GÜLİZ ŞAHİN
(Arş. Gör. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, El-mek:)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 1309 - 1324Türkçe

308 14
OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK KİTAPLARINDA GÖRSEL BİR UYARAN OLARAK RESİM
Kişisel, ruhsal ve fiziksel gelişimin temelleri okulöncesi dönemde atılmaktadır. Çocuk fiziksel açıdan olduğu gibi kişisel ve ruhsal açıdan da sürekli değişen ve gelişen bir varlıktır. Henüz on bir aylıkken kitap ile iletişim kurmaya başlayan çocuk için kitap eğlendirici bir oyuncak gibidir. Unutulmamalıdır ki çocuk, oyun yoluyla öğrenir. Çocuğun kitapla ilk tanışması da resimler aracılığıyla olur. Okulöncesi dönemden itibaren çocuğun anlam evrenine katılan resimli kitaplar, çocukla etkileşim kurmada en başat görsel uyaran olmuştur. Resimli kitaplar çocukta görsel algılama yoluyla sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesine olanak tanırken çocuğun duyuşsal algılarını da harekete geçirecektir. Görsel bir uyaran olan resimli kitaplar aracılığıyla çocuk, tüm sezinleyebilecektir. Bu durum göz önüne alındığında resimli çocuk kitaplarının eğitimin en önemli basamaklarından biri olduğu düşünülmektedir Bu doğrultuda çalışma kapsamında ele alınacak konu, okulöncesi dönem çocuk kitaplarında görsel bir uyaran olarak resimlerin kullanımına yönelik olacaktır. Bu amaçla öncelikle resim ve okulöncesi dönemde kullanılan resimli kitaplara kısaca yer verilecektir. Bu çalışma kapsamında okulöncesi dönem resimli kitaplar iki ayrı başlık altında toplanacaktır. Bunlardan ilki öğretici nitelikteki resimli kitaplar, ikincisi ise yazınsal nitelikteki resimli öykü kitapları olacaktır. Öncelikle öğretici nitelikteki resimli kitaplar kısaca ele alınacaktır. Ardından yazınsal nitelikteki resimli öykü kitaplarına yer verilecektir. Bu noktada, çocuğun duyarlık eğitimini de içine alan bilişsel ve duyuşsal sürecine katkıda bulunan nitelikli kitap örneklerine de yer verilecektir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ANDERSON, N. A.(2010). Elementary Children’s Literature: Infancy Through Age 13. (3rd. Edition). USA: Pearson Education.
 • BASSA, Z. (2013). Çocuk Kitaplarında Resimleme. Çocuk Edebiyatı. (Ed. Mübeccel Gönen). Eğiten Kitap: Ankara.
 • BROOKSHIRE, J.,SCHARFF, L.F.V. ve MOSES, L.E. (2002). TheInfluence of Illustratıons on Children's Book Preferences and Comprehension. Reading Psychology, 23: 323–339.
 • ÇİLENTİ, K. (1997). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • FER, S. (2009). Öğretim Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • GLAZER,J.I .(1986). Literature for young children. NewYork: Charles E. Merril.
 • GÜLEÇ, H. ve GÖNEN, M. (1997) “1974–1993 Yılları Arasında Türkçe Basılmış Olan Resimli Öykü Kitaplarının Resimlendirilme ve Fiziksel Özellikleri Yönünden İncelenmesi”. Türk Kütüphaneciliği, 11,1, 42-53.
 • GÖNEN, M. (1989). Beş ve Altı Yaş Anaokul Çocuklarının Resimli Çocuk Kitaplarındaki Değişik Resimleme Tarzlarına Tepkileri. Türk Kütüphaneciliği, III ,1. 2-35.
 • HARMS, J.M. (1998). BookDesign Elements. Childhood Education, 75(1).
 • HEINS, E. (1987). Motion and Rest: The art of Illustration: Introduction. Innocence and Experience: Essays and Conversations on Children’s Literature. New York: Lothrop, Lee &Shepard.
 • LANDERS, S. (1987). Picture books as Literature. Innocence and experience: Essays and conversations on children’s literature. New York: Lothrop, Lee &Shepard.
 • MANNING, M. (2004). Visual Cues. Teaching K-8, 34(6), 91-92.
 • NICHOLAS, J. L. (2007). An Exploration of theImpact of Pıcture Book Illustratıons on the Comprehension Skills and Vocabulary Development of Emergent Readers. Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and MechanicalCollege in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in The Department of Educational Theory, Policy, and Practice.
 • PEKMEZCİ, H. (1996). İlköğretim Ders Kitaplarındaki Resimlerin Çocuğun Görsel Eğitimine Etkileri. Türkiye ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları. Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi. No: 11, s.146-151.
 • SCHALLERT, D. L. (1980). The role of illustrations in reading comprehension. InR. J. Spiro, B. C. Bruce, & W. F. Brewer (Eds.), Theoretical issues in comprehen-sioninstruction (pp. 503–525). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • SEVER, S. (2000). “Çocuk Kitaplarında Dilsel ve Görsel Duyarlık”. 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu: Sorunlar ve Çözüm Yolları (Yay. Haz.: S. Sever), Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi Yayını, s.631-646.
 • SEVER, S. (2002). Okulöncesi Dönemdeki Çocuklara Seslenen Kitaplarda Bulunması Gereken Temel Özellikler. Çocuk Edebiyatı. (Ed. Z. Güneş). Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1420.
 • SEVER, S. (2005). Çocuk, Yazın ve Yaşam. Çoluk Çocuk Dergisi. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005, Sayı: 46, s. 30-34.
 • SEVER, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. (4. Baskı). İzmir: Tudem.
 • SEVER, S. (2013). Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Olmalıdır?.Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü.İzmir: Tudem.
 • UNESCO. (1999). Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi Üzerine Düşünceler ve Öneriler. İstanbul: AÇEV Yayını.
 • URAL, S. (2013). Okulöncesi Çocuk Kitaplarının Tanımı. Çocuk Edebiyatı. (Ed. Mübeccel Gönen). Eğiten Kitap: Ankara.
 • YALIN, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • ZEECE, P.D., HARRİS, B ve HAYES, N. (2006). Building Literacy Links for Young Children, Early Childhood Education Journal, Vol. 34, No. 1, August s: 61-65.
 • AK, Behiç (2012) Doğumgünü Hediyesi. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • AKAL, Aytül (2012) Açıl Maske Açıl. Resimleyen: Mustafa Delioğlu. İzmir: Uçanbalık Yayıncılık.
 • AKSOY, Seza Kutlar (2008) Noktacık. Resimleyen: Saadet Ceylan. İzmir: Tudem.
 • BRENIFIER, Oscar (2012) Küçük Filozof Söyle Anne, Ben Neden Varım?. Resimleyen: Delphine Durand. Türkçeleştiren: Sibel Çekmen. İzmir: Tudem.
 • DAVIS, Sarah ve SIRETT, Dawn (2011) İlk Renkler Kitabım. İstanbul: NET Yayınları.
 • GHASEMPOUR, Akram (2012) Arkadaş. Resimleyen: Nazim Azadi. Çeviren: Erdal Gürsel. Ankara: Eğiten Çocuk.
 • GIBSON, Ray (2010) Sayabilirim. Resimleyen: Amanda Barlow. Çeviri: Tuba Akoğlu. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
 • GÖKNİL, Can (2011) Babasının Başka Evi Var. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • JUNAKOVIC, Svjetlan (2005) Hayvanlarla Öğreniyorum- Bisiklet, Kızak ve Vapur. Çeviri: Azer Taçdan Erdoğdu, Fatma Peşemen Uçan, Şerife Erdem. İzmir: Tudem.
 • MCKEE, David (2011) Elmer’in Karşıtlıklar Kitabı. Çeviren: Aslı Motchane. Ankara: Kır Çiçeği Yayınları.
 • MCKEE, David (2011) Elmer’in Sayma Kitabı. Çeviren: Aslı Motchane. Ankara: Kır Çiçeği Yayınları.
 • OVAT, Ülkü ve Ümit Öğmel (2010) Bu Şemsiye mi?. Ankara: Dobidik Yayını.
 • PENNART, Geoffroy de (2011) Müzisyen İnek Sırma. Çeviren: Aslı Motchane. Ankara: Kır Çiçeği Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.