CEYHUN ARICI
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Osman Şevki ARSLAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Burcu GÖRGÜLÜ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
SENİHE RENGİN YILDIRIM
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul)
Umut ONUR
(Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 47Sayı: 1ISSN: 1300-0659 / 2147-2661Sayfa Aralığı: 52 - 55Türkçe

74 2
Kurşun Kalem ile Göz Yaralanmaları: Üç Olgu
Kurşun kalem ile korneal stromal ve/veya penetran oküler yaralanmalar çocukluk yaş grubunda daha sık görülebilen, intraoküler enfeksiyona veya ciddi intraoküler steril iltihabi reaksiyona neden olabilen travmalardır. Kurşun kalem ile göz travması olan 3 çocuk yaş grubu olguyu sunmayı amaçladık. Birinci olgu kornea stroma düzeyinde lameller bir yaralanma idi. İkinci olguda kurşun kalem korneayı perfore ederek irise temas etmekteydi. Üçüncü olguda kornea ve irisi perfore edip, zonüllerden vitreusa uzanan kurşun kalem ucu mevcuttu. Olgu 2 ve 3’de kurşun kalem cerrahi ile çıkarıldıktan sonra intrakamaral 2 mg/0,05 mL triamsinolon enjekte edildi. Topikal antienflamatuvar ve sikloplejik ajan kullanıldı. Sonuç olarak, kurşun kalem ile kornea ve özellikle oküler penetran yaralanmalarda uygun antienflamatuvar tedavi, profilaktik antibiyotik tedavisi ve takip ile iyi bir prognoz elde edilebilir.
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • Guy JR, Rao NA. Graphite foreign body of the conjunctiva simulating melanoma. Cornea. 1985-1986;4:263-265.
  • Amritanand A, John SS, Philip SS, John D, David S. Unusual case of a graphite foreign body in the anterior chamber. Clin Pract. 2011;1:e73.
  • Gül A, Can E, Yücel OE, Niyaz L, Akgün Hİ, Arıtürk N. Suspected endothelial pencil graphite deposition. Case Rep Ophthalmol Med. 2013;2013:369374.
  • Kelly SP, Reeves GM. Penetrating eye injuries from writing instruments. Clin Ophthalmol. 2012;6:41-44.
  • Han ER, Wee WR, Lee JH, Hyon JY. A case of retained graphite anterior chamber foreign body masquerading as stromal keratitis. Korean J Ophthalmol. 2011;25:128-131.
  • Hamanaka N, Ikeda T, Inokuchi N, Shirai S, Uchihori Y. A case of an intraocular foreign body due to graphite pencil lead complicated by endophthalmitis. Ophthalmic Surg Lasers. 1999;30:229-231.
  • Paine DA, Pruett PB, Randleman JB. Occult Perforating Corneal Injury from Mechanical Pencil Graphite. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010:1-3.
  • Philip SS, John D, John SS. Asymptomatic Intracorneal Graphite Deposits following Graphite Pencil Injury. Case Rep Ophthalmol Med. 2012;2012:720201.
  • Jeng BH, Whitcher JP, Margolis TP. Intracorneal graphite particles. Cornea. 2004;23:319-320.
  • Lit ES, Young LH. Anterior and posterior segment intraocular foreign bodies. Int Ophthalmol Clin. 2002;42:107-120.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.