Talat KOÇ
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 11Sayı: 43ISSN: 1300-1361Sayfa Aralığı: 11 - 16Türkçe

70 0
Bandırma ilçesinde tavukçuluğun çevresel etkisi
Bu araştırmada Bandırma İlçesindeki tavukçuluk işletmeleri, kuruluş yeri ve çevreye etkisi yönünden incelenmiştir. Tavukçuluktan kay-naklanan atıkların yüzey sularına etkisi araştırılmıştır. Bandırma'da tavukçuluğa bağlı çok değişik etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinliklerden neredeyse hepsi yanlış arazi kullanımına neden olmaktadır. Diğer taraftan gübre atım alanlarından kaynaklanan etkilerin yüzey sularının kalitesini de bozduğu belirlenmiştir.
DergiDiğerErişime Açık
 • Aktimur HT, Bozbey E, Karabalık NN, Yıldırım M, Karabıyıkoğlu, MS, Deveciler E, Tomgaç ÖF ve Aktimur S (1994) Balıkesir İlinin Arazi Kullanım Potansiyeli. MTA Genel Müdürlüğü, Jeolojik Etütler Dairesi Raporu, Ankara.
 • Atalay İ (1994) Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir.
 • Ataman A ve Gür S (1996) Tarım Topraklarının Tarım Dışı Kullanımı ve Alınacak Önlemler. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 13-15 Mayıs 1996, 977-980, Mersin.
 • Balıkesir Sağlık Müdürlüğü (1996) Balıkesir Bölgesi Tavukçuluk Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri. Balıkesir Sağlık Müdürlüğü Raporu, Balıkesir.
 • Cangir C ve Boyraz D (1996) Ülkemizde Yanlış ve Amaç Dışı Arazi Kullanımının Boyutları ve Arazi Kullanımı Planlamasının Gerekliliği, Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 13-15 Mayıs 1996, 637-648, Mersin .
 • Coşkun U (1996) Bolu ili Mudurnu ve Göynük İlçelerinde Besi Tavukçuluğu İşletmeciliğinin Çevresel Etki Düzeylerinin İncelenmesi. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 13-15 Mayıs 1996,467-476, Mersin.
 • Demirulus H ve Aydın A (1996) Tavukçuluk ve Atık Maddelerin İşlenerek Çevre Kirliliğinin Azaltılması. Ekoloji Çevre Dergisi, 5, 19,22-26.
 • Erol O (1982) Batı Anadolu'nun Genç Tektoniğinin Jeomorfolojik Sonuçları, Batı Anadolu'nun Genç Tektoniği ve Volkanizması. Türkiye Jeoloji Kurultayı Tebliğler Kitabı, 15-21, Ankara.
 • Gürel İ, Ünver FS, Tosunlar O, Özen S, Çetinkaya A ve Uzunkaya Z (1999) Balıkesir İli Arazi Varlığı. Köy Hizmetleri Gen. Müd.,Ankara.
 • Gürel M, Yurdakul ME, Tekili ME, Unsal Y, Yüksel M, Teoman MS, Sönmez M, Öztürk V, Ataman G, Candaş E ve Aktimur H T (1986) Bandırma Çevresinin Arazi Kullanım Potansiyeli. MTA Genel Müdürlüğü, Jeolojik Etütler Dairesi Raporu.
 • Kansu L (1996) Doğa ve Tarım. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 13-15 Mayıs 1996, 1-10, Mersin.
 • Koç T (1996) Kapıdağ Yarımadası'nda Rüzgar ve Ortam. Türk Coğrafya Dergisi, 31,167-182.
 • Koç (2001) Kuzeybatı Anadolu İklim ve Ortam. Sinoptik, İstatistik ve Uygulama Boyutları ile. Çantay Kitapevi, İstanbul.
 • Komisyon (1997) Balıkesir "Bir Kentin Kimliği". Karşı Basın Yayın Matbaacılık, Ankara.
 • Komisyon (1999) Türkiye Cumhuriyetinin 15. Yılında Balıkesir. TŞOF-Plaka Matbaacılık, Ankara.
 • Komisyon (1992) Türk Çevre Mevzuatı. Cilt:I-II, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.