ŞULE AYLA
(İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul, Türkiye)
MEHMET YALÇIN GÜNAL
(Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Alanya, Türkiye)
Ayşe Arzu SAYIN ŞAKUL
(İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi, Remer, İstanbul, Türkiye)
Özge BİÇEROĞLU
(İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER), İstanbul, Türkiye)
Ekrem Musa ÖZDEMİR
(İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
MEHMET EVREN OKUR
(Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
DERYA ÇİÇEK POLAT
(Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
NESLİHAN ÜSTÜNDAĞ OKUR
(Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Bülent Emre BİLGİÇ
(Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Embryoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 32Sayı: 3ISSN: 2149-2042 / 2149-4606Sayfa Aralığı: 152 - 158Türkçe

174 3
Prunus spinosa L. meyvelerinin deneysel yara iyileşmesi üzerine etkileri
Farelerde oluşturduğumuz deneysel yara modellerinde, Prunus Spinosa L. metanollü meyve ekstresini kullanarak, bu ekstrenin yara iyileşmesindeki etkisini araştırdık. Otuz iki adet C57/Black fare ile 4 deney grubu oluşturuldu. Birinci grup kontrol grubu, 2. grup taşıyıcı (gliserin) grup, 3. grup Prunus spinosa, 4. grup ma- decassol grubu idi ve her bir grupta farelerin sırtında eksizyonel yara modeli oluşturularak Prunus Spinosa L. ve madecassol 10. gün boyunca uygulandı. Onuncu gün sonunda yara bölgeleri his- tolojik takip için alındı, yara dokuları hematoksilen-eosin ve im- munohistokimyasal (TGF-, COL1A1) boyalarla boyanarak, yara iyileşmesi için epidermal ve dermal rejenerasyon, granülasyon doku oluşumu, anjiogenezis (yeni damar oluşumu), immunohis- tokimyasal boyalarla yeni oluşan kollajen yapılanması ve TGF  artışı değerlendirilerek skorlandı. Prunus spinosa L’nin yara do- kusunda iyileşme oranlarını, granülasyon dokusunu, epidermal rejenerasyonu ve anjiogenezisi artırarak gösterdiği yine immü- nohistokimyasal boyamalarda kollajen ve TGF  oranlarında ista- tistiksel olarak anlamlı bir artışın olduğu gözlendi. Yine 4. günün ve 10. günün sonunda yara kontraksiyonunda ve yara yerinin reepitelizasyonunda ilaç ve madecassol grubunda kontrol gru- buna kıyasla anlamlı bir artış gözlenmiştir. Bulgularımız, Prunus spinosa L’nin yara iyileşmesini desteklediğini göstermiştir. Prunus spinosanın antiinflamatuvar, antioksidan ve antibakteriyel etki- si ile, kollajen sentezini artırarak ve inflamatuvar hücre sayısını azaltarak yara iyileşmesinin tedavisinde kullanılabileceğini dü- şündürdü.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Güner A. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). 1. Baskı. İstanbul, Türkiye: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, Flora Dizisi 1. 2012.
 • Halasz J, Makovics-Zsohar N, Szoke F, et al. Simple Sequence Repeat and S-locus Genotyping to Explore Genetic Variability in Polyploid Prunus spinosa and P. insititia. Biochem Genet 2017;55:22-33. https://doi.org/10.1007/s10528-016-9768-3
 • Baytop T. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, TDK yayınları 1997; 578. Ankara.
 • Başkaya Sezer D, Tokatlı Erdoğan K, Demiröven A. Çakal Eriği ve Yonuz Eriği Marmelatları. J Agric Fac Gaziosmanpasa Univ 2016;33:125-131. https://doi.org/10.13002/jafag899
 • Baytop T. Türkiye’de bitkiler ile tedavi. 2. Baskı. Nobel Tıp Ki- tabevleri, İstanbul, 1999; 204-205.
 • Türkan Ş, Malyer H, Özaydın S, Tümen G. Ordu İli ve Çevresin- de Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. SDÜ Fen Bil Enst Der 2006; 162-166.
 • Barros L, Carvalho AM, Morais JS, Ferreira ICFR. Strawberry- tree, blackthorn and rose fruits: Detailed characterisation in nutrients and phytochemicals with antioxidant properties. Food Chem 2010;120:247-254. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.10.016
 • Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. PDR for Herbal Medici- ne, Third Edition, 738.
 • Ruiz-Rodriguez BM, Ancos B, Sanchez-Moreno C, et al. Wild blackthorn (Prunus spinosa L.) and hawthorn (Crataegus mo- nogyna Jacq.) fruits as valuable sources of antioxidants. Fru- its 2013;69(1):61-73. https://doi.org/10.1051/fruits/2013102
 • Fraternale D, Giamperi L, Bucchini A, et al. Prunus spinosa fresh fruit juice: antioxidant activity in cell-free and cellular systems. Nat Prod Commun 2009;4:1665-70.
 • Egea I, Sánchez-Bel P, Romojaro F, Pretel MT. Six edible wild fruits as potential antioxidant additives or nutritional supp- lements. Plant Foods Hum Nutr 2010;65:121-129. https://doi.org/10.1007/s11130-010-0159-3
 • Cavalcanti JM, Leal-Cardoso JH, Diniz LR, et al. The essential oil of Croton zehntneri and trans-anethole improves cutane- ous wound healing. J Ethnopharmacol 2012;430 144:240- 247 https://doi.org/10.1016/j.jep.2012.08.030
 • de Oliveira ML, Bezerra BM, Leite LO, et al. Topical continuous use of Lippia sidoides Cham essential oil induces cutaneous inflammatory response, but does not delay wound healing process. J Ethnopharmacol 2014;153:283-289. https://doi.org/10.1016/j.jep.2014.02.030
 • Karodi R, Jadhav M, Rub R, Bafna A. Evaluation of the wound healing activity of a extract of Rubia cordifolia L. (Indianmad- der) in mice. Int J Appl Res Nat Prod 2009;2:12.
 • Ximenes RM, de Morais Nogueira L, Cassundé NM, et al. Anti- nociceptive and wound healing activities of Croton adaman- tinus Müll. Arg. essential oil. J Nat Med 2013;67:758-764. https://doi.org/10.1007/s11418-012-0740-1
 • Gunal MY, Heper A, Zaloglu N. The Effect of Topical Carvacrol Application on wound healing process in male rats. Phcog J 2014;6(3):10-14. https://doi.org/10.5530/pj.2014.3.2
 • Galeano M, Altavilla D, Bitto A, et al. Recombinant human erythropoietin improves angiogenesis and wound healing in experimental burn wounds. Crit Care Med 2006;34:1139- 1146. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000206468.18653.EC
 • Tuzun F, Gencpınar P, Ozbal S, et al. Neuroprotective effect of neotrofin in a neonatal rat model of periventricular leukoma- lacia. Neurosci Lett 2012;520(1):6-10. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2012.04.076
 • Arab A, Orakcı V, Erbilen M, et al. Yara iyileşmesi. Journal of Turgut Özal Medical Centre 1994;1(2):160-66.
 • Christine L, Theoret DM. Diplomate ACVS; update on wound repair. Clin Tech Equine Pract 2004;3:110-112. https://doi.org/10.1053/j.ctep.2004.08.009
 • Henry G, Garner WL. Inflammatory mediators in wound hea- ling. Surg Clin N Am 2003;83:483-507. https://doi.org/10.1016/S0039-6109(02)00200-1
 • Mustoe TA, O’Shaughnessy K, Loeters O. Chronic wound pathogenesis and current treatment strategies: a unifying hypothesis. Plast Reconstr Surg 2006;117:35-41. https://doi.org/10.1097/01.prs.0000225431.63010.1b
 • Gürbüz O. Yara iyileşmesinde yeni ufuklar. Erdem C. Edit. Tüm yönleri ile yara iyileşmesi, Ankara 1996; 145-8.
 • Aydın OE, Tan O, Çinal H et al. Experimental wound models. Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics 2015;4(1):5-11.
 • Kawanabe T, Kawakami T, Yatomi Y, et al. Sphingosine 1-phosphate accelerates wound healing in diabetic mice. J Dermatol Sci 2007;48(1):53-60. https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2007.06.002
 • Asai J, Takenaka H, Hirakawa S, et al. Topical Simvastatin Ac- celerates Wound Healing in Diabetes by Enhancing Angioge- nesis and Lymphangiogenesis. Am J Pathol 2012;181:2217- 24. https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2012.08.023
 • Somboonwong J, Kankaisre M, Tantisira B and Tantisira MH. Wound healing activities of different extracts of Centella asi- atica in incision and burn wound models: an experimental animal study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012;12:103. https://doi.org/10.1186/1472-6882-12-103
 • Özkorkmaz EG, Özay Y. Yara İyileşmesi ve Yara İyileşmesin- de Kullanılan Bazı Bitkiler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2009;2:63-67.
 • Stashak TS. Principle of wound healing. In: Equine Wound Management 1991;1:1-15.
 • Hensley K, Robinson KA, Gabbita SP, et al. Reactive oxygen species, cell signaling, and cell injury. Free Radic Biol Med 2000;28:1456-62. https://doi.org/10.1016/S0891-5849(00)00252-5
 • Aksoy H, Özakpınar Bingöl Ö. Yara iyileşmesi ve oksidatif stres. Marmara Pharmaceutical Journal 2014;18:153-158. https://doi.org/10.12991/mpj.2014187243
 • Yager DR, Kulina RA, Gilman LA. Wound fluids: a window into the wound environment? Int J Low Extrem Wounds 2007;6:262-72. https://doi.org/10.1177/1534734607307035
 • Won-Serk K, Byung-Soon P, So-Hyun P, et al. Antiwrinckle effect of adipose-derived stem cell: activation of dermal fib- roblast by secretory factors. Journal of Dermatology Science 2009;53:96-102. https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2008.08.007
 • Shah M, Foreman DM, and Ferguson MW. Neutralising an- tibody to TGF-β1,2 reduces cutaneous scarring in adult ro- dents. Journal of Cell Science 1994;107:1137-1157.
 • Shah M, Foreman DM, and Ferguson MWJ. Neutralisation of TGF-β1 and TGF-β2 or exogenous addition of TGF-β3 to cu- taneous rat wounds reduces scarring. Journal of Cell Science 1995;108: 985-1002.
 • Li W, Huang EY, Dudas M, Kaartinen V, et al. Transforming growth factor-β3 affects plasminogen activator inhibitor-1 expression in fetal mice and modulates fibroblastmediated collagen gel contraction. Wound Rep Reg 2006;14:516-525. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2006.00158.x

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.