Ramazan KANTAY
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 52Sayı: 1ISSN: 0535-8418Sayfa Aralığı: 1 - 13Türkçe

87 0
Türkiye' de tomrukların depolanması konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve kritiği
Bu makalede Türkiye'de tomrukların depolanması konusunda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Su içerisinde depolama ve yağmurlama ile ilgili çok az çalışma yapıldığı, araştırmaların kuru depolama konusunda ve kayın tomruklarının çürüme ve çatlamaya karşı korunması üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Araştırmaların pek çoğunda deneme tomruklarının enine kesitlerine çürümeye karşı koruyucu maddelerin çatlamaya karşı koruyucu maddelerle birlikte sürülmediği ve bu nedenle sonuçların olumsuz olarak değerlendirildiği görülmüştür. Bu tip çalışmalarda denemeye başlama zamanı da önemlidir. Koruyucu maddenin performansının tespitinde en uygun denemeye başlama zamanı; mantar faaliyetinin yoğun olduğu yaz •başlangıcına kadar ilkbahar aylarıdır. Yapılan çalışmalarda bu konuda farklılıklar tespit edilmiştir. Aynı koruyucu maddeler için farklı zamanlarda başlanan denemelerde farklı etki süreleri bulunmuştur. Kuru depolamada tomrukların taze halinin uzun süre korunması mümkün değildir. İklim şartlarına bağlı olarak açıkta 4-6 aylık koruma başarılı sayılmalıdır. Bu hususta genel olarak Kayın için uygun koruyucu maddelerin % 4'lük Immutol B maddesi ile birlikte Zift-Asfalt karışımı ya da % 4'lük Immutol B ile birlikte % 40'lık Parafın emülsiyonu olduğu belirtilmiştir. Bazı araştırmalarda Ardamaz I ve Basiment ASR-N de bu maddeler kadar koruyucu bulunmuştur.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.