Faktörlerin İNCELENMESİ
(Boş)
BAŞAR ALTUNTAŞ
(Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi Asst. Prof. , Ahi Evran University orcid.org/0000-0002-3714-7570)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 6ISSN: 2147-1185 / 2147-1185Sayfa Aralığı: 89 - 104Türkçe

235 2
Y Kuşağının Mobil Öğrenme Uygulama Tercihini Etkileyen
Mobil teknolojilerin öğrenme ortamlarına dâhil edilmesiyle birlikte öğrenme faaliyeti fiziksel sınırların dışına çıkmış ve farklı bir boyuta evrilmiştir. Tasarlanan öğrenme uygulamaları kullanıcılarına zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme fırsatı sunarken, yeni ve farklı deneyimleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, Y kuşağının mobil öğrenme uygulamalarını tercih etmesini ve kullanmasını etkileyen faktörler incelenmiştir. Teknoloji kabul modeli ile beklenti-kabul modeli temelinde tasarlanan araştırma modeline kişisel değerler değişkeni eklenmiştir. Böylelikle y kuşağının mobil öğrenme uygulamalarına yönelik davranışı kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi kullanılmış ve analitik sonuçlar için yol analizi yapılmıştır. Sonucunda, tatminin mobil öğrenme uygulamasını kullanmaya devam etme niyeti üzerinde etkili bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Algılanan fayda ile algılanan kullanım kolaylığının tatmin üzerindeki etkisi birbirine yakın hesap edilmiştir. Kişisel değerlerine göre kullanıcıların bu iki değişkene verdiği önem farklılık göstermektedir. Çalışma uygulama geliştiricilere tasarım ve strateji belirlemede önemli tavsiyeler sağlayarak, sonlandırılmıştır
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Afthanorhan, W. ve Ahmad, S. (2013). Modelling the multimediator on motivation among youth in higher education institution towards volunteerism program. Mathematical Theory and Modeling, 3(7), 64-70.
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 • Akdemir, A., Konakay, G. ve Demirkaya, H. (2014). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Muğlaa Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesl Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2).
 • Appbrain. (2017). Number of Android applications. http://www.appbrain.com/stats/number-of-android-apps, Erişim Tarihi: 06/05/2017
 • Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: an expectation-confirmation model. MIS quarterly, 351-370.
 • Böhm, S., Böhm, S., Constantine, G. F. ve Constantine, G. P. (2016). Impact of contextuality on mobile learning acceptance: An empirical study based on language learning app. Interactive Technology and Smart Education, 13(2), 107- 122.
 • Burton—Jones, A. ve Hubona, G. S. (2006). The mediation of external variables in the technology acceptance model. Information Management, 43(6), 706-717.
 • Chen, G., Chang, C. ve Wang, C. (2008). Ubiquitous learning website: Scaffold learners by mobile devices with information-aware techniques. Computers Education, 50(1), 77-90.
 • Cheon, ]., Lee, S., Crooks, S. M. ve Song, ]. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers Education, 59(3), 1054-1064.
 • Corbeil, ]. R. ve Valdes-Corbeil, M. E. (2007). Are you ready for mobile learning? Educause Quarterly, 30(2), 51.
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.
 • Fishbein, M. ve Ajzen, l. (1974). Attitudes towards objects as predictors of single and multiple behavioral criteria. Psychological review, 81(1), 59.
 • Fogelgren—Pedersen, A., ]elbo, C. ve Viborg Andersen, K. (2003). The paradox of the mobile internet: Acceptance of gadgets and Rejection of innovations. BLED 2003 Proceedings, 56.
 • Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. ]ournal of marketing research, 39-50.
 • Gefen, D. ve Straub, D. W. (2000). The relative importance of perceived ease of use in IS adoption: study of e-commerce adoption. Journal of the Association for Information Systems, 1(1), 8.
 • Goh, T. ve Kinshuk, D. (2004). Getting ready for mobile learning. Paper presented at the EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology.
 • Güzelyazıcı, Ö., Dönmez, B., Kurtuluş, G. ve Hacıosmanoğlu, Ö. (2014). Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme. Paper presented at the XVI. Akademik Bilişim, Mersin Üniversitesi.
 • Hair, ]. F., Anderson, R. E., Babin, B. ]. ve Black, W. C. (2010). Multivariate data analysis: global perspective (Vol. 7): Pearson Upper Saddle River, N].
 • Henseler, ]., Ringle, C. M. ve Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing New challenges to international marketing (pp. 277-319): Emerald Group Publishing Limited.
 • Hwang, G.—]. ve Chang, H.—F. (2011). formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers Education, 56(4), 1023-1031.
 • ]ain, V. ve Viswanathan, V. (2015). Choosing and using mobile apps: conceptual framework for Generation Y. journal of Customer Behaviour, 14(4), 295-309.
 • Keleş, H. N. (2011). kuşağı çalışanlarının motivasyon profillerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
 • Koç, T. ve Turan, A. H. (2014). Mobil SABİS kabul ve kullanımı: Sakarya Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(2), 163-175.
 • Koufaris, M. (2002). Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior. Information Systems Research, 13(2), 205— 223.
 • Kupperschmidt, B. R. (2000). Multigeneration employees: strategies for effective management. The health care manager, 19(1), 65 76. Nunnally, ]. C. (1994). lH Bernstein Psychometric Theory: McGraw—Hill, New York.
 • Nysveen, H., Pedersen, P. E. ve Thorbjornsen, H. (2005). Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons. Journal of the academy of marketing science, 33(3), 330-346.
 • Oghuma, A. P., Libaque—Saenz, C. F., Wong, S. F. ve Chang, Y. (2016). An expectation-confirmation model of continuance intention to use mobile instant messaging. Telematics and Informatics, 33(1), 34-47.
 • Oliver, R. L. (1980). cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. journal of marketing research, 460-469.
 • Parry, E. ve Urwin, P. (2011). Generational differences in work values: review of theory and evidence. International journal of management reviews, 13(1), 79-96.
 • Peng, W., Kanthawala, S., Yuan, S. ve Hussain, S. A. (2016). qualitative study of user perceptions of mobile health apps. BMC Public Health, 16(1), 1158.
 • Roca, ]. C., Chiu, C.—M. ve Martinez, F. ]. (2006). Understanding e—learning continuance intention: An extension of the Technology Acceptance Model. International journal of Human-Computer Studies, 64(8), 683-696.
 • Rogers, E. M. ve Shoemaker, F. F. (1971). Communication of Innovations; Cross-Cultural Approach.
 • Shudong, W. ve Higgins, M. (2005). Limitations of mobile phone learning. Paper presented at the Wireless and Mobile Technologies in Education, 2005. WMTE 2005. IEEE International Workshop on.
 • Statista. (2017). Most popular Apple App Store categories in March 2017, by share of available apps.
 • Tang, ].-t. E. ve Chiang, C.-h. (2010). Integrating experiential value of blog use into the expectation-confirmation theory model. Social Behavior and Personality: an international journal, 38(10), 1377-1389.
 • Tarcan, E., Varol, E. S., Kantarci, K. ve Firlar, T. (2012). Study on Kazakh Academicians' Information Technology Acceptance. Bilig, 62, 205.
 • Torun, Y. ve Çetin, C. (2015). Örgütsel Sinizmin Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi: Kuşaklara Göre Örgütsel Sinizmin Hedefinde Ne Var? İş ve Insan Dergisi, 2(2), 137-146.
 • Turan, A. H. ve Çolakoğlu, B. E. (2008). Yüksek öğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.
 • TÜİK. (2017). Yıllara ve Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, Genel Nüfus Sayımları. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 03.05.2017
 • Uzkurt, C. (2007). Tüketicilerin Yenilikleri Benimseme Eğilimleri Üzerinde Kişisel Değerlerin Etkisi. Venkatesh, V. ve Davis, F. D. (2000). theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204.
 • Yang, H. C. (2013). Bon Appétit for apps: young American consumers' acceptance of mobile applications. Journal of Computer Information Systems, 53(3), 85-96.
 • Yeşil, Y. ve Fidan, F. (2017). Türkiye’de Kuşağının E—lletişim Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 100-109.
 • Zarmpou, T., Saprikis, V., Markos, A. ve Vlachopoulou, M. (2012). Modeling users’ acceptance of mobile services. Electronic Commerce Research, 12(2), 225- 248.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.