MUHAMMET RAŞİT ÖZER
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
MEHMET ERGİN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Fatih ALTUNAY
(Beyhekim Devlet Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Aliye Nur GÖKAL
(Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye)
ZERRİN DEFNE DÜNDAR
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya, Türkiye)
Emin Fatih VİŞNECİ
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya, Türkiye)
Sedat KOÇAK
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Mehmet GÜL
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 28Sayı: 4ISSN: 2602-3741Sayfa Aralığı: 151 - 156Türkçe

203 2
Acil serviste pulmoner tromboembolili hastaların farklı puanlama araçları ile değerlendirilmesi
Amaç: Acil serviste pulmoner tromboemboli (PTE) tanısı alan hastaların mortalite ile demografik, klinik, laboratuvar ve skorlamaözellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmak.Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, 2012-2015 yılları arasında acil servise başvuran torasik bilgisayarlı tomografi (BT) veyapulmoner BT anjiyografisi ile PTE tanısı alan 166 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta grubu Grup I (sağ kalan) ve Grup -II (hayattakalmayan)olarak iki gruba ayrıldı. Hematolojik ve biyokimyasal laboratuvar parametreleri, laktat içeren arteriyel kan gazı değerleri vetüm hastaların klinik şiddeti MWS, PESI ve MEWS skorlama sistemleri kullanılarak değerlendirildi.Bulgular: Arteriyel oksijen basıncı (PaO2) ve laktat düzeyleri açısından, hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkbulundu. Grup II'de, PESI ve MEWS skorları Grup-I hastaları ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu. Grup II hastalarındaMWS skoru daha yüksekti.Sonuç: Burada kullanılan parametreler ve skorlama araçları sayesinde, PTE olgularını tanılamayı amaçladık. PTE'nin bu bulgularınyardımıyla klinisyen tarafından daha erken teşhis edildiğinde, mortalite ve morbidite oranlarının azaltılacağını ve tedavinin dahaetkili olacağını düşünmekteyiz.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • British Thoracic Society. Suspected acute pulmonary embolism: a practical approach. Thorax 1997; 52:1–24.
 • PIOPED Investigators. Value of the ventilation-perfusion lungs can in acute pulmonary embolism. JAMA 1990; 263:2753-9.
 • Lucena J, Rico A, Vázquez R et al. Pulmonary embolism and sudden-unexpected death: prospective study on 2477 forensic autopsies performed at the Institute of Legal Medicine in Seville. J Forensic Leg Med 2009;16:196–201.
 • Soydinç H E, Yüce M, Sarı E. et al. Pulmonary Embolism in a Pregnant Patient Using Valproic Acid. JAEM 2012: 52-4.
 • Pulido T, Aranda A, Zevallos MA et al. Pulmonary embolism as a cause of death in patients with heart disease: an autopsy study. Chest 2006; 129: 1282-7.
 • Corrigan D, Prucnal C, Kabrhel C. Pulmonary embolism: the diagnosis, risk-stratification, treatment and disposition of emergency department patients. Clin Exp Emerg Med 2016; 3: 117-25.
 • RD, Leeper KV Jr, Sostman HD et al.. Clinical characteristics of patients with acute pulmonary embolism: data from PIOPED II. Am J Med 2007; 120: 871-9.
 • Goldhaber SZ. Pulmonary embolism. In: Mann D, Zipes D, Libby P, Bonow R, editors. Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. tenth ed. Philadelphia: Saunders; 2015. p. 1664–81.
 • Kucher N, Rossi E, De Rosa M et al. Massive pulmonary embolism. Circulation 2006;113:577–82.
 • Sakuma M, Nakamura M, Nakanishi N et al. Inferior vena cava filter is a new additional therapeutic option to reduce mortality from acute pulmonary embolism. Circ J 2004;68:816-21.
 • Kasper W, Konstantinides S, Geibel A et al. Management strategies and determinants of outcome in acute major pulmonary embolism: results of a multicenter registry. J Am Coll Cardiol 1997;30:1165–71.
 • Wells PS, Anderson DR, Rodger M et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Haemost 2000;83:416–20.
 • Wells PS, Anderson DR, Rodger M et al. Excluding pulmonary embolism at the bedside without diagnostic imaging: management of patients with suspected pulmonary embolism presenting to the emergency department by using a simple clinical model and d-dimer. Ann Intern Med 2001;135:98-107.
 • Xiao-Yu Z, Su-Qin B, Hong-Lin C et al. The prognostic value of pulmonary embolism severity index in acute pulmonary embolism: a meta-analysis. Respiratory Research 2012; 13:111.
 • Kruisselbrink R, Kwizera A, Crowther M et al. Modified EarlyWarning Score (MEWS) Identifies Critical Illness among Ward Patients in a Resource Restricted Setting in Kampala, Uganda: A Prospective Observational Study. PLoS One 2016;11:e0151408.
 • Salottolo K, Carrick M, Johnson et al. A retrospective cohort study of the utility of the modified early warning score for interfacility transfer of patients with traumatic injury. BMJ Open 2017;7:e016143.
 • Van Galen L S, Dijkstra C C, Ludikhuize J et al. A Protocolised Once a Day Modified Early Warning Score (MEWS) Measurement Is an Appropriate Screening Tool for Major Adverse Events in a General Hospital Population. PLoS One 2016;11:e0160811.
 • Guzel A, Yavuz Y, Şişman B et al. A Retrospective Evaluation of Patients Admitted to Emergency Departments with Pulmonary Thromboembolism. JAEM 2015; 14: 8-11.
 • Hirsh J, Bates SM. Prognosis in acute pulmonary embolism. Lancet 1999; 353:1375-6.
 • Yücel N, Yetkin Ö Acil Serviste Pulmoner Tromboemboli Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 16: 233-6.
 • Yolbaş İ, Şen V, Boşnak M et al. The relationship between blood lactate levels and mortality in pediatric intensive care patients. JCEI 2013; 4: 269-73.
 • Jansen TC, van Bommel J, Woodward R et al. Association between blood lactate levels, Sequential Organ Failure Assessment subscores, and 28-day mortality during early and late intensive care unit stay: A retrospective observational study. Crit Care Med 2009;37:2369-74.
 • Acutepulmonaryembolism: part I: epidemiology, pathophysiology, and diagnosis. Goldhaber SZ, Elliott CG. Circulation 2003; 108:2726-9.
 • Arterial blood gas analysis and alveolar-arterial oxygen gradient in diagnosis and prognosis of elderly patients with suspected pulmonary embolism. Masotti L, Ceccarelli E, Cappelli R et al. Biol Sci Med Sci 2000; 55:M761-4.
 • Kearon C. Diagnosis of pulmonary embolism. Canadian Medical Association Journal 2003; 168: 183-94.
 • Elias A, Mallett S, Daoud-Elias M et al. Prognostic models in acute pulmonary embolism: a systematic review and meta- analysis. BMJ Open 2016;6:e010324.
 • Filho RR, Rocha LL, Corrêa TD, et al. Blood lactate levels cutoff and mortality prediction in sepsis time for a reappraisal? A retrospective cohort study. Shock 2016;46:480-5.
 • Ho L O, Li H, Shahidah N et al. Poor performance of the modifi ed early warning score for predicting mortality in critically ill patients presenting to an emergency department. World J Emerg Med 2013;4:273-8.
 • Bach AG, Taute BM, Baasai N et al. 30-Day Mortality in Acute Pulmonary Embolism: Prognostic Value of Clinical Scores and Anamnestic Features. PLoS One 2016;11:e0148728.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.