TOLGA FAHRİ ÇAKMAK
(Bartın Üniversitesi)
ŞEHNAZ DEMİRKOL
(İstanbul Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 7Sayı: iktisat özel sayısıISSN: 1309-6672 / 2618-6322Sayfa Aralığı: 221 - 235Türkçe

136 0
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ
Teknolojinin gün geçtikçe hayatın her alanında kendini hissettirmesi, pek çok alt süreçlerden oluşan turizm sistemini de ciddi anlamda etkilemektedir. Dahası aynı zamanda turizmde teknoloji kullanımının kapsamı günden güne artmaktadır. Bu çalışmada, teknolojik gelişmelerin, turizm sektörünün önemli bir elemanı olan turist rehberlerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Alan yazın taramasını takiben İstanbul'da 16 adet turist rehberi ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde teknolojik gelişmelerin turist rehberliği mesleğine olan etkileri, turdan önce, tur esnasında ve turdan sonra olmak üzere üç alt başlıkta incelenmiştir. Son olarak araştırmadan elde edilen bulgulardan hareket ile bir SWOT analizi oluşturulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AP, J, Wong, K.F. (2001, Case Study On Tour Guiding: Professionalism, Issues and Problems, Tourism Management, V: 22 I: 5 ss: 551-563
 • AP, J.; Kevin K.F. Wong, (2001), "Case Study On Tour Guiding: Professionalism, Issues and Problems", Tourism Management, No: 22, s. 551.
 • DEMİRKOL, Ş. ve Ekmekçi, İ. (2005). Paket Turların Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerine Etik Bir Bakış. IV. Geleneksel Turizm Paneli, 59-83.
 • GOLDENER, C. & Ritchie, R. (2009), Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Canada: Wiley.
 • HACIOĞLU, N. (2000). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Bursa: Vipaş Yayınları.
 • İSTANBULLU Dinçer, F, Çakmak, T.F. (2015) Gözetim Toplumu Yönetiminin Turizm Açısından Değerlendirilmesi, I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi 28-30 Mayıs 2015 Konya, Cilt 2, ss: 178- 188.
 • KENTERIS, M, Gavalas, D, Economou, D, (2009) An Innovative Mobile Electronic Tourist Guide Application, Personal and Ubiquitous Computing, 13: 103-118
 • OLALI, H, Timur, A, (1988), Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret Matbaacılık.
 • SOUFFRIAU, W, Vansteenwegen, P, Vertommen, J, Berghe, G, Oudheusden, D. (2008) A Personalized Tourist Trip Design Algorithm For Mobile Tourist Guides, Applied Artificial Intelligence, 22: 964-985
 • Vansteenwegen, P, Oudheusden, D. (2008) The Mobile Tourist Guide: An OR Opportunity, OR Insight, Vol. 20 Issue 3
 • Walker, R., & Walker, T. (2010), Tourism: Concepts and Practices, England: Pearson.
 • http://www.wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide Erişim Tarihi: 10.02.2017
 • https://www.nytimes.com/ Erişim Tarihi: 14.02.2017
 • http://resortdergisi.com/dergi/155/#p=34 Erişim Tarihi: 14.02.2017

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.