HİLAL YEŞİL
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye)
Büşra KIRAN
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyon, Türkiye)
HAKAN ALKAN
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyon, Türkiye)
Büşra ATEŞ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyon, Türkiye)
Betül KAYALI
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyon, Türkiye)
Seda BÜYÜKÇAM
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyon, Türkiye)
Senem GÜLER
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyon, Türkiye)
İsmail ÜNLÜ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyon, Türkiye)
Zehra Nur SERT
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Afyon, Türkiye)
Mükremin UYSAL
(Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 19Sayı: 2ISSN: 1302-4612 / 2149-7869Sayfa Aralığı: 42 - 47Türkçe

167 1
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE MEME KANSERİ TANISI İLE TAKİP EDİLMEKTE OLAN HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI
AMAÇ: Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde meme kanseri nedeniyle takip edilmekte olan hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanım sıklığının ve TAT ile ilgili uygulamaların belirlenmesi ve incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Polikliniği ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’na başvuran toplam 70 meme kanserli hasta dahil edilmiştir. Hastaların sosoyodemografik özellikleri ile, kullanılan TAT yöntemlerine yönelik sorgulamayı içeren 44 soruluk bir form doldurulmuştur. BULGULAR: Ortalama yaşları 57.5 ± 11.2 yıl olan hastaların en az bir TAT yöntemi kullanma oranı %85.7 (60 kişi) olarak belirlenmiştir. TAT yöntemi olarak en çok dua etmenin (%85.7) ve bitkilerin (%30) tercih edildiği saptanmıştır. TAT yöntemi kullanan meme kanserli hastaların %55’i TAT kullanmaya kendisi karar verirken, %13.3’ü ailesinin etkisiyle TAT kullanmaya başlamış. Çalışmamızda TAT kullanan hastaların sadece %35’inin bu konuda doktoruna bilgi verdiği görülmüştür. TAT kullanan hastaların %32.9’u çok fayda gördüğünü belirtirken, bu hastaların %44.3’ü tanı aldıktan hemen sonra tedavi süreci başlamadan bu yöntemlere başvurduğunu ifade etmiştir. SONUÇ: Hastalarımızın TAT yöntemlerini sık olarak kullandıkları, çoğunlukla da dua ve bitkisel yöntemleri tercih ettikleri saptanmıştır. Ayrıca meme kanserli kadınların TAT kullanımı ile ilgili sağlık çalışanlarına bilgi vermediği, özellikle kemoterapi, radyoterapi/ hormon tedavisi devam edenlerin büyük çoğunluğunun beraberinde TAT kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca; sağlık çalışanlarının hastaları TAT kullanma yönünden sorgulamaları, böylelikle bu yöntemlerin kullanımı ile ilgili oluşabilecek yan etkilerin önlenmesine de yardımcı olunabileceğini düşünmekteyiz.
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Onkoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225-49.
 • Özmen V. Breast Cancer in Turkey: Clinical and Histopathological Characteristics (Analysis of 13.240 Patients) J Breast Health 2014; 10: 98-105.
 • Tuncer M. Significance of cancer in Turkey, the burden of disease and cancer control policies (Volume 74). In: Tuncer M., eds. Cancer Control in Turkey, Ankara, Onur Press, Health Ministry Publication, 2008: 5-9.
 • Montazeri A. Health-related quality of life in breast cancer patients: A bibliographic review of the literature from 1974 to 2007. J Exp Clin Cancer Res 2008; 27:32.
 • Akcay D, Gözüm S. Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda, kemoterapinin yan etkilerine ilişkin verilen eğitim ve evde izlemin yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. J Breast Health 2012; 8: 191-9.
 • Henneghan AM, Harrison T. Complementary and alternative medicine therapies as symptom management strategies for the late effects of breast cancer treatment. J Holist Nurs. 2015;33:84- 97.
 • Brems C, Barnett J, Parret VC, Metzger J, Johnson ME. Alternative and complementary treatment needs and experiences of women with breast cancer. J Altern Complement Med. 2013 Jul;19:657-63.
 • Tokaç M. Geleneksel tıbba akademik yaklaşım: GETTAM. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Derg. 2012;( 22):82–5.
 • Gilmour J, Harrison C, Asadi L, Cohen MH, Vohra S. Hospitals and complementary and alternative medicine: managing responsibilities, risk, and potential liability. Pediatrics, 2011; 128:193–9.
 • Oğuz NY. Toplum, bilim ve tıp etiği açısından alternatif tıp ve halk tıbbı. Bilim ve Ütopya Derg. 1996;25:36–7.
 • Mollaoğlu M, Aciyurt A. Use of complementary and alternative medicine among patients with chronic diseases. Acta Clin Croat. 2013;52(2):181-8.
 • Wanchai A, Armer JM, Stewart BR. Complementary and alternative medicine use among women with breast cancer: a systematic review. Clin J Oncol Nurs. 2010;14:45-55.
 • Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE. Clinical practice guidelines on the use of integrative therapies as supportive care in patients treated for breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr 2014;2014:346-58.
 • Yavuz M., İlçe A.Ö., Kaymakçı S., Bildik G., Dıramalı A. Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Türkiye Klinikleri. 2007; 27:680-6.
 • Kav S, Hanogu Z, Algıer L. Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 2008; 1(18):32-8.
 • Greenlee H, Neugut AI, Falci L et al. Association Between Complementary and Alternative Medicine Use and Breast Cancer Chemotherapy Initiation: The Breast Cancer Quality of Care (BQUAL) Study. JAMA Oncol. 2016; 2:1170-6.
 • Kurt H, Keşkek Ö, Çil T, Canataroğlu A. Meme kanserli hastalarda tamamlayıcı/ alternatif tedavi kullanımı. Türk Onkoloji Dergisi 2013;28(1):10-5.
 • Geffen JR. Integrative oncology for the whole person: a multidimensional approach to cancer care. Integr Cancer Ther. 2010; 9: 105–21.
 • Can G, Demir M, Aydiner A. Complementary and alternative therapies used by Turkish breast cancer patients undergoing chemotherapy. Breast Care (Basel). 2012;7: 471-5.
 • Kaseb AO, Chinnakannu K, Chen D, et al. Androgen receptor and E2F-1 targeted thymoquinone therapy for hormonerefractory prostate cancer. Cancer Res. 2007; 67: 7782-7788.
 • Halawani E. Antibacterial activity of thymoquinone and thymohydroquinone of Nigella sativa L. and their interaction with some antibiotics. Advan Biol Res. 2009; 3: 148-152.
 • Burits M, Bucar F. Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytother Res. 2000; 14: 323-328.
 • Hübner J, Hanf V. Commonly used methods of complementary medicine in the treatment of breast cancer. Breast Care (Basel). 2013;8: 341-7.
 • Bebiş H, Akpunar D, Coşkun S, Özdemir S. Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı: Literatür Taraması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştıma Dergisi. 2014;11: 6-14.
 • Lawenda BD, Kelly KM, Ladas EJ, et al. Should supplemental antioxidant administration be avoided during chemotherapy and radiation therapy? J Natl Cancer Inst. 2008;100:773-783.
 • Molassiotis A, Scott J. Complementary and alternative medicine use in breast cancer patients in Europe. Support Care Cancer 2006; 14:260-267.
 • Kang EJ, Yang E, Kim SM, et al.. Complementary and alternative medicine use and assessment of quality of life in Korean breast cancer patients: A descriptive study. Support Care Cancer 2012; 20:461-473.
 • McLay JS., George DS, Rore C. Complementary and alternative medicines use by Scottish women with breast cancer. What, why and the potential for drug interactions? Eur J Clin Pharmacol. 2012; 68: 811-819.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.