ÇETİN SEMERCİ
(Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 1300-9702 / 2149-3243Sayfa Aralığı: 203 - 210Türkçe

129 1
Eğitim Sisteminde Öğreticilerin Kalitesi
Bu çalışmanın amacı, eğitim sisteminde öğreticilerin kalitesine ilişkin ipuçları vermektir. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Araştırma ile birlikte öğretmenlik görevini yürüten öğretim üyeleri de bu kutsallık içinde yer almaktadır. Öğretmen ve öğretim üyelerinin öğretmenlik meslek bilgilerinin geliştirilmesi kalite için bir zorunluluktur. Diğer taraftan fedakarca çalışan öğretmen ve öğretim üyelerinin hiçbir zaman hakları ödenemeyecektir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiDiğerErişime Açık
 • Aşcıgil, S.F. (1998). Toplam Kalite Yönetiminin Öğrenci Değerlendirmesinde Bazı Yansımaları, Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulaması Sempozyumu (18-19 Aralık 1998). (Editör: Prof.Dr. Mithat ÇORUH). Ankara: H.E.V.
 • Boğaziçi Üniversitesi, (Tarihsiz). http://www.boun.edu.tr/~pubrel/nevws/ konusma.html (10 Kasım 2000’de indirildi).
 • Cafoğlu, Z. (1996). Eğitimde Toplam Kalite Modeli. İstanbul: Serçe Matbaacılık (Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı).
 • Cafoğlu, Z. (1998). TKY ve İnsan, Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulaması Sempozyumu (18-19 Aralık 1998). (Editör: Prof.Dr. Mithat ÇORUH). Ankara: H.E.V.
 • Çalı, Ş.; Yalçın, A.S.; Erdogan, N.; Sarıkaya, Ö. Ve Kalaça, S. (1998) Marmara Üniversitesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Bir Uygulama, Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulaması Sempozyumu (18-19 Aralık 1998). (Editör: Prof.Dr. Mithat ÇORUH). Ankara: H.E.V.
 • Demirtaşlı, N.Ç. (1998). Eğitimde Kalite Kontrol Süreci Olarak Ölçme ve Değerlendirme: Sorunlar ve Öneriler, Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulaması Sempozyumu (18-19 Aralık 1998). (Editör: Prof.Dr. Mithat ÇORUH). Ankara: H.E.V.
 • Kalder (1999). Kalite Notları, İstanbul: Kalder.
 • Semerci, Ç. (2001). Doktora Öğrencilerinin Eğitim Derslerine İlişkin Görüşleri. AİBÜ X. Eğitim Bilimleri Kongresi, Haziran 2001, Bolu.
 • Köksoy, M. (1997). Yükseköğretimde Kalite ve Türk Yükseköğretimi İçin Öneriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı.
 • YÖK, (1981). 2547 Sayılı Kanun. 06/11/1981, Sayı: 17506,Sayfa:5361, Tertip:5, Cilt:21, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Yayın Genel Müdürlüğü.
 • YÖK, (1998). Yürütme Kurulu Kararları. 20/05/2998, Oturum No:19, Karar: 98.19.1324.
 • YÖK, (2000a), Lisansüstü Eğitim.07/04/2000. B.30.0.APK:0:00.00.05/08-2607-6961.
 • YÖK, (2000b). Öğretmenlik Sertifika Programları. 16/06/2000, B.30.0.EÖD.0.00. 00.03-02.10-1279-12694

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.