SAMET TAŞÇI
(Arş. Gör. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı)
MEHMET TUNAZ
(Okt. Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu)
Yıl: 2017Cilt: 12Sayı: 28ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 723 - 735İngilizce

70 3
THE EFFECT OF L1 READING COMPREHENSION, L2 GRAMMAR AND VOCABULARY KNOWLEDGE ON L2 READING COMPREHENSION OF 1ST AND 4TH YEAR ELT STUDENTS
Bazı çalışmalar, yabancı dil öğrenmenin ana becerilerinden biri olan okuduğunu anlama becerisinin yabacı dildeki akademik başarıyı sağlamak için gerekli olan en öne mli beceri olduğu görüşünü öne sürmektedirler (McDonough and Shaw, 1993; Ostler, 1980) . Akademik başarı için bu kadar önemli olan yabancı dilde okuduğunu anlama becerisi, anadilde okuduğunu anlama, ikinci dildeki sözcük bilgisi, ikinci dilbilgisi, kodlama ve buna benzer birçok nedenden son derece etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı İngilizce Öğretmenliği 1. ve 4. 4ınıf öğrencilerinin anadilde okuduğunu anlama becerisinin, ikinci dildeki sözcük ve dilbilgisinin, ikinci dilde okuduğunu anlama becerisine katk ısını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmaya 91 İngilizce Öğretmenliği öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların ikinci dilde okuduğunu anlama, birinci dilde okuduğunu anlama, ikinci dil sözcük bilgisi ve dilbilgisini ölçmek için 4 farklı standart test uygulanmıştır . Test sonuçlarını korelasyon ve çoklu regresyon analizleri uygulanmış analizler sonunda 1. sınıf İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin ikinci dilde okuduğunu anlama beceresine, sırasıyla ikinci dildeki sözcük bilgisi, ikinci dil dilbilgisi ve ana dilde ok uduğunu anlama becerilerinin katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Bezer bir şekilde, 4. Sınıf öğrencilerinin ikinci dilde okuduğunu anlama becerisine ikinci dildeki sözcük bilgisi ve dilbilgisi katkı sağlarken, ana dilde okuduğunu anlama becerisinin katkısı olmamıştır. Bu çalışma İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerle gerçekleştirildiğinden, sonuçlar farklı ana dile sahip bağlamlara genellenemez.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • August, D., Calderón, M., & Carlo, M. (2002). Transfer of skills from Spanish to English: A study of young learners. Washington, DC: Center for Applied Linguistics, 24, 148-158.
 • August, G. (2006). So, What's Behind Adult English Second Language Reading?. Bilingual Research Journal, 30(2), 245-264.
 • Bernhardt, E.B., & Kamil, M. L. (1995). Interpreting relationships between L1 and L2 reading: Consolidating the linguistic threshold and the linguistic interdependence hypothesis. Applied Linguistics, 16(1), 15–33.
 • Brisbois, J. E. (1995). Connections between first-and second-language reading. Journal of Literacy Research, 27(4), 565-584.
 • Carrell, P. (1991). Second language reading: Reading ability or language proficiency? Applied Linguistics, 12, 159-179.
 • Cohen, A. D. (1995). In which language do/should multilinguals think?.Language, Culture and Curriculum, 8(2), 99-113.
 • Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of Educational Research, 49(2), 222-251.
 • Cummins, J. (1991). Interdependence of first- and second-language proficiency in bilingual children. In E. Bialystok (Ed.), Language processing in bilingual children (pp. 70–89). Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Durgunoğlu, A. Y., Nagy, W. E., & Hancin-Bhatt, B. J. (1993). Cross-language transfer of phonological awareness. Journal of educational psychology, 85(3), 453.
 • Durmuşçelebi, M. (2013). Ana dilde okuma becerilerinin ikinci dilde okumaya etkilerinin incelenmesi, International Journal of Social Sciences, (6)4, 817-835.
 • Fitzgerald, J. (1995). English-as-a-second-language learners’ cognitive reading processes: A review of research in the United States. Review of Educational research, 65(2), 145-190.
 • Geva, E. (2006). Second-language oral proficiency and second-language literacy. Developing literacy in second-language learners: Report of the National Literacy Panel on Language- Minority Children and Youth, 123-140.
 • Gömleksiz, M. N., Elaldı, Ş. (2011). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce okuma becerilerinin değerlendirilmesi, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3, Summer 2011, p.233-257, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net DOI: 10.7827/TurkishStudies.2851, ANKARA-TURKEY
 • Koda, K., & Zehler, A. M. (Eds.). (2007). Learning to read across languages: Cross-linguistic relationships in first-and second-language literacy development. Routledge.
 • Landi, N., (2010). An examination of the relationship between reading comprehension, higher level and lower level reading sub-skills in adults, Reading Writing, (23)6, 701-717.
 • Langer, J. A., L. Bartolome, O. Vasquez, and T. Lucas. 1990. Meaning Construction in School Literacy Tasks: A Study of Bilingual Students. American Educational Research Journal, Vol. 27, No. 3, pp. 427–471.
 • Lee, J. 8c Schallert, DL (1997). The Relative contribution of L2 language proficiency and LI reading ability to L2 reading performance: A test of the threshold hypothesis in an EFL context. TESOL Quarterly, 31, 713-739.
 • Lervag, A., Aukrust, V. G. (2010). Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners, Journal of Child Psychology and Psychiatry 51(5), 612–620.
 • Oflaz, A., Bolat, H. (2012). Almanca öğreniminde ana dili ve İngilizce kaynaklı girişim hataları, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1, Winter 2012, p.1635-1651, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.2851, ANKARA-TURKEY
 • Ömür, F.(2009). İkinci yabancı dil öğrenirken ana dilden veya birinci yabancı dilden kaynaklanan olumsuz aktarmalar, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature, and History of Turkish or Turkic, Vol 4/3, Spring 2009, p.1662-1679, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.748, ANKARA- TURKEY
 • Rayner, K., Foorman, B. R., Perfetti, C. A., Pesetsky, D., & Seidenberg, M. S. (2001). How psychological science informs the teaching of reading. Psychological science in the public interest, 2(2), 31-74.
 • Snow, E. (1990). Rationales for native language instruction in the education of language minority children: Evidence from research. In H. Padially, H. Fairchild, & C. Valadez (Eds.), Bilingual education: Issues and strategies (pp. 60–74). Newbury Park, CA: Sage.
 • Snow, C. (2002). Reading for understanding: Toward an R&D program in reading comprehension. Rand Corporation.
 • Uptown, A. T. (2001). The Role of First Language on Second Language Reading, Cambridge University Press: Cambridge.
 • Vygotsky, L. (1986). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.