HALİL ŞENOL
(Giresun Üniversitesi,)
EMRE AŞKIN ELİBOL
(Giresun Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Giresun)
ÜNSAL AÇIKEL
(Cumhuriyet Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Sivas)
Merve ŞENOL
(Bulancak Anadolu Lisesi, İngilizce öğretmenliği Bölümü, Giresun)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 2147-3129 / 2147-3188Sayfa Aralığı: 81 - 92Türkçe

159 15
Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları
Biyokütle, biyolojik olarak elde edilebilecek enerji potansiyeline sahip olan bir enerji kaynağıdır. Biyokütle her durumda oluşması ve tükenmez bir enerji kaynağı olması bakımından çok önemli bir değere sahiptir. Biyokütlenin enerji potansiyeli yenilenebilir enerji statüsünde yer aldığından, bu enerjinin tükenme riski yoktur. Dünya nüfusunun hızla artması enerji ihtiyacının da hızla artmasına neden olmuştur. Dünyamızın enerji kaynaklarının kullanımının % 86' lık kısmını petrol, kömür ve doğal gaz oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanım oranı yaklaşık % 2,7' dir. Bu % 86' lık kısım tükenmekte olan enerji rezervlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları iyice değerlendirilmeli ve bu enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır. Biyogaz yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki büyük öneme sahip bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz biyogaz üretimi için oldukça fazla biyokütle kaynaklarına sahiptir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde biyogaz için mevcut olan özellikle organik atıklardan oluşan biyokütle kaynaklarının belirlenmesinden oluşmaktadır
DergiDerlemeErişime Açık
 • 1. Yürük F., Erdoğmuş P. 2015. Düzce İlinin Hayvansal Atıklardan Üretilebilecek Biyogaz Potansiyeli ve K-Means Kümeleme ile Optimum Tesis Konumunun Belirlenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 4(1): 47-56.
 • 2. Toklu E., Güney M.S., Isik M., Comaklı O., Kaygusuz K. 2010. Energy Production, Consumption, Policies and Recent Developments in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14: 1172-1186.
 • 3. Türkiye Petrolleri, Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu. 2015. http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSekt%C3%B6r%20Raporu %2FTP_HAM_PETROL-DOGAL_GAZ_SEKTOR_RAPORU__2015.pdf (Erişim Tarihi: 01.03.2017).
 • 4. Deloitte. 2014. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/energyresources/Biyok%C3%BCtlenin%20alt%C4%B1n%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1Sonnn.pdf (Erişim Tarihi: 02.03.2017).
 • 5. Cordell D., Drangert J.-O., White S. 2009. The Story of Phosphorus: Global Food Security and Food for Thought, Global Environ Change, 19: 292-305.
 • 6. Kumbur H., Özer Z., Özsoy H.D., Avcı E.D. 2015. Türkiye’de Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması, III. Yenilenebilir Enerji Sempozyumu, 19-21 Ekim, Mersin, Türkiye.
 • 7. Weiland P. 2010. Biogas Production: Current State and Perspectives, Applied Microbiology and Biotechnology, 85: 849-860.
 • 8. Şanlıurfa Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kompost Tesisi Kurulması Amacına Yönelik Fizibilite Çalışması Projesi Kapsamında Hazırlanan Kompost ve Biyogaz Tesisi Fizibilite Raporu. 2014. http://www.investsanliurfa.com/SayfaDownload/KOMPOST%20VE%20B%C4%B0YOGAZ%2 0TES%C4%B0S%C4%B0%20F%C4%B0Z%C4%B0B%C4%B0L%C4%B0TE%20RAPORU.p df (Erişim Tarihi:15.03.2017).
 • 9. Dawson C.J., Hilton J. 2010. Fertiliser Availability in A Resource-limited World: Production and Recycling of Nitrogen and Phosphorus, Food Policy, 36: 14-22.
 • 10. Chang I.S., Zhao J., Yin X., Wu J., Jia Z., Wang L. 2011. Comprehensive Utilizations of Biogas in Inner Mongolia, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15: 442-1453.
 • 11. Ahır Gübresinin Zararları, 2013. http://www.zararlari.org/ahir-gubresinin-zararlari/ (Erişim Tarihi: 03.02.2017).
 • 12. Alçiçek A., Demirulus H. 1994. Çiftlik Gübrelerinin Biyogaz Teknolojisinde Kullanılması, Ekoloji Çevre Dergisi, 3: 5-9.
 • 13. Biyogaz Üretimi ve Faydaları. 2013. http://www.alternatifpower.com.tr/resimler/2187644_1403534180.pdf (Erişim Tarihi: 01.03.2017).
 • 14. Çanka Kılıç F. 2011. Biyogaz, Önemi, Genel Durumu ve Türkiye’deki Yeri, Mühendis ve Makina, 52 (617): 94-106.
 • 15. Özkaya M.S., Variyenli H.İ., Yilmaz A. 2009. Güneş Enerjisi Destekli İçten Isıtmalı Fermantasyon Tankında Biyogaz Üretimi, Politeknik Dergisi, 12 (4): 255-261.
 • 16. Ziauddin Z., Rajesh R. 2015. Production and Analysis of Biogas from Kitchen Waste, International Research Journal of Engineering And Technology, 2 (4): 622-632.
 • 17. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Aile ve Tüketici Hizmetleri. Organik Atıklar. 2011. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Organik%20At%C4%B1klar.pdf (Erişim Tarihi: 03.20.2017).
 • 18. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. 2017. http://www.tarim.gov.tr/_catalogs/masterpage/AnaSayfa.aspx (Erişim Tarihi: 01.04.2017).
 • 19. Cestonaro T., Costa M.S., Costa L.A., Rozatti M.A., Pereira D.C., Lorin H.E., Carneiro L.J. 2015. The Anaerobic Co-Digestion of Sheep Bedding And ⩾50% Cattle Manure Increases Biogas Production and Improves Biofertilizer Quality, Waste Management, 46: 612-618.
 • 20. Koçer N.N., Öner C., Sugözü İ. 2006. Türkiye’de Hayvancılık Potansiyeli ve Biyogaz Üretimi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4 (2): 17-20.
 • 21. Ilgar R. 2013. Hayvan Varlığına Göre Çanakkale Biyogaz Potansiyelinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma, Doğu Coğrafya Dergisi, 35: 89-106.
 • 22. Ahır Gübresinin Faydaları Nelerdir? 2015. http://www.sorhocam.com/etiket.asp?sid=1871&ahirgubresi-faydalari-nelerdir/ (Erişim Tarihi: 06.03.2017).
 • 23. Şahin S., Altunal N. 2008. Etlik Piliç Dışkılarının Gübre Olarak Değerlendirilmesi ve Önemi, Veteriner Tavukçuluk Derneği Dergisi, 6 (3): 6-7.
 • 24. Türkiye İstatistik Kurumu. 2017. http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim Tarihi: 02.02.2017).
 • 25. Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği, Atık Geri Kazanımı ve Ülkemize Etkileri. 2016. http://tayced.org/etkinlik_detay.asp?id=4 (Erişim Tarihi: 09.02.2017).
 • 26. Lia F., Chenga S., Yua H., Yangb D. 2016. Waste From Livestock and Poultry Breeding and Its Potential Assessment of Biogas Energy in Rural China, Journal of Cleaner Production, 126: 451- 460.
 • 27. Bayrakçeken H. 1997. Biyogaz Üretim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 63s, Afyon.
 • 28. Özkaya B., Demir A. 2010. Kompost Teknolojileri ve Uygulama Örnekleri, Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi & Kompost Kullanım Alanları Çalıştayı-ORAK 2010, 8- 9 Haziran, İstanbul, Türkiye.
 • 29. Yıldız Ş., Balahorli V., Sezer K. 2010. Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi, Su ve Çevre Dergisi, 33: 90-105.
 • 30. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Belediye Atık İstatistikleri. 2008. TÜİK Haber Bülteni, Sayı:50, TÜİK, Ankara, Türkiye.
 • 31. Sezgin N., Özcan H., Varınca K., Borat M. 2003. Katı Atık Depo Gazından Elektrik Üretiminin Türkiye’de Uygulanabilirliğine İki Örnek: İstanbul ve Bursa Tesisleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 3: 89-96.
 • 32. Özcan M., Öztürk S., Yıldırım M. 2011. Türkiye’nin Farklı Kaynak Tiplerine Göre Biyogaz Potansiyellerinin Belirlenmesi, IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Kocaeli, Türkiye.
 • 33. Biyogaz. 2015. www.biyogaz.org.tr (Erişim Tarihi: 02.02.2017).
 • 34. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası. 2010. www.sutso.org.tr (Erişim Tarihi: 02.03.2017).
 • 35. Boztepe E, Karaca A. 2010. Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Tarımsal Atıklar, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ankara,Türkiye.
 • 36. Dahunsia S.O., Oranusib S., Efeovbokhanc V.E. 2012. Optimization of Pretreatment, Process Performance, Mass and Energy Balance in the Anaerobic Digestion of Arachis Hypogaea (Peanut) Hull, Energy Conversion and Management, 139: 260-275.
 • 37. Zhao Y., Yu J., Liu J., Hong Yan H., Yuan X. 2016. Material and Microbial Changes During Corn Stalk Silage and Their Effects on Methane Fermentation, Bioresource Technology, 186: 89- 99.
 • 38. Boydak Tarım Serbest Tarım Danışmanlığı. 2015. http://www.boydaktarim.com/yer-fistigiyetistiriciligi/ (Erişim Tarihi: 15.03.2017).
 • 39. Yerfıstığı Sektör Raporu. 2016. http://www.dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.dogaka.gov.tr_620_KB1O20NE_Yerfistigi-SektorRaporu-2015.pdf (Erişim Tarihi: 06.03.2017).
 • 40. Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği. Biyogaz Üretimi. 2015. http://www.albiyobir.org.tr/biyogaz02.htm (Erişim Tarihi: 09.03.2017).
 • 41. Zeytin Üretimi. 2014. www.marmarabirlik.com.tr (Erişim Tarihi: 19.03.2017).
 • 42. Beccari M., Bonemazzi F., Majone M., Riccardi C. 1996. Interactions Between Acidogenesis and Methanogenesis in the Anaerobic Treatment of Olive Mill Effluent, Water Research, 30: 183-189.
 • 43. Gelegenisa J., Georgakakisb D., Angelidakic I., Christopouloub N., Goumenakia M. 2007. Optimization of Biogas Production from Olive-oil Mill Wastewater, by Codigesting with Diluted Poultry-manure, Applied Energy, 84 (6): 646-663.
 • 44. İkizoğlu E., Haskök S. 2005. Zeytin Karasuyunun Fiziksel Kimyasal ve İleri Yükseltgeme Yöntemleriyle Arıtımı, Kimya Mühendisliği Tmmob Kimya Mühendisleri Odası, 167: 48.
 • 45. McNamara C.J., Anastasiou C.C., O’Flahert V., Mitchell R. 2008. Bioremediation of Olive Mill Wastewater, International Biodeterioration & Biodegradation, 61: 27-134.
 • 46. Orhan B., Büyük Çolak S. 2008. Zeytin Karasuyu ve Değerlendirilmesi, Ulusal Öğrenci Zeytin Kongresi, 28-30 Mayıs, Balıkesir, Türkiye.
 • 47. Roig A., Cayuela M.L., Sanchez-Monedero M.A. 2006. An Overview on Olive Mill Wastes and Their Valorisation Methods, Waste Management, 26: 960-969.
 • 48. Azbar N., Bayram A., Filibeli A., Muezzinoglu A., Sengul F., Ozer A. 2004. A Review of Waste Management Options in Olive Oil Production, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 34: 209-247.
 • 49. Nilgun A.O., Alev C.U, 2015. Ultrasound Pretreatment for Enhanced Biogas Production from Olive Mill Wastewater, Ultrasonics Sonochemistry, 22: 565-572.
 • 50. Çay Atıklarının Değerlendirilmesi. 2016. http://www.mnecevre.com/cay-atiklarinindegerlendirilmesi-2 (Erişim Tarihi: 03.15.2017).
 • 51. Atıksu Arıtma Çamuru. 2016. www.nilufer.bel.tr/kentsaglik/2_gun%5Csalon_a% 5Cayse_filibeli.pdf (Erişim Tarihi: 19.03.2017).
 • 52. Kaya D. 2010. Evsel Kaynaklı Arıtma Çamurlarının Biyogaz Üretiminde Kullanımının Değerlendirilmesi, ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 12-14 Mayıs, Kocaeli, Türkiye.
 • 53. Rulkens W. 2008. Sewage Sludge as a Biomass Resource for the Production of Energy: Overview and Assessment of the Various Options, Energy & Fuels, 22: 9-15.
 • 54. Büyükkamacı N., Filibeli A. 1999. Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Kullanımı, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, 18-19 Kasım, Kocaeli, Türkiye.
 • 55. Çallı, B. 2012. Atıklardan Biyogaz Üretimi, Türkiye Kimya Derneği - Genç Kimyacılar Platformu, 4 Şubat, İstanbul, Türkiye.
 • 56. Alçiçek A., Demirulus H., 2012. Çiftlik Gübrelerinin Biyogaz Teknolojisinde Kullanılması, Ekoloji Çevre Dergisi, 3: 5-9.
 • 57. Çevre ve Orman Bakanlığı. 2006. http://www.solar-bazaar.com/menuis/Hayvan-GubresindenBiogaz-Uretimi-2005.pdf (Erişim Tarihi: 03.02.2017).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.