Yahya ULUSOY
(Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bursa, Türkiye)
Kamil ALİBAŞ
(Girilmedi)
Yıl: 2002Cilt: 16Sayı: 1ISSN: 1301-3165 / 2636-8595Sayfa Aralığı: 37 - 50Türkçe

168 0
Diesel motorlarda biodiesel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesi
Dünyadaki teknolojik gelişmenin paralelinde hızla artan enerji ihtiyacı nedeniyle, enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler, araştırma-geliştirme faaliyetlerim, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Alternatif enerji kaynağı arayışlarında, otomotiv sektörü önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, biodiesel'in alternatif diesel yakıtı olarak kullanım olanakları; bu konuda yapılan çalışmalar ve diğer ülkelerdeki uygulamaları açısından incelenmiş ve oluşturulan biodiesel üretim düzeneğiyle yapılan deneysel çalışmalar ile literatür sonuçları irdelenmiştir. Bunun yanı sıra yurdumuzda biodiesel kullanımının ön ekonomik analizi yapılmıştır.
Fen > Mühendislik > Enerji ve Yakıtlar
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Makine
Sosyal > İşletme
DergiDiğerErişime Açık
  • ULUSOY Y., ALİBAŞ K., 1999. Using Various Vegetable Oil as Alternative Fuel in Diesel Engine. 7th International Concress on Agricultural Mechanization and Energy 26-27 May, 99-ee-069, Adana. ULUSOY Y. 2000. Kullanılmış Ayçiçek Yağı Metil Esterinin Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı. III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu. 15- 17 Kasım 2000 ISBN 975-8547-00-3 İstanbul. SCHARMER K, 1991. Kraftstoffe aus Pflanzenöl für Dieselmotoren. Raps, 9.Jg. (4). SCHROTTMAİER J. 1993. Biodiesel-Ein neues Produkt der Österreichischen Landwirtschaft. Raps, 11.Jg. (3). HÖCK R., 1994. Erprobung von Biodiesel und Ölen aus Rapsöl in der Praxis. Raps, 12.Jg. (4). 175-177. ALİBAŞ A, ULUSOY Y., 1995. Bitkisel Yağların Diesel Motorlarında Yakıt Olarak Kullanım Olanakları. T. Mek. 16. Ulusal Kongresi 5-7 Eylül 1995, Bursa s.147-157. RİCK M., REİSEWİTZ A., 1995. Der Einsatz von Biodiesel. Raps, 13.Jg. (3). 124-125. ANONİM, 2000. Türkiye İstatistik Yıllığı T.C. Başbakanlık Devlet İstatistikleri Ens. Yıllığı Ankara. GEORING C.E., SCHWAB A.W., DAUGHERTY M.J., PRYDE E.H., HEAKIN A.J., 1982. Fuel Properties of Eleven Vegetable Oils, Transactions of the ASAE, p.1472-1477. USA. PETERSON C.L., 1986. Vegatable Oil as a Diesel Fuel: Status and Research Priorities. Transactions of the ASAE. p.1413-1422. USA, ANONİM, 1999 Türk Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistiki Bilgileri Bülteni. Otomotiv Sanayii Derneği Kısım 2, s:24. Ankara KAUFMAN K.R., ZIEJEWSKI M., 1984, Sunflower methyl Esters for Direct Injected Diesel Engines. Transactions of the ASAE., p. 1626- 1633. USA IŞIĞIGÜRTUNA A., KARAOSMANOĞLU F., AKSOY H.A., 1989. Bitkisel Yağların Diesel Yakıt Alternatifi Olarak Kullanımı. Isı Bilimi ve Tekniği 7. Ulusal Kongresi. Ege Üniv. s.191-196. İzmir. ALTIN R., BALCI, M. 1998. Ayçiçek Metil Ester Yakıtının Diesel Motorlarında Yakıt olarak Kullanılması üzerine Bir Araştırma. Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN 1302-0056, Yıl:1 Sayı:1 Ağustos-Eylül-Ekim, s:4-15. Zonguldak

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.