GÜLŞAH KURT GÜVELOĞLU
(Yrd. Doç. Dr. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 10ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 739 - 747Türkçe

222 4
TÜRKİYE’NİN TOKYO ELÇİLİĞİ SENELİK RAPORUNA GÖRE JAPONYA’NIN DIŞ POLİTİKASI - 1933
Uzakdoğu'da yaşanan gelişmeleri takip açısından İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye'nin en önemli kaynağı Tokyo Büyükelçiliği olmuştur. Tokyo Büyükelçiliği senelik raporu bu açıdan önemlidir. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Nebil Batı tarafından hazırlanan bu rapor on üç bölümden oluşmaktadır. Rapor öncelikle Japonya'nın dış politikasını belirleyen iç unsurlar üzerinde odaklanmaktadır. İkinci olarak rapor Japon dış politikasına değinmektedir. Raporda sırasıyla Rusya, Çin, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya, Hollanda ve Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilere dair gözlemler yer almaktadır. Rapora göre Çin ile ilişkilerde Mançurya sorunu önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle son zamanlarda yaşanan Mançurya olayları, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları tekrar şiddetlendirmiş ve bu mesele Japonya ile Çin arasında ilan edilmemiş bir harp şeklini almıştır. Raporda, Japon-İngiliz ilişkilerinin yanı sıra Almanya, Polonya ve Hollanda ile ilişkilere de yer verilmiştir. Türk-Japon ilişkileri de raporda yer alır. Rapor Japon dış politikasını belirleyen iç etkenleri oldukça açık biçimde ele almaktadır. Raporda Türkiye'nin Japonya ile ilişkilerinde nasıl bir yol izlemesi gerektiği de ortaya konmuştur. Bu çalışmada, 1933 yılında Japon dış politikası hakkında Türk dışişlerini bilgilendirmek amacıyla 1934 başında yazılan; gerek Türk-Japon ilişkilerine değinmesi, gerekse İkinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya'nın dış politikası ve bunu şekillendiren etkenleri incelemesi açısından önem arz eden Tokyo Elçiliği senelik raporu ele alınmıştır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Archival Documents
 • BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi), 30.10, 257.729.30, Tokyo Elçiliği Senelik Raporu, 1933.
 • Books and Articles
 • ALTUĞ, Yılmaz, Çin Sorunu, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1995.
 • ANZERLİOĞLU, Yonca, “1931 Türk Hariciye Raporunda Çin-Japon Anlaşmazlığı”, CTAD (Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi), Y.2, S.4, (Güz 2006).
 • ANZERLİOĞLU, Yonca, “Tokyo Türk Maslahatgüzarının Değerlendirmeleriyle Mançukuo Devleti (1931-1933)”, Atatürk Yolu Dergisi, S:41, Y:2008, A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayını.
 • ARMAOĞLU, Fahir, 20.yy Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • EBERHARD, Wolfram, Uzakdoğu Tarihi, TTK Yayını, Ankara, 2010.
 • HUNTER, Janet E., Modern Japonya’nın Doğuşu, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.
 • MATSUTANİ, Hironao, Japonya’nın Dış Politikası ve Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2009.
 • MEYER, Milton W., Japonya Tarihi, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2014.
 • ŞİMŞİR, Bilal, Bizim Diplomatlar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1996.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.