Serap ERDOĞAN ÇİMEN
(Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
GÜLEN BARAN
(Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 28Sayı: 130ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 32 - 40Türkçe

268 4
Erken Çocukluk Döneminde Matematik
Okulöncesi dönem, gelişimin en hızlı olduğu, çocuğun aktif olarak temel kavramları kazandığı bir dönemdir. Matematik ve diğer bilimlerin anlaşılmasında gerekli olan temel becerilerin bu dönemde kazandırılması, çocuğun daha sonraki okul yaşantısında gerekli olan matematik bilgi ve kavramlarının temelini oluşturmaktadır. Okulöncesi dönemde matematik; sayı sayma, ölçme, şekil, zaman ve mekân gibi bir dizi kavramlardan oluşmaktadır. Kavramlar çocuğun anlama yeteneğine, deneyimlerine bağlı olarak gelişmektedir. Gözleyebildiği, dokunabildiği, tadabildiği ve duyabildiği sürece, çocuk kavramları anlayabilmektedir. İki-altı yaş çocukları bir yerden bir yere hareket etmeyi, duyularını kullanmayı, nesneleri sınıflandırmayı, kümelemeyi, düzenlemeyi ve değişik malzemelerle deneyimler edinmeyi çok severler. Matematik ile ilgili kavramlar erken çocukluk eğitim programlarının her alanında yer alabilir. Matematik programı, çocuğun ifade etme özelliğini artıracak ve yeni yaşantılar geçirmesini sağlayacak deneyimlerden oluşmalıdır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDerlemeErişime Kapalı
 • Akman, B., Yükselen, A.İ. & Uyanık, G. (2000). Okulöncesi dönemde matematik etkinlikleri, İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Aktaş, Y. (2002). Okulöncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Arslan, A. (1997). Çocuğun kavram gelişiminde müziğin önemi. I. Ulusal çocuk gelişimi ve eğitimi kongresi kitapçığı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Bayram, E., Özgül, E., Kaplan, G., Ünal, A., Yapağılı, H., Demir, K., Morgül, M., Uğurlu, N., Tantoğlu, S.,Özünel, Ş. & Ömür, Ü. (1999). İlköğretimde drama l. Ankara: MEB Devlet Kitapları.
 • Bennett, S. & Bennett, R. (1999). Çocuklarınızla birlikte gerçekleştireceğiniz 365 televizyondan uzak etkinlik. (Çev: D. B. Ulusoğlu). İstanbul: Rota Yayınları.
 • Darıca, N. (1993). Okulöncesi dönemde sanat eğitimi. 9. Ya-Pa oku-löncesi eğitim ve yaygınlaştırılması semineri kitapçığı. Ankara: Ya-Pa Yayınları.
 • Dere, H. & Ömeroğlu, E. (2001). Okulöncesi dönemde fen, doğa, matematik çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Dinçer, Ç. & Ulutaş, I. (1999). Okulöncesi eğitimde matematik kavramları ve etkinlikler. Yaşadıkça Eğitim, 62 , 6 - 11.
 • Frakes, C. & Kline, K. (2000). Teaching young mathematicians : The challenges and rewards. Teaching Children Mathematics, 6 (6), 376 -381.
 • Geist, E. (2001). Children are born mathematicians: Promoting the construction of early the mathematical concepts in children under five. Young Children, 56 (4), 12-18.
 • Greenberg, P. (1994). How and why to teach all aspects of preschool and kindergarten math: Part- 2. Young Children, 49 (2), 12-18.
 • Güven, Y. (1997). Erken matematik yeteneği testi - 2' nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve sosyo-kültürel faktörlerin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, istanbul.
 • Güven, Y. (2000). Erken çocukluk döneminde sezgisel düşünme ve matematik, istanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Henniger, M. L. (1987). Learning mathematics and science through play. Childhood Education, 63 (3), 167 - 171.
 • Lovell, K. (1971). the growth of understanding in mathematics : Kindergarten through grade three. USA: Rinehart and Winston, Inc.
 • Maxim, M. G. (1989). Developing preschool mathematical concepts. Young Children, 37 (4), 36 - 41.
 • Meadows, S. (1996). The child as thinker. Newyork: Routledge, Inc.
 • Metin, N. (1997). Okulöncesi dönemde çocuk ve matematik. Ulusal ev ekonomisi kongresi kitapçığı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Oğuzhan, Ş. & Oral, G. (1997). Okulöncesi eğitim, İstanbul: Milli Eğitim Basım Evi.
 • Thatcher, H. D. (2001). Reading in the math class : Selecting and using picture books for math invertigations. Young Children, 71,21-29.
 • Wortham, C. S. (1998). Early childhood curriculum developmental bases for learning and teaching. (Second Edition). USA: Prentice Hall, Inc.
 • Wright, B. (1992). Number topics in early childhood mathematics curricula : Historical background, dilemmas, possible solutions. Australian Journal of Education, 36 (2), 125 - 142.
 • Yıldız, V. (1999). Okulöncesinde matematik eğitimi, işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okulöncesi çocuklarının temel matematik becerilerinin gelişimi üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23 (11), 42-50.
 • Yıldız, V. (2002). Okulöncesi dönemde matematik eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 11, 16-19.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.