Yaşar KARADAĞ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1300-7580 / 2148-9297Sayfa Aralığı: 313 - 315İngilizce

44 0
Karyotype analysis of Pisum arvense L. collected from Tokat native vegatation
Bu araştırma, Tokat Bölgesi vejetasyonunda doğal olarak bulunan yem bezelyesinin karyotip analizlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Vejetasyondan toplanan tohumlar çimlendirildikten sonra kök uçları feulgen ile boyanmış ve ezme préparât tekniği ile elde edilen hücrelerden karyotip analizleri yapılmıştır. Sitolojik çalışmalarda Pisum arvense L.'nin kromozom sayısı 2n= 14 olarak bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunaa Pisum arvense L.'de 14 kromozomdan 4 tanesinin submedian, 10 tanesinin de median olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Pisum arvense L.'de kromozom uzunluğu, kol indeksi ve oransal kromozom uzunlukları sırasıyla 4.59-5.93 u, 0.56-0.91 ve 6.38-8.24 olarak saptanmıştır.
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
DergiDiğerErişime Açık
 • Açıkgöz, E. 1991. Yembitkileri. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Yayınlar, 79-85, Bursa.
 • Büyükburç. U. 1993. Effect of fertilizers and resting on the overgrazed semi-arid ranges of central anatolian. XVII. International Grassland Conrgress, New Zeland-Australia, 62-64.
 • Cerletti, P. 1979. Le Proteine delle leguminose. Proceedings of the Congress "Prospettive Delle Proteaginose in Italia". Perugia, 30 May-2 June, 31-57.
 • Davis P.H. 1970. Flora of Turkey and East-Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press. 3:78.
 • Elçi, Ş. 1966. Yembezelyesinde (Pisum arvense L) Kromozom Sayısının Tesbiti ve Karyotip Analizi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 259, Çalışmalar, 162, 1-16.
 • Errico, A., C. Conicella and U. Taliercio, 1991. Cytological and morphological characterization of Pisum sativum and Pisum sativum tetraploids. Plant Breeding, 106, 141-148.
 • Gençkan, M. S. 1992. Yembitkileri Tarımı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No: 467, 230-234, Bornova-İzmir.
 • Hutchinson, J. 1964. The Genera of Flowering Plants, Dicotyledons Vol. F. Clarendon Press, Oxford.
 • Kar, K. and S. Sen, 1991. A comparative karyological study of root and embryo tissue of a few genera of Leguminosae. Cytologia, 56, 403-408.
 • Karadağ, Y. and U. Büyükburç, 2000. Cytological research on 5 grasspea (Lathyrus sativus L) lines. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24 (6) 683-689.
 • Krikorian, A. D., S. A. O'Connor and M. S. Fitter, 1983. Chromosome Number Variation and Karyotype Stability in Cultures and Culture-Derived Plants. In: Handbook of Plant Cell Culture Vol. 1, P.V. Ammirato and Y. Yamada, Eds., McMillan Publishing Company, New York, 541-581.
 • Levan, A., K. Fredga and A.. A. Sandberg, 1964. Nomenclature for centromeric position on chromosomes. Hereditas, 52 (2) 201-220.
 • Mannan, M. A., G. N. Kabir, N. Shaheen and F. N. Akhter, 1991. Meiotic studies in seven pulse crops of Bangladesh. Cytologia, 56,511-515.
 • Özkaynak, İ. ve M. Tokluoğlu, 1981. Doğal Populasyondan Seleksiyonla Geliştirilen Bazı Yembezelyesi (Pisum arvense L) Genotiplerinin Morfolojisi ve Kromozom Sayıları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 754, Çalışmalar: 442, 1-9.
 • Sharma, P. C. and P. K. Gupta, 1982. Karyotypes in some pulse crops. The Nucleus, 25, 181-185.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.