GÖKÇE DEMİR
(Ahi Evran University, College of Health Department of Nursing)
Yıl: 2017Cilt: 20Sayı: 3ISSN: 1304-2947 / 1307-9948Sayfa Aralığı: 242 - 248İngilizce

209 5
INTIMATE PARTNER VIOLENCE IN THE ELDERLY WOMEN, RISK FACTORS, COPING STRATEGIES AND HEALTH CONSEQUENCES: A QUALITATIVE STUDY
Giriş: Aile içi şiddet, yaşlı kadınlar için fiziksel, cinsel ve psikolojik zararlara neden olan, küresel bir halk sağlığı sorunudur. Gereç ve Yöntem: Niteliksel çalışma, yaşlı kadınların aile içi yaşadıkları şiddet deneyimleri, risk faktörleri, baş etme yaklaşımları, ve aile içi şiddetin sağlık sonuçlarını ortaya koyabilmek amacıyla, huzurevinde yaşayan geçmişte aile içi şiddet mağduru 8 yaşlı kadın ile yapılmıştır. Çalışmada ses kaydı yapılarak odak grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veri analizinde kalitatif içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan odak grup görüşmelerinde, yaşlı kadınların şiddet olarak daha çok fiziksel, sözel, duygusal şiddete maruz kaldıkları, şiddet karşında genellikle sessiz kalmayı tercih ettikleri, sabrettikleri, Allaha sığındıkları ve şiddetten uzun vadede psikolojik olarak etkilendikleri görüldü. Yaşlı kadınların aile içi şiddeti yaşama nedenleri ve risk faktörleri arasında küçük yaşta evlenme, ekonomik durum, cinsiyet rolleri, geleneksel yapı, dini inançlar ve değerler belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuç: Yaşlı kadınların aile içi şiddetten önemli derecede etkilendiği, geleneksel yapı nedeniyle şiddete tepki vermedikleri ve şiddet ile inançları yoluyla başettikleri görülmektedir. Hemşirelerin, huzurevinde yaşlı kadınları şiddete uğrama yönünden değerlendirmesi önerilir.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Phillips LR. Domestic violence and aging women. Geriatric Nursing 2000;21(4):188-93. (PMID:10945884).
 • 2. Mouton Gp. Intimate partner violence and health status among older women. Violence against women 2003;9(12):1465-77.
 • 3. Zink T, Fisher BS, Regan S, Pabst S. The Prevalence and Incidence of Intimate Partner Violence in Older Women in Primary Care Practices. J Gen Intern Med 2005;20(10): 884–8.
 • 4. Mouton C, Rodabough R, Hunt J, et al. Prevalence and 3-year incidence of domestic violence in postmenopausal women. Am J Public Health 2004;94:605-12. (PMCID:PMC1448306).
 • 5. Domestic violence research for women in Turkey, 2015, [Internet] Available from: http://www.hips. hacettepe.edu.tr/KKSA-TRAnaRaporKitap26Mart. pdf, Accessed:15.01.2017. (in Turkish).
 • 6. Stewart DE, Vigod S, Riazantseva E. New developments in intimate partner violence and management of its mental health sequelae. Curr Psychiatry Rep 2016;18(1):4. (PMID:26711508).
 • 7. Carter J. Patriarchy and violence against women and girls. Lancet 2015;385(9978):40–1. (PMID:25467580).
 • 8. Bulucu GD, Aymelek Çakıl N. Determination of the state of exposure to sexual violence of the women living in a neighborhood in Kırşehir. Journal of Nursing Research Development 2013;15(2):35-44. (in Turkish).
 • 9. Şahin E.M. Yetim D, Öyekçin DG. Rate of intimate partner violence against women and attitudes of women towards violence in Edirne Turkey. Cumhuriyet Med J 2012;34:23-32. (in Turkish).
 • 10. Campbell J. Health consequences of intimate partner violence. Lancet 2002;359:1331-6.
 • 11. Okan İbiloğlu A. Domestic violence. Current Approaches in Psychiatry 2012;4(2):204-222.
 • 12. Demir S, Yeşiltepe Oskay Ü. Effects of domestic violence on women’s reproductive health. J DU Health Sci Inst 2015;5(1):35-8.
 • 13. Yaman Efe Ş, Ayaz S. Domestic violence against women and women’s point of views on the domestic violence Anatolian Psyciatry Journal 2010;11:23-9. (in Turkish).
 • 14. Tanrıverdi G, Şıpkın S. Effect of educational level of women on the domestic violence at primary health care unities in Canakkale. Fırat Medical Journal 2008;13(3):183-7. (in Turkish).
 • 15. Guedes DT, Alvarado BE, Phillips SP, Curcio CL, Zunzunegui MV, Guerra RO. Socioeconomic status, social relations and domestic violence (DV) against elderly people in Canada, Albania, Colombia and Brazil. Archives of Gerontology and Geriatrics 2015;60(3):492-500. (PMID:25704920).
 • 16. Frazão SL, Silva MS, Norton P, Magalhães T. Domestic violence against elderly with disability. J Adli Bacak Med 2014;28:19-24. (PMID:25440142).
 • 17. Zink T, Regan S, Jacobson CJ, Pabst S. Cohort, period, and aging effects: A qualitative study of older women’s reasons for remaining in abusive relationships. Violence Against Women 2003;9:1429-41.
 • 18. Kodan Çetinkaya S. The examınatıon of the relatıonshıp between tendency of vıolence and gender roles attıtudes among the unıversıty students. Nesne Journal of Psychology 2013;1(2):21- 43. (in Turkish).
 • 19. Köşgeroğlu N, Ünsal A, Türe A, Çulha İ, Öz Z. Relationship between domestic violence exposure status and socio-demographic characteristics in a group of women living in Eskisehir. Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences 2016;17(1):83-94. (in Turkish).
 • 20. Karacoşkun MD. The psychological approaches to the relationship between faith and religious practice. Journal of Academic Researches in Religious 2004;2:23-36. (in Turkish).
 • 21. Erdoğan S, Aktaş A, Onat Bayram G. Violence experiences and coping attitudes in a sample of women who live in a shelter: A qualitative study. International Journal of Human Sciences 2009;6(1):807-24. (in Turkish).
 • 22. Browne, A. Violence against women by male partners: Prevalence, outcomes, and policy implications. American Psychologist 1993;48(10):1077-87. (PMID:8256881).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.