OĞUZ YILMAZ
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gülbahçe Köyü, Urla, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 1Sayı: 13ISSN: 2651-4818Sayfa Aralığı: 147 - 163Türkçe

67 0
TULUM ÇALGISININ YAPISAL VE İCRASAL ÖZELLİKLERİ
Anadolu, tarihsel süreç içerisinde konumu itibariyle birçok medeniyete ve faklı kültürel kimlikteki topluluklara ev sahipliği yapmıştır. Bu toplulukların birçok kültürel üretimleri zamanla değişikliklere uğrasa da günümüze kadar ulaşmış ve çeşitli araştırmalara konu olmuştur. 6. Yüzyıldan bu yana Doğu Karadeniz bölgesinde yaşamlarını sürdüren Hemşinliler de çeşitli araştırmalara konu olmuş topluluklardan birisidir. Hemşinliler; bölgesel, teolojik ve fonolojik açıdan Batı (Rize), Doğu (Artvin) ve Kuzey (Gürcistan, Rusya) olmak üzere 3 farklı grup içerisinde incelenmektedir. Yüksek rakımlı yaylalarda tarım, hayvancılık ve günümüzde turizmle yaşantılarını sürdüren Hemşinlilerin müziksel üretimlerinin uğraşmış oldukları meslek kollarıyla bağlantılı olarak şekillendiği söylenebilir. Bu etnik yapının ve bölgenin müzik kültürü içerisinde görülen tek çalgı tulumdur. Çalgı hakkında yazılı kaynakların kısıtlı sayıda olması bu çalışmanın oluşmasında etkili rol oynamıştır. Hazırlanan bu çalışma 2017 yılında tarafımca hazırlanan “Rize Çamlıhemşin Bölgesinde Görülen Tulum Çalgısının Yapısal ve İcrasal Özellikleri” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Çalışmada literatür taraması yapılarak çalgı hakkında elde edilen veriler kronolojik şekilde incelenmiş, alan çalışması yöntemiyle de bölgede çalgının yapımı ve icrası hakkında geniş bilgiye sahip olan kaynak kişiler Varol Taşer ve Murat Atacan’dan alınan veriler sunulmuştur.
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Folklor
Sosyal > Müzik
DergiDiğerErişime Açık
  • Bardakçı, M. (1986). Maragalı Abdülkadir.İstanbul: Pan Yayıncılık.
  • Dağlı, Y. ve Kahraman, A. S. (2008). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bursa-Bolu- Trabzon- Erzurum- Azerbaycan- Kafkasya- Kırım- Girit (2. cilt 2. kitap). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  • Gazimihâl, R. M. (1975). Türk nefesli çalgıları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
  • Öztürk O. (2015). Karadeniz ansiklopedik sözlük. İstanbul: Heyamola Yayınları.
  • Picken, Laurence. (1975). Folk musical ınstruments of Turkey. Oxford: Oxford Üniversitesi Baskısı.
  • Reinhard, K. ve Reinhard, U. (2007). Türkiye’nin müziği. (2. Cilt). Ankara: Sun Yayınevi.
  • Sarısözen M. (B.t) Kaval, Tulum, Çifte http://www.turkishmusicportal.org/tr/makaleler/kaval- tulum-cifte.
  • Şenel. S. (2011). İstanbul çevresi alan çalışmaları (1. Cilt). İstanbul: Kayhan Matbaacılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.