmental Science & Technology, 30 (9): 2784-2789.
 • 10. Haritash A.K., Kaushik C.P., 2009. Biodegradation Aspects of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): A Review, Journal of Hazardous Materials, 169 (1): 1-15.
 • 11. Masten S.J., Davies S.H. 1997. Efficacy of In-situ for the Remediation of PAH Con-taminated Soils, Journal of Contaminant Hydrology, 28 (4): 327-335.
 • 12. Gül N. 2006. Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 57s, Isparta.
 • 13. Koçar G., Eryaşar A., Ersöz Ö., Arıcı Ş., Durmuş A. 2010. Biyogaz Teknolojileri, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • 14. Ojolo S.J., Oke S.A., Animasahun B.K., Adesuyi B.K. 2007. Utilization of Poultry, Cow and Kitchen Wastes for Biogas Production: A Comparative Analysis, Journal of Environmental Health Science & Engineering, 4 (4): 223-228.
 • 15. Çağlayan G.H., Koçer N.N. 2014. Muş İlinde Hayvan Potansiyelinin Değerlendirilerek Biyogaz Üretiminin Araştırılması, Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1): 215-220.
 • 16. Okay B., Oktan P., Filiz, M., 1983. Biyogaz Tesisi Kullanma Rehberi, Türk Hükümeti-UNICEF Ortak Biyogaz Projesi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Biyogaz Projesi Yayınları, Ankara.
 • 17. Koca A. 2007. Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Biyogaz, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma Dergisi, 3: 129-137.
 • 18. Myinta M, Nirmalakhandanb N, Speece R.E.2007. Anaerobic Fermentation of Cattle Manure: Modeling of Hydrolysis and Acidogenesis, Water Research, 4: 323-32.
 • 19. Koçer N.N., Öner C., Sugözü İ. 2006. Türkiye’de Hayvancılık Potansiyeli ve Biyogaz Üretimi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Türkiye.
 • 20. İlci Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. 2010. http://www.ilcitarim.com.tr/index.php (Erişim tarihi: 26.04.2017).
 • 21. Enerji Günlüğü. 2016. http://www.enerjigunlugu.net/icerik/19663/ankaraya-6-mwlik-biyogazsantrali-kurulacak.html. (Erişim tarihi: 26.04.2017).
 • 22. Enerji Enstitüsü. 2014. http://enerjienstitusu.com/2014/10/08/ankaranin-beypazari-ilcesindetavuk-gubresinden-elektrik-ureten-tesis-kuruldu/ (Erişim tarihi: 27.04.2017).
 • 23. Enerji Gazetesi İst. 2016. http://www.enerjigazetesi.ist/ankaradaki-250-mwlik-biyogaz-tesisihalkin-gorusune-sunuldu/ (Erişim tarihi: 27.04.2017).
 • 24. Karen Cacua K., Villalba L.O., Bernardo H., Gallego A. 2016. Experimental Evaluation of a Diesel-Biogas Dual Fuel Engine Operated on Micro-Trigeneration System for Power, Drying and Cooling, Applied Thermal Engineering, 100 (2016): 762-767.
 • 25. Türkiye’de Atıklardan Enerji Üretimi ve Biyogaz. 2009. http://www.tarimsal.com/makaleler/Turkiye_Atiklardan_Enerji_uretimi_ve_biyogaz.htm (Erişim tarihi: 20.04.2017).
 • 26. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 2011. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor, Türk Alman Biyogaz Projesi, Ankara.
 • 27. Aybek A., Üçok S., Bilgili M.E., İspir M.A. 2015. Kahramanmaraş İlinde Bazı Tarımsal Atıkların Biyogaz Enerji Potansiyelinin Belirlenerek Sayısal Haritalarının Oluşturulması, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 29 (2): 25-37.
 • 28. Biyogaz Verimi. 2013. http://www.soleaenerji.com/biyogaz-verimi/ (Erişim tarihi: 28.04.2017).
 • 29. Coğrafya Dünyası. 2015. http://www.cografya.gen.tr/tr/ankara/ekonomi.html (Erişim tarihi: 22.04.2017).
 • 30. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 2015. Ankara ili Tarımsal Yatırım Rehberi, Ankara.
 • 31. TUİK Gıda Tarım ve Hayvancılık Verileri. 2016. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist ( Erişim tarihi: 15.04.2017).
 • 32. Dağ Ö. Ev Atıklarının Biyogaz Üretim Projesi. 2014. http://ozgurdag4941.blogspot.com.tr/2014/12/ev-atiklarindan-biyogaz-uretim-projesi.html?m=1 (Erişim tarihi: 01.05.2017).
 • 33. Ankara Nüfusu. 2016. http://www.nufusu.com/il/ankara-nufusu (Erişim tarihi: 20.04.2017).
 • 34. Ankara Büyükşehir Belediyesi. http://www.ankara.bel.tr/haberler/mamak-pl-dnyaya-modeloluyor/#.WQb2vWnyjIU (Erişim tarihi: 02.03.2017).
 • 35. Kaya D. 2010. Evsel Kaynaklı Arıtma Çamurlarının Biyogaz Üretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi, ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul.
 • 36. Arıtma Çamurundan Biyogaz Üretimi ve Enerji Tasarrufu. https://www.yenienerji.info/proje/aritma-camurundan-biyogaz-uretimi-ve-enerji-tasarrufu (Erişim tarihi: 05.04.2017).
 • 37. Yiğit K.S., Gündüz M., Şerit G., Yeğin M., Saraç M., Bayram İ., Bostan Ü., Pir H. 2011. Atıksu Arıtma Çamurundan Biyogaz Üretimi ve Enerji Tasarrufu, Kocaeli İZAYDAŞ ve İSU Çalışma Raporu, Türkiye.
 • 38. ASKİ. http://www.aski.gov.tr/tr/icerik.aspx?id=817 ( Erişim tarihi: 22.04.2017).
 • 39. Berkes F., Kışlalıoğlu M. B. 1993. Çevre ve Ekoloji, 4. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • 40. Ilgar R. 2012. Hayvan Varlığına Göre Çanakkale Biyogaz Potansiyelinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma, Doğu Coğrafya Dergisi, 35: 89-106.
 • 41. EKSİS. Biyogaz Enerji Hesabı. http://www.kurutma.net/biogaz_enerji_hesabi.html (Erişim tarihi: 25.03.2017).
 • 42. Ekonomik Yapı. 2005. https://www.ankara.bel.tr/files/2713/5056/3051/6-ekonomi.pdf (Erişim tarihi: 02.04.2017).
 • 43. Ankara İli Elektrik Üretim-Tüketim Durumu. http://www.emo.org.tr/ekler/9844ba129a1cbc3_ek.pdf (Erişim tarihi: 28.04.2017)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.