SİBEL MANSUROĞLU
(Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 15Sayı: 2ISSN: 1301-2215Sayfa Aralığı: 53 - 62Türkçe

163 2
Akdeniz Üniv. öğrencilerinin serbest zaman özellikleri ve dış mekan rekreasyon eğilimlerinin belirlenmesi
Teknolojik gelişmelerle çalışına saatlerinin azalması ve insanların serbest zamanlarının artması, eğitim ve gelir düzeylerinin yükselmesine neden olmuştur. Tüm bunların sonucunda rekreasyonel etkinliklere olan talep artmıştır. Dış mekan rekreasyon etkinlikleri, öğrenmek, keşfetmek ve araştırmak için çeşitli olanaklar sunmaktadır. Ayrıca insanlara fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan olumlu etkileri bulunmakta, kişinin kendine olan güven ve saygısını arttırmaktadır. Bu çalışmada. Akdeniz Üniversitesi merkez yerleşkesinde öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman özellikleri, dış mekan rekreasyon eğilimleri ve bu konudaki taleplerini belirlemek amaçlanmıştır
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
DergiDiğerErişime Açık
 • Anonymous, 2002. Outdoor recreation in America. Parks and Recreation, Vol. 37, Issue.10, p. 65-70.
 • Aslan, L. N., 1994. Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimi, Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 329 s., İzmir.
 • Aydoğan, F., 1999. Modern Dönemde Serbest Zaman ve Medya. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 217 s., İstanbul.
 • Baş, S., 1994. Lise Düzeyi Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Serbest Zaman Uğraşlarının ve Okul Başarılarının Araştırılması. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 44 s., Ankara.
 • Burkeen, E. W., M. A. Alston, 2001. Using recreation to prevent violence and drug abuse. Parks and Recreation, Vol. 36, Issue.3, p. 80-85.
 • Cardinal, B. J., K. M. Jacques, S. S. Levy, 2002. Evaluation of a university course aimed at promoting exercise behavior. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Vol. 42, Issue.1, p.113.
 • Cotte, J., S. Ratneshwar, 2001. Timestyle and leisure decisions. Journal of Leisure Research, Vol. 33, Issue. 4, p. 396-409.
 • Dikici, K., 1994. Adana İli Lise Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları. Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 113 s., Adana.
 • Lee, J. H., D. Scott, M. F. Floyd, 2001. Structural inequalities in outdoor recreation participation: A multiple hierarchy stractification perspective. Journal of Leisure Research, Vol. 33, Issue.4, p.427-449.
 • Mc Avoy, L., 2001. Outdoors for Everyone: Opportunities that include people with disabilities. Parks and Recreation, Vol. 36, Issue.8, p. 24-36.
 • Önsoy, C., 1984. Osmaniye İskenderun Kıyı Kesiminde Ekolojik Planlama İlkelerine Uygun Alan Kullanımının Araştırılması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Miamarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi (Basılmamış), Adana, 236 s.
 • Pehlivanlıoğlu, M. T., 1987. Belgrad Ormanının Rekreasyon Potansiyeli ve Planlama İlkelerinin Tesbiti. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 288 s.
 • Sankır, H., 2001. Üniversite Öğrencilerinin Sosyo- Ekonomik Özelliklerine Göre Serbest Zaman Faaliyeti Olarak Sanat Tüketimleri. Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 158 s., Ankara.
 • Pulido, A., 1972. Estadistica y Tecnicas de Investigacion Social. Ediciones Anaya, Madrid, Spain, 271 p.
 • Schwilgin, F. A., 1974. Town Planning Guidelines. Department of Public Works, Ottowa (Revised Edition).
 • Sezgin, S., 1987. Türk Toplumunun Rekreasyon Alışkanlıkları: İstanbul Örneği. Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 167 s., İstanbul.
 • Uzun, G., M. F. Altunkasa, 1991. Rekreasyonel Planlamada Arz ve Talep. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 6, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 1, Adana.
 • Wells, M., T. Merriman, 2002. The outdoors and the classroom. Parks and Recreation, Vol. 37, Issue.3, p. 94-100.
 • Zeijl, E., Y. Poel, M. Bois-Reymond, J. Ravesloot, 2000. The role of parents and peers in the leisure activities of young adolescents. Journal of Leisure Research, Vol. 32, Issue.4, p. 281-302.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.