FERHAT BİNGÖL
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 21Sayı: 2ISSN: 1302-0900 / 2147-9429Sayfa Aralığı: 273 - 281Türkçe

70 1
Rüzgar Enerji Sistemleri İçin Hava Yoğunluğunun Hesaplanması
Rüzgar tarlaları son yıllarda dünyada ve Türkiye’de deniz seviyesindeki alanların yanı sıra yüksek rüzgar hızı kapasitesine sahip dağlık bölgelerde de kurulmaya başlamıştır. Ancak, dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu konumlarda hava yoğunluğunun azaldığı ve bunun da rüzgar türbinlerinden üretim gücüne doğrudan etkilediğidir. Küçük görünen farklar eğer fizibilite aşamasında yanlış hesaplanırsa uzun yıllar üretim göz önüne alındığında önemli farklar yaratabilirler. Bu çalışmada Türkiye'de 126 ölçüm yapılmış nokta için temelde iki farklı yöntem kullanılarak yoğunluk hesabı yapılmış ve karşılaştırılmıştır. Genel itibariyle, sonuçlar yıllık ortalamalar dikkate alındığında iki metotta da birbirine yakın çıkmakta ama aylık ortalamalarda %2 seviyelerine ulaşan üretim tahmininde hatalara yol açacak farklılıklar göstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Türkiye Rüzgar Enerjileri Birliği, İstatistik Raporu, Ocak (2017).
 • Yenilenebilir Enerjiler Genel Müdürlüğü. REPA (İl Bazlı Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası), (2012).
 • Jake Badger, Neil Davis, Andrea N. Hahmann, Bjarke Tobias Olsen, Xiaoli Guo Larsén, Mark C. Kelly, Patrick Volker, Merete Badger, Tobias Torben Ahsbahs, Niels Gylling Mortensen, Hans Ejsing Jørgensen, Erik Lundtang Petersen, Julia Lange, and Nicolas Fichaux. The new worldwide mic- roscale wind resource assessment data on IRENA’s Global Atlas. The EUDP Global Wind Atlas, (2015).
 • Ferhat Bingöl. Adaptation of Uniform Wind Atlases: Case Study of Turkey. TÜ BİTAK (114C016) Final Report.
 • Sinem Değirmenci. Environmental Impact And Capacity Analysis Of Renewable Energy Resources: Case Study Of Wind Energy In Turkey. Master’s thesis, Izmir Institute of Technology, (2016).
 • M.O.L. Hansen. Aerodynamics of Wind Turbines. Earthscan, (2013).
 • H. Tennekes. The logarithmic wind profile. Journal of the Atmospheric Sciences, 30(2): 234–238, (1973).
 • J. C. Kaimal and J. J. Finnigan. Atmospheric Boundary Layer Flows: Their Structure and Measurement. Oxford University Press, (1994).
 • R Stull. Meteorology for Scientists & Engineers. Univ. of British Columbia, 3rd edi- tion edition, (2011).
 • P Giacomo. Equation for the determination of the density of moist air (1981). Metrolo- gia, 18(1): 33, (1982).
 • R S Davis. Equation for the determination of the density of moist air (1981/91). Met- rologia, 29(1): 67, (1992).
 • A Picard and H Fang. Three methods of determining the density of moist air during mass comparisons. Metrologia, 39(1): 31, (2002).
 • A Picard, H Fang, and M Gläser. Discrepancies in air density determination between the thermodynamic formula and a gravimet- ric method: evidence for a new value of the mole fraction of argon in air. Metrologia, 41(6):396, (2004).
 • S Y Park, J S Kim, J B Lee, M B Esler, R S Davis, and R I Wielgosz. A redetermination of the argon content of air for buoyancy corrections in mass standard comparisons. Metrologia, 41(6):387, (2004).
 • A Picard, R S Davis, M Gläser, and K Fujii. Revised formula for th density of moist air (cipm-2007). Metrologia, 45(2):149, (2008).
 • Wind turbines - part 12-1: Power perfor- mance measurements f electricity producing wind turbines (iec 61400-12-1:2005), (2005).
 • Lasse Svenningsen. Power curve air density correction and other power cuve options in windpro. Technical report, EMD Internati- onal A/S,( 2010).
 • J.W. Wagenaar and P.J. Eecen. Dependence of power performance o atmospheric conditions and possible corrections. Technical report, ECN Wind Energy, 2011. In Proce- edings at EWEA (2011).
 • Mark Young. Power curve measurement ex- periences, and new approaches. In EWEA Resource Assessment Workshop - Dublin, (2013).
 • Wind energy generation systems - part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines (iec 61400- 12-1: (2017).
 • R. Feistel, D. G. Wright, H.-J. Kretzschmar, E. Hagen, S. Herrmann, and R. Span. Thermodynamic properties of sea air. Ocean Science, 6(1):91–141, (2010).
 • Technical University of Denmark. WAsP, Help Documents, version 11 edition, (2014).
 • Robert J. Hijmans, Susan E. Cameron, Juan L. Parra, Peter G. Jones, and Andy Jarvis. Very high resolution interpo- lated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 25(15): 1965–1978, (2005).
 • H. I. Reuter, A. Nelson, and A. Jarvis. An evaluation of void-filling interpolation methods for SRTM data. International Jour- nal of Geographical Information Science, 21(9): 983–1008, (2007).
 • Erik Lundtang Petersen, Ib Troen, Hans Ejsing Jørgensen, and Jakob Mann. The new european wind atlas. Energy Bulletin, 1(17): 34–39, (2014).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.