HÜSEYİN ŞAŞI
(Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla, Türkiye)
Süleyman BALIK
(Girilmedi)
Yıl: 2003Cilt: 27Sayı: 4ISSN: 1300-0179 / 1303-6114Sayfa Aralığı: 319 - 322İngilizce

225 0
The distribution of three exotic fishes in Anatolia
Egzotik türlerden olan 3 tür Güneş balığı, Lepomis gibbosus (L. 1758), Çizgili sazancık, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) ve Altın Karas Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) yeni bir lokaliteden kaydedilmiştir. Güneş balığı, Çizgili sazancık ve Altın Karas balığı Haziran 1999-Haziran 2000 tarihleri arasında Aydın ilindeki Topçam Baraj Gölü'nde yapılan düzenli çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. Bu çalışma, bu türlerin Anadolu'ya yayılımıyla ilgili olarak, Topçam Baraj Gölü'nden yeni kayıtlardan bir tanesidir. Bu türlerin varlığı Ülkemizden Trakya Bölgesi'nde bilinmesi yanında, ayrıca Antalya Havzasından da Pseudorasbora parva bilinmektedir.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Andrews, C. 1987. Fishkeeper's Guide to Fancy Goldfish. Tetra Press, Canada.
 • 2. Baran, 1. and Ongan, T. 1988. Gala Gölü'nün Limnolojik Özellikleri Balıkçılık Sorunları ve Öneriler. Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu, Doğal Hayatı Koruma Derneği Bilimsel Yayınlar Serisi, İstanbul, pp. 46-54.
 • 3. Berg, L.S. 1962. Freshwater Fishes of the USSR and Adjacent Countries. Vol. 1, 4th Edition, Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem (Russian Version Published 1949).
 • 4. Berg, L.S. 1964. Freshwater Fishes of the USSR and Adjacent Countries. Vol.2, 4th Edition, Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem (Russian Version Published 1949).
 • 5. Berg, L.S. 1965. Freshwater Fishes of the USSR and Adjacent Countries. Vol. 3, 4th Edition, Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem (Russian Version Published 1949).
 • 6. Billard, R. 1997. Les Poissons d'eau Dauce des Rivieres de France, Identification, Invertaire et Repartition des 83 Especes. Laboratoire d'lchthyologie Generale et Appliquee et le Service du Patrimoine Naturel de 1'Institute d'Ecologie et de Gestion de la Biodiversite, Museum National d'Histoire Naturelle.
 • 7. Bogutskaya, N.G. and Naseka, A. M. 1996. Cyclostomata and Fishes of Khanka Lake Drainage Area (Amur River Basin). An Annotated Check-List with Comments on Taxonomy and Zoogeography of the Region. Zool. Inst. Russ. Acad. Sci., Russia.
 • 8. Economidis, P., Dimitriou, E., Pagoni, R., Michaloudi, E. and'Natsis, L. 2000. Introduced and Translocated Fish Species in the Inland Waters of Greece. Fisheries Management and Ecology, 7: 239-250.
 • 9. Erk'akan, F. 1983. The Fishes of Thrace Region. Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Enginering, 12: 39-48.
 • 10.Geldiay, R. and Balık, S. 1988. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi. Fen Fak. Kitaplar Serisi No: 97, İzmir.
 • 11.Grupcheve, G.I. and Nedeva, I.L. 1999. Ichtyofauna of the Zrebchevo Resorvoir (Bulgaria). Acta-Zoologica-Bulgarica, 51 : 53-55.
 • 12.Kottelat, M. 1997. European Freshwater Fishes. Biologia 52, Suppl., 5: 1-271.
 • 13.Kuru,' M. 1975. Do?u Anadolu Bölgesinin Balık Faunası, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 348, Erzurum.
 • 14.Küçük, F. 1987. Antalya Körfezine Dökülen Akarsuların Balık Faunası ve Bazı Ekolojik Parametreleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Doktora Tezi, İsparta, 114 p.
 • 15.Maitland, P.S. 1977. Freshwater Fishes of Britain and Europe. Hamlyn Publishing, London.
 • 16.McAllister, D.E. and Coad, B.W. 1974. Fishes of Canada's National Capital Region, Fisheries Research Board, Otlawa, Special Publication No. 24, pp. 144-145.
 • 17.Ozulug, M. 1999. The Taxonomic Study on the Fish in the Basin of Büyükçekmece Dam Lake. Tr. J. of Zoology, 23: 439-451.
 • 18.Page, L.M. and Burr, B.M. 1991. A Field Guide to Freshwater Fishes: North America, North of Mexico. Houghton Mifflin and Company, Boston.
 • 19.Reshetnikov, Y.S., Bogutskaya, N.G., Vasil'eva, E.D., Dorofeeva, E.A., Naseka, A.M., Popova, O.A., Sawaitova, K.A., Sideleva, V.G. and Sokolov, L.I. 1997. An Annotated Check-List of the Freshwater Fishes of Russia, Journal of Ichthyology, 37: 687-736.
 • 20.Scott, W.B. and Crossman, E.J. 1973. Freshwater Fishes of Canada. Bull. Fish Research Board (184), Canada.
 • 21.Şaşı, H., 2002. Topçam Baraj Gölü'nün (Çine-Aydın) Balık Faunası ve Bazı Ekonomik Türlerin Biyo-Ekolojik Özelliklerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi (PhD), 159 pp. -
 • 22.Wheeler, A. 1969. The Fishes of the British Isles and North West Europe. Macmillan, London.
 • 23.Welcomme, R.L. 1988. International Introductions of Inland Aquatic Species, FAO Fish Tech. Pap. No. 294, Rome.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.