HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ
(Balıkesir Üniversitesi, Savaştepe MYO)
ŞAKİR SAKARYA
(Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü)
OSMAN TÜZÜN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 29Sayı: 104ISSN: 1300-0217 / 1307-8631Sayfa Aralığı: 41 - 54Türkçe

180 5
Tahvil Faizleri İle CDS Primleri Arasındaki Oynaklık Yayılım Etkilerinin Belirlenmesi
Bu çalışmada tahviller ile CDS primleri arasında oynaklık yayılma etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılarak bu iki finansal enstrüman arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Türkiye’nin 19.03.2012-24.10.2017 dönemine ait 5 yıllık CDS ve 5 yıllık gösterge tahvil faiz getiri verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki oynaklık yayılımının modellenmesinde CCC- MGARCH modelinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de 5 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranları ile bu tahvillerden hareketle hesaplanan CDS risk primleri arasında yüksek pozitif korelasyon olduğu görülmektedir. Ayrıca CDS risk primlerinde meydana gelen oynaklıklar Türkiye’de devlet tahvillerine oynaklık yayılımı süreciyle aktarılmaktadır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Zhu, H. (2006). An Empirical Comparison of Credit Spreads Between The Bond Market and The Credit Default Swap Market. Journal of Financial Services Research, 29 (3), 211–235.
 • Zhu, H. (2004). An Empirical Comparison of Credit Spreads Between The Bond Market and The Credit Default Swap Market. BIS Working Papers, 160.
 • Yalçıner, K., Tanrıöven, C., Bal, H., Aksoy, E.E. ve Kurt, Ç. (2008). Finansal Teknikler ve Türev Araçlar. Ankara: Gazi.
 • Verma, P. ve Jackson, D. (2012). The Dynamic Relationship Between ADRS, Interest Rates, Exchange Rates and Their Spillover Effecs. North American Journal of Finance and Banking Research, 6 (6), 1-26.
 • Ural, M., ve Demireli, E. (2015). Volatility Transmission of Credit Default Swap (CDS) Risk Premiums. Dumlupınar University Journal Of Social Science. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 45, 24-33.
 • Tamakoshi, G. ve Hamori, S. (2016). Time-varying Co-movements and Volatility Spillovers among Financial Sector CDS Indexes in the UK. Research in International Business and Finance, 36, 288-296.
 • Taly, I., (2015). Study on Return and Volatility Spillover Effects among Stock Exchange, CDS and Foreign Exchange Markets in Korea. Journal of East Asian Economic Integration, 19 (3), 275-322.
 • Steeley, J.M. (2006). Volatility Transmission Between Stock and Bond Markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 16 (1), 71-86.
 • Soriano, F.P. ve Climent, D. F. (2005). Volatility Transmission Models: A Survey. Working Paper, University of Valencia.
 • Songül, H. (2010). Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Döviz Kurları Üzerine Uygulama. TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
 • Shim, I. ve Zhu, H. (2014). The Impact of CDS Trading on the Bond Market: Evidence from Asia. Journal of Banking & Finance, 40, 460-475.
 • Sabkha, S., Peretti, C. ve Hmaied, D. (2017). International Risk Spillover in Sovereign Credit Markets: Empirical Analysis. 10 Ocak 2018 tarihinde https://hal.archives-ouvertes.fr/hal- 01652526/document adresinden erişildi.
 • Norden, L. ve Weber, M. (2004). The Comovement of Credit Default Swap, Bond and Stock Markets: An Empirical Analysis. CFS Working Paper, No. 2004/20.
 • Mwambulu, E.L. ve Xianzhi, Z. (2016). Volatility Spillover Effects Between Stock Prices and Exchange Rates in Emerging Economies: Evidence from Turkey. Business and Economic Research, 6 (2), 343-359.
 • Meng, L., Gwilym, O. ve Varas, J. (2009). Volatility Transmission Among the CDS, Equity, and Bond Markets. The Journal of Fixed Income, 18 (3), 33-46.
 • Lee, S.J. (2009). Volatility Spillover Among Stock Markets in Six Asian Countries and the United States. 20 Ekim 2017 tarihinde https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=838391 adresinden erişildi.
 • Koy, A. (2015). The Relationship between Credit Default Swap Spreads, Equity Indices And Sector Equity Indices: An Empirical Study On Istanbul Stock Exchange. 21 June 2015, 17th International Academic Conference, Vienna.
 • Korkmaz, T., Çevik, E.İ. ve Atukeren, E. (2012). Return and Volatility Spillovers among CIVETS Stock Markets. Emerging Markets Review,13, 230-252.
 • Kim, K.S. (2007). A Study on Spillover Effects Across Volatility of Stock Retuns, Interest Rate and Exchange Rate. Korea International Accounting Review, 19, 83-107.
 • Kayalıdere, K. (2013). Volatilite Tahmin Modelleri ve Performanslarının Ölçümü: Hisse Senedi Piyasalarında Bir Uygulama. Ankara: Gazi.
 • Jorion, P. ve Zhang, G. (2006). Good and Bad Credit Contagion_Evidence from Credit Default Swaps. Journal of Financial Economics, 84 (3), 860-883.
 • Hull, J., Predescu, M. ve White, A. (2004). The Relationship Between CDS Spreads, Bond Yields and Credit Rating Announcements. Journal of Banking & Finance, 28 (11), 2789-2811.
 • Hull, J.C. (2012). Options, Futures and Other Derivatives (Eighth Edition). Pearson Prentice Hall.
 • Gümrah, Ü. (2009). Kredi Türevleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kredi Temerrüt Swapları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Forte, S. ve Pena, J.I. (2009). Credit Spreads: An Empirical Analysis on the Informational Content of Stocks, Bonds and CDS. Journal of Banking & Finance, 33 (11), 2013-2025.
 • Felipe, P.S. ve Diranzo, F.C. (2005). Volatility Transmission Models: A Survey. 15 Temmuz 2017 tarihinde https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=676469 adresinden erişildi.
 • Fontana, A. ve Scheicher, M. (2016). An Analysis of Euro Area Sovereign CDS and Their Relation with Government Bonds. Journal of Banking & Finance, 62, 126-140.
 • Engle, R.F. ve Sheppard, K. (2001). Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH. NBER Working Paper Series, No: 8554.
 • Engle, R.F. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. Journal of Business and Economic, 20, 339-350.
 • Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50, 987-1007.
 • Drost, F.C. ve Nijman, T. (1991). “Temporal Aggregation of GARCH Processes”, Econometrica, 61 (4), 909-1027.
 • Doğukanlı, H. (2012). Uluslar arası Finans (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı). Adana: Karahan Kitabevi.
 • Diebold, F.X. ve Yılmaz, K. (2009). Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets. The Economic Journal, 119 (534), 158-171.
 • Diebold, F.X. ve Yılmaz, K. (2008). Equity Market Spillovers in the Americas. Financial Stability, Monetary Policy, and Central Banking. 20 Ekim 2017 tarihinde www.economics.sas.upenn.edu/~fdiebold/papers/paper97/DY3_102208.pdf adresinden erişildi.
 • Darrat. A.F., Benkato. O.M. (2003). Interdependence and Volatility Spillovers Under Market Liberalization_The Case of Istanbul Stock Exchange. Journal of Business Finance & Accounting, 30(7) & (8), 1089-1114.
 • Çelik, İ., Özdemir, A. ve Gülbahar, S.D. (2017). İslami Hisse Senedi Endeksleri Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Çok Değişkenli VAR-EGARCH Uygulaması. 21. Finans Sempozyumu. 18 - 21 Ekim 2017, Balıkesir. 383-396.
 • Chulia, H. ve Torro, H. (2006). The Economic Value of Volatility Transmission between the Stock and Bond Markets. Journal of Futures Markets, 28 (11), 1066-1094.
 • Calani, M. (2013). Spillovers of the Credit Default Swap Market. Banco Central de Chile. 15 Temmuz 2017 tarihinde http://www.bis.org/events/ccaconf2013/calani.pdf adresinden erişildi.
 • Bollerslev, T. Engle, R.F. ve Wooldridge, J.M. (1988). A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances. The Journal of Political Economy, 96, 116-131.
 • Bollerslev, T. (1990). Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model. Review of Economics and Statistics, 72, 498-505.
 • Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307-327.
 • Blanco, R., Brennan, S. and Marsh, I.W. (2005). An Empirical Analysis of the Dynamic Relation Between Investment-Grade Bonds and Credit Default Swaps. The Journal of Finance, 60 (5), 2255-2281.
 • Bank for International Settlements. (2016). Statistical Release: OTC Derivatives Statistics at end - June 2016. Monetary and Economic Department.
 • Baba, N. ve Inada, M. (2009). Price Discovery of Subordinated Credit Spreads for Japanese Mega- banks: Evidence from Bond and Credit Default Swap Markets. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money. 19 (4) 616–632.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2015). Finansal Yönetim. Ankara: Detay.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.