ALİ DEMİRCİ
(Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği, Trabzon, Türkiye)
Zilha ÖZTÜRK
(Yıldırım Çınarönü Aile Sağlığı Merkezi, Bursa, Türkiye)
Sami HATİPOĞLU
(Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 1305-9319 / 1305-9327Sayfa Aralığı: 63 - 70Türkçe

198 4
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Hasta Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
Amaç: İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ayaktan ve yatan hastaların demografik karakterlerini ortaya çıkarmak, hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri ve hasta memnuniyet-memnuniyetsizliği ile ilişkili faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: 15 Nisan 2010 ile 15 Nisan 2011 tarihleri arasında hastanemiz polikliniklerine başvuran ve yataklı servislerde tedavi gören 1440 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların demografik bilgileri ve memnuniyetleri hakkında Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu ayaktan hasta ve yatan hasta memnuniyet anketleri uygulandı. Bulgular: Ayaktan hastaların kadın grubunun bilgilendirme ortalamaları erkek grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0.003). Ayaktan hastaların okur-yazar değil, okuryazar, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite gruplarının fiziki ortam ve birimler ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0.002). Yatan hastalarda yaş ile hekim puanları arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki gözlenmiştir (p=0.028). Yaş arttıkça hekim puanları düşmektedir. Sonuç: Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin performans ve kalite değerlendirmeleri, yönetimsel kararlar geliştirmeleri ve hastanelerin etkinlik ve verimliliğinin karşılaştırılmasında yapılan bu faaliyetlerin geliştirilerek sürdürülmesi ve sonuçların bilimsel ortamlarda paylaşılması sağlık hizmetleri için önemli katkılar sağlayacaktır.
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Tinmaz ŞG. Acil Servislere Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı, Ankara: 2008, s.35.
 • İsmail T. Acil Serviste Hasta Memnuniyeti. Uzmanlık Tezi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Gaziantep: 2001, s.63.
 • Krishel S, Baraff LJ. Effect of emergency department information on patient satisfaction. Ann Emerg Med 1993;22(3):568-72. [CrossRef]
 • Sheard C, Garrud P. Evaluation of generic patient information: effects on health outcomes, knowledge and satisfaction. Patient Educ Couns 2006;61(1):43-7. [CrossRef]
 • Taylor C, Benger JR. Patient satisfaction in emergency medicine. Emerg Med J 2004;21:528-32. [CrossRef]
 • Yarnold PR, Michelson EA, Thompson DA, Adams SL. Predicting patient satisfaction: a study of two emergency departments. J Behav Med 1998;21(6):545-63. [CrossRef]
 • Thompson DA, Yarnold PR, Williams DR, Adams SL. Effects of actual waiting time, perceived waiting time, information delivery, and expressive quality on patient satisfaction in the emergency department. Ann Emerg Med 1996;28(6):657-65. [CrossRef]
 • Nunez-Rocha GM, Flores-Guerrero FJ, Salinas-Martínez AM, Villarreal-Ríos E, Garza-Elizondo ME. Waiting time? Triage. An alternative in emergency department. Rev Invest Clin 2004;56(3):314-20.
 • Brown AD, Sandoval GA, Levinton C, Blackstien-Hirsch P. Developing an efficient model to select emergency department patient satisfaction improvement strategies. Ann Emerg Med 2005;46(1):3-10. [CrossRef]
 • Topaçoğlu H. Acil Servise Başvuran Hastaların Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi. Uzmanlık Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir: 2002, s.1, 20.
 • Bruce TA, Bowman JM, Brown ST. Factors that influence patient satisfaction in the emergency department. J Nurs Care Qual 1998;13(2):31-7. [CrossRef]
 • İlker E, Bülent E, İsmet K. Hastaların sosyo-ekonomik durumlarına göre sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;1(3):161-7.
 • Heidegger T, Saal D, Nuebling M. Patient satisfaction with anaesthesia care: What is patient satisfaction, how should it be measured, and what is the evidence for assuring high patient satisfaction? Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2006;20(2):331-46.[CrossRef]
 • Carr-Hill RA. The measurement of patient satisfaction. Journal of Public Health 1992;14:236-49.
 • Carr-Hill RA. The measurement of patient satisfaction. Journal of Public Health 1992;14:236-49.
 • Hart JA, Malinarski YE, Djaldetti ME. Survey of patient satisfaction in a community hospital. Israel Journal of Medical Sciences. 1996;32:551-4.
 • Yildirim C, Kocoglu H, Goksu S, Gunay N, Savas H. Patient satisfaction in a university hospital emergency department in Turkey. Acta Medica (HradecKralove) 2005;48(1):59-62.
 • Dölek M, Turaba F, Akbinar C, Sezgin B, Aksu H, Solak İ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis biriminde yatan hastaların memnuniyet düzeyinin incelenmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005;5(3):122-7.
 • Ersoy F, Edirne T, Yıldırım C. Birinci Basamakta Hasta Memnuniyeti, 2005, s:1.
 • Meryem Y. Sağlık bakım kalitesinin bir ölçütü: Hasta memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;5(2):69-74.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.